Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre22 decembrie 20224 min de lectură

Pactul verde european: 4,11 miliarde EUR din Fondul pentru modernizare pentru a accelera tranziția către o energie curată în 8 state membre

În cel de-al doilea an de funcționare, Fondul pentru modernizare a efectuat plăți în valoare totală de 4,11 miliarde EUR în sprijinul a 61 de proiecte derulate în opt țări beneficiare.

GreenDealRO

Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei, industriei, transporturilor și agriculturii, precum și la îmbunătățirea eficienței energetice. Sprijinul acordat acestor investiții va ajuta statele membre beneficiare să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie pentru 2030 și să accelereze tranziția verde a UE.

Anul acesta s-au efectuat plăți către Croația (119,8 milioane EUR), Cehia (1,34 miliarde EUR), Estonia (62,4 milioane EUR), Ungaria (74,3 milioane EUR), Lituania (85 milioane EUR), Polonia (643,2 milioane EUR), România (1,39 miliarde EUR) și Slovacia (399,5 milioane EUR). În iunie, fuseseră deja plătite 2,4 miliarde EUR pentru a sprijini 45 de propuneri de investiții, sumă care va fi completată astăzi cu o plată în valoare de 1,71 miliarde EUR pentru sprijinirea altor 16.

Cele 61 de propuneri de investiții selecționate anul acesta de Fondul pentru modernizare se axează pe producția de energie electrică din surse regenerabile, pe modernizarea rețelelor energetice și pe eficiența energetică în sectoarele energiei, industriei, construcțiilor și transporturilor, precum și pe înlocuirea producției de cărbune cu combustibili cu intensitate scăzută a emisiilor de carbon. Iată câteva exemple de propuneri care au beneficiat de finanțare:

  • producția de energie electrică din surse regenerabile și stocarea în baterii pentru a sprijini funcționarea rețelei de energie electrică în Croația;
  • modernizarea sistemelor de iluminat public din orașe, conversia cărbunelui în biomasă și gaz în instalațiile de termoficare și în instalațiile ETS, precum și creșterea eficienței energetice în Cehia;
  • transport public cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficient din punct de vedere energetic în Estonia;
  • optimizarea, digitalizarea și automatizarea proceselor de producție pentru a reduce consumul de energie electrică și utilizarea materialelor în Ungaria;
  • renovarea clădirilor publice, creșterea eficienței energetice și dezvoltarea capacității de producție a hidrogenului din surse regenerabile în Lituania;
  • construirea de centrale termice bazate pe surse regenerabile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice în industrie în Polonia;
  • construirea a 8 parcuri fotovoltaice și a două centrale electrice cu turbine cu gaze în ciclu combinat pentru a înlocui lignitul cu surse regenerabile de energie și gaz în producția de electricitate, precum și modernizarea rețelelor de energie electrică în România;
  • reabilitarea și extinderea rețelelor de termoficare și răcire centralizate, precum și proiecte de decarbonizare în sectorul industrial în Slovacia.

Termenele-limită până la care statele membre beneficiare își pot prezenta propunerile de investiții în vederea obținerii unui sprijin potențial din Fondul pentru modernizare în cadrul următorului ciclu de plăți sunt 19 ianuarie 2023 pentru propunerile neprioritare și 16 februarie 2023 pentru propunerile prioritare.

Context

Finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisiiFondul pentru modernizare urmărește să sprijine zece țări din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică. Țările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Plățile de astăzi se înscriu în continuarea cheltuielilor considerabile efectuate din Fondul pentru modernizare în cadrul ciclurilor anterioare de investiții. Potrivit acordului provizoriu la care s-a ajuns la 18 decembrie în legătură cu sistemul consolidat al UE de comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare va fi majorat pentru sprijini financiar procesul de tranziție din încă trei state membre (Portugalia, Grecia și Slovenia).

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producția și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiența energetică, în stocarea energiei, în modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a sistemelor centralizate de termoficare, a conductelor și a rețelelor, precum și investițiile în tranziția justă din regiunile dependente de carbon.

În 2021, fondul a pus la dispoziție 898,43 milioane EUR pentru opt țări beneficiare. Fondul vine în completarea altor instrumente de finanțare europene, cum ar fi politica de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, mobilizând resurse semnificative, care pot ajuta statele membre beneficiare să sprijine investițiile în conformitate cu Planul REPowerEU și cu pachetul „Pregătiți pentru 55”. Fondul funcționează sub responsabilitatea statelor membre beneficiare, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții.

Activitățile de evaluare a propunerilor de investiții pe care BEI le desfășoară în cadrul Fondului pentru modernizare sunt separate de operațiunile standard de finanțare și de asistență tehnică ale BEI, pentru a se evita orice potențial conflict de interese în desfășurarea activităților mandatate în conformitate cu Directiva ETS și cu Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 9 iulie 2020.

Pentru informații suplimentare

Decizii de plată adoptate

Confirmarea investițiilor prioritare

Recomandările Comitetului pentru investiții al Fondului pentru modernizare

Lista propunerilor de investiții confirmate și recomandate

Site-ul web al Fondului pentru modernizare

Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european

Detalii

Data publicării
22 decembrie 2022

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25