Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 februarie 20235 min de lectură

O etichetă de diplomă europeană comună și un statut juridic pentru universitățile europene: 10 proiecte Erasmus+ pentru a le realiza

Recent, Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret a lansat 10 proiecte Erasmus+ pentru a testa noi forme de cooperare transnațională între instituțiile de învățământ superior.

DiplomaErasmus

Recent, Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret lansează 10 proiecte Erasmus+ pentru a testa noi forme de cooperare transnațională între instituțiile de învățământ superior, după cum se sublinia în Strategia europeană pentru universități în urmă cu doar un an. Aceasta este o etapă importantă în direcția realizării spațiului european al educației.

Șase dintre proiectele selectate vor examina, testa și facilita realizarea unei etichete de diplomă europeană comună, un certificat complementar calificării obținute de studenți la absolvirea programelor comune predate în contextul cooperării transnaționale între mai multe instituții de învățământ superior, pe baza unui set comun de criterii europene create prin colaborare. Celelalte patru proiecte vor permite alianțelor instituțiilor de învățământ superior, cum ar fi „universitățile europene”, să testeze noi forme de cooperare, cum ar fi un posibil statut juridic european pentru aceste alianțe.

Eticheta de diplomă europeană reprezintă un pas în direcția obținerii unei diplome europene comune, acoperind mai multe state membre ale UE și fiind concepută pentru a încuraja mobilitatea și cooperarea studenților. Eticheta ar reflecta competențele și rezultatele învățării dobândite de studenții care au urmat un program comun în mai multe instituții și în mai multe țări, în mai multe limbi, beneficiind de oportunitățile de mobilitate oferite de acest program și de abordări pedagogice transdisciplinare. În plus, ar fi complementară calificărilor obținute de studenți la absolvirea programelor comune în contextul cooperării transnaționale între mai multe instituții de învățământ superior, cum ar fi universitățile europene.

Această etichetă ar urma să fie eliberată în mod voluntar ca certificat care atestă rezultatele învățării obținute în cadrul cooperării transnaționale între mai multe instituții și pe baza unui set comun de criterii. Proiectele selectate pentru a lucra la eticheta de diplomă europeană vor fi desfășurate de instituții de învățământ superior, de autorități naționale și regionale și de alte părți interesate.

Dintre cele zece proiecte selectate astăzi, patru vor permite alianțelor instituțiilor de învățământ superior să testeze noi forme de cooperare la nivelul UE, cum ar fi un posibil statut juridic european pentru aceste alianțe. Scopul acestui statut juridic este de a acorda alianțelor universitare, pe bază de voluntariat, libertatea de a acționa împreună, de a lua decizii strategice comune, de a experimenta recrutarea în comun, de a concepe programe de învățământ comune sau de a pune în comun resurse și capacități umane, tehnice, de date, de educație, de cercetare și de inovare.

Fiecare proiect-pilot selectat poate primi un buget de până la 200 000 EUR din programul Erasmus+ pentru o durată de un an, care se preconizează că va debuta în primăvara anului 2023. În cooperare cu autoritățile relevante la nivel național, regional și/sau instituțional, proiectele vor oferi dovezi pentru următorii pași și vor elabora propuneri în direcția unei posibile etichete de diplomă europeană comună și a unui statut juridic pentru alianțe, în acord cu sectorul învățământului superior și cu statele membre.

Nicio etapă viitoare nu va înlocui soluțiile existente la nivel național, urmărind să ofere soluții complementare, pe bază de voluntariat, pentru a facilita o cooperare transnațională mai aprofundată, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității și a autonomiei instituționale.

Context

Strategia europeană pentru universități, prezentată de Comisia Europeană la 18 ianuarie 2022, urmărește să dezvolte o dimensiune cu adevărat europeană, bazată pe valori comune, în sectorul învățământului superior. Pe această bază, Concluziile Consiliului privind o strategie europeană de capacitare a instituțiilor de învățământ superior pentru viitorul Europei, adoptate la 5 aprilie 2022, invită statele membre și Comisia să sprijine alianțele instituțiilor de învățământ superior, cum ar fi „universitățile europene”:

  • să exploreze criterii comune care ar putea conduce la o potențială etichetă europeană pentru programele de studii integrate. Ulterior, s-ar putea avea în vedere posibilitatea conceperii și realizării, în mod voluntar, la nivel național, regional sau instituțional, a unor diplome comune la toate nivelurile, pe baza acestor criterii europene create prin colaborare, în conformitate cu instrumentele existente ale Procesului Bologna și 
  • să ia măsuri pentru a depăși obstacolele din calea unei cooperări transnaționale mai aprofundate, pe termen lung și flexibile și pentru a concepe instrumente de cooperare instituționalizate, pe baza unei evaluări amănunțite preliminare a necesității, beneficiilor și fezabilității acestora.

Recomandarea Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior, adoptată de Consiliu la 5 aprilie 2022, recomandă statelor membre să examineze și să faciliteze acordarea unei etichete de diplomă europeană comună pentru a facilita furnizarea de programe comune și acordarea de diplome comune de către instituțiile de învățământ superior implicate în cooperarea transnațională și să examineze necesitatea și fezabilitatea unor instrumente de cooperare instituționalizată, cum ar fi un posibil statut juridic pentru alianțele de instituții de învățământ superior.

Această cerere de propuneri deschisă și competitivă pentru experimentarea cu politicile europene în învățământul superior răspunde acestei invitații și deține un buget total de 2 milioane EUR. Cererea a fost deschisă la 15 iunie 2022, iar termenul de depunere a candidaturilor a fost 6 octombrie 2022. La 28 iunie 2022 a avut loc o sesiune de informare online pentru candidați.

Informații suplimentare

Anexă: prezentare generală a proiectelor-pilot selectate

Comunicarea Comisiei privind o Strategie europeană pentru universități

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior.

Detalii

Data publicării
2 februarie 2023

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Flore BOUTIER

Nume
Flore BOUTIER
E-mail
flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 60 43