Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 iulie 20236 min de lectură

Pactul verde: Ecologizarea transportului de marfă pentru un câștig economic mai mare, cu un impact mai redus asupra mediului

Pactul verde: Ecologizarea transportului de marfă pentru un câștig economic mai mare, cu un impact mai redus asupra mediului.

pactul verde

Comisia propune astăzi, 11 iulie, măsuri pentru ca transportul de marfă să devină mai eficient și mai durabil, îmbunătățind gestionarea infrastructurii feroviare, oferind stimulente mai puternice pentru camioanele cu emisii scăzute și o mai bună informare cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul de mărfuri. Scopul este de a spori eficiența în cadrul sectorului, ajutându-l să contribuie la obiectivul de reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050, astfel cum se prevede în Pactul verde european, permițând în același timp pieței unice a UE să continue să crească.

O utilizare mai eficientă a capacității feroviare

Construcția căilor ferate este costisitoare și, în UE, este din ce în ce mai congestionată. Regulamentul propus va optimiza utilizarea acestora, va îmbunătăți coordonarea transfrontalieră, va spori punctualitatea și fiabilitatea și, în cele din urmă, va atrage mai multe companii de transport de marfă către transportul feroviar. Călătorii vor beneficia de servicii feroviare suplimentare, deoarece capacitatea rețelei va fi mai bine utilizată, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra serviciilor transfrontaliere, permițând, printre altele, conexiuni mai frecvente și rezervarea mai rapidă a biletelor.

Normele actuale privind gestionarea capacității sunt stabilite anual, la nivel național și manual. Acest lucru nu favorizează traficul transfrontalier (aproximativ 50 % din transportul feroviar de marfă traversează frontierele); abordarea fragmentată duce la întârzieri la frontiere. Acest lucru, la rândul său, împiedică funcționarea pieței unice. Întârzierile cauzate de congestii cauzate de activitățile de întreținere necoordonate sunt, de asemenea, frecvente.

Propunerea de regulament de astăzi, 11 iulie, privind utilizarea capacităților de infrastructură feroviară în spațiul feroviar unic european se bazează pe proiectul de reproiectare a graficelor de circulație condus de industrie. Scopul este de a răspunde mai bine diferitelor nevoi ale sectorului feroviar: orare stabile și rezervări anticipate de bilete pentru serviciile de transport de călători, precum și curse flexibile adaptate la lanțurile de aprovizionare „exact la timp” pentru expeditorii de mărfuri.

Noi stimulente pentru utilizarea camioanelor cu emisii scăzute

Peste 50 % din transportul de mărfuri este efectuat pe cale rutieră în UE (cifrele din 2020), iar acest transport are o contribuție majoră la emisiile de gaze cu efect de seră. Actuala Directivă privind greutățile și dimensiunile stabilește lungimea, lățimea și înălțimea maxime ale greutății pentru vehiculele grele. Propunerea de astăzi, 11 iulie, revizuiește aceste norme pentru a permite o greutate suplimentară pentru vehiculele care utilizează tehnologii cu emisii zero, deoarece acestea tind să crească greutatea unui vehicul. Acest lucru va stimula adoptarea unor vehicule și tehnologii mai curate. Odată ce tehnologia se dezvoltă și sistemele de propulsie cu emisii zero devin mai ușoare, datorită, de asemenea, utilizării dispozitivelor și cabinelor aerodinamice, vehiculele mai curate vor beneficia de o sarcină utilă suplimentară în comparație cu camioanele convenționale.

Se va încuraja, de asemenea, adoptarea unor cabine mai aerodinamice și a altor dispozitive de economisire a energiei, nu numai prin îmbunătățirea confortului și siguranței conducătorului auto, ci și prin creșterea eficienței grupurilor motopropulsoare cu emisii zero – ceea ce înseamnă mecanismul care transmite puterea de la motor pentru deplasarea vehiculului.

Propunerea va oferi, de asemenea, claritate cu privire la utilizarea în traficul transfrontalier, în anumite condiții, a vehiculelor mai grele și mai lungi, care sunt permise în prezent în unele state membre. Aceasta include clarificarea faptului că statele membre care permit sistemele modulare europene (EMS) pe teritoriile lor vor putea, de asemenea, să le utilizeze în operațiuni internaționale între aceste state membre învecinate, fără a fi nevoie de un acord bilateral și fără o restricție de trecere a unei singure frontiere. Aceasta înseamnă că aceeași cantitate de marfă poate fi transportată în mai puține călătorii.

Pentru a încuraja transportul intermodal, prin care mărfurile sunt transportate utilizând două sau mai multe moduri de transport, dar cu o unitate de încărcare standardizată (cum ar fi o remorcă container sau alta), camioanele, remorcile și semiremorcile vor fi autorizate să transporte o greutate suplimentară. Înălțimea suplimentară va facilita, de asemenea, transportul containerelor cu cub înalt cu vehicule standard.

CountEmissionsEU: compararea amprentelor de carbon

Comisia propune o abordare metodologică comună pentru ca întreprinderile să își calculeze emisiile de gaze cu efect de seră dacă doresc să publice aceste informații sau dacă li se solicită să le împărtășească din motive contractuale. Metodologia propusă se bazează pe standardul ISO/CEN recent adoptat pentru cuantificarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de funcționarea lanțurilor de transport de pasageri și de mărfuri. Datele fiabile privind emisiile din ușă în ușă vor permite operatorilor să își compare serviciile și le vor permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la opțiunile de transport și livrare.

Următoarele etape

Propunerile vor fi acum examinate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Istoricul cauzei

Transportul de mărfuri reprezintă coloana vertebrală a pieței unice a UE – ea păstrează stocuri de supermarketuri, fabrici și farmacii și permite întreprinderilor europene să își vândă produsele pe întregul continent și în afara acestuia. Aproximativ 6 milioane de persoane lucrau în sectorul transportului de marfă din UE în 2020.

Dar transportul de marfă este, de asemenea, responsabil pentru peste 30 % din emisiile de CO2 generate de transporturi. Iar pe măsură ce economia UE crește, este probabil ca emisiile să crească dacă nu sunt puse în aplicare măsuri de decarbonizare: se preconizează că transportul de marfă va crește cu aproximativ 25 % până în 2030 și cu 50 % până în 2050.

Pachetul de propuneri de astăzi, 11 iulie, face parte dintr-un efort mai amplu de a face mobilitatea și transporturile mai durabile. Acesta urmează componentelor-cheie ale pachetului „Pregătiți pentru 55”, cum ar fi obiectivele sale pentru stațiile de reîncărcare și de realimentare, precum și pentru introducerea combustibililor durabili în aviație și în transportul maritim.

Pentru a finaliza propunerile de astăzi, 11 iulie, Comisia intenționează să revizuiască Directiva privind transportul combinat mai târziu în cursul acestei luni. Comisia va lua în considerare posibila includere a unei serii de măsuri de reglementare, operaționale și economice pentru a face transportul intermodal mai competitiv.

Pachetul de astăzi, 11 iulie, completează, de asemenea, propunerea Comisiei de a-și actualiza politica privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) prin stimulente și cerințe pentru dezvoltarea infrastructurii și printr-o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport în cadrul unui sistem de transport multimodal. Tehnologiile digitale contribuie, de asemenea, la creșterea eficienței, inclusiv a Sistemului european de management al traficului feroviar și a sistemului digital de cuplare automată pentru transportul feroviar, a Regulamentului privind informațiile electronice în transportul de mărfuri și a ghișeului unic european în domeniul maritim.

„Ecologizarea transportului de marfă” este inițiativa emblematică nr. 4 a Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă. Strategia este o foaie de parcurs pentru reducerea emisiilor generate de transporturi cu 90 % până în 2050, astfel cum se solicită în Pactul verde european. Multe dintre etapele principale ale strategiei descriu modul în care transportul de marfă trebuie să devină mai ecologic, de exemplu prin dublarea traficului feroviar de marfă până în 2050, prin asigurarea faptului că noile vehicule grele au emisii zero până la aceeași dată și prin faptul că navele cu emisii zero vor fi pregătite pentru piața maritimă până în 2030.

Pentru mai multe informații

Comunicarea

Fișă informativă privind ecologizarea transportului de marfă

Întrebări și răspunsuri – Capacitatea feroviară

Întrebări și răspunsuri – Greutate și dimensiuni

Întrebări și răspunsuri – CountEmissionsEU

Detalii

Data publicării
11 iulie 2023

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Deborah ALMERGE RUCKERT

Nume
Deborah ALMERGE RUCKERT
E-mail
deborah [dot] almerge-ruckertatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 79 86