Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 mai 20228 min de lectură

Noua strategie a UE pentru protejarea și capacitarea copiilor în mediul online

Astăzi, 11 mai, Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+)

PC

Astăzi, 11 mai, Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+), cu scopul de a îmbunătăți serviciile digitale adaptate vârstei și de a se asigura că fiecare copil este protejat, capacitat și respectat online.

În ultimii zece ani, s-au schimbat dramatic atât tehnologiile digitale, cât și modul în care copiii le utilizează. Majoritatea copiilor își utilizează zilnic telefoanele inteligente și aproape de două ori mai mult decât în urmă cu zece ani. De asemenea, copiii încep să le folosească de la o vârstă mult mai fragedă (a se vedea EU Kids online 2020). Dispozitivele moderne oferă oportunități și avantaje, permițându-le copiilor să interacționeze cu ceilalți și să învețe online, fiind totodată un mijloc de divertisment. Însă aceste avantaje nu sunt lipsite de riscuri, și anume pericolul de a fi expuși la dezinformare, la hărțuirea cibernetică (a se vedea studiul JRC) sau la conținuturi dăunătoare și ilegale, de care copiii trebuie să fie protejați.

Noua Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii vizează furnizarea de conținuturi și de servicii online accesibile, adaptate vârstei și informative, care să fie în interesul superior al copiilor.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă cu „O Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: Fiecare copil din Europa merită să crească într-un mediu digital sigur și stimulator. Prin această nouă strategie, dorim să sprijinim accesul copiilor, în special al celor aflați în situații vulnerabile, la dispozitive și competențe digitale, dorim să combatem hărțuirea cibernetică și să îi protejăm pe toți copiii de conținuturi online dăunătoare și ilegale. Aceste obiective sunt în concordanță cu valorile noastre fundamentale și cu principiile digitale.

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie, a declarat: Grație noii strategii pentru un internet mai bun pentru copii, aceștia se vor bucura de aceleași drepturi atât online, cât și offline; niciun copil nu va fi lăsat în urmă, indiferent de mediul geografic, economic și personal din care provine. Toți copiii trebuie să fie protejați, capacitați și respectați în mediul online. Prin această strategie, stabilim, de asemenea, standarde ridicate în materie de siguranță și promovăm capacitarea copiilor și participarea activă a acestora în deceniul digital în întreaga lume.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: Deceniul digital al Europei le oferă copiilor oportunități ample, însă tehnologia poate prezenta și riscuri. Grație noii strategii pentru un internet mai bun pentru copii, punem la dispoziția copiilor competențele și instrumentele necesare pentru a naviga în mediul digital în condiții de siguranță și cu încredere. Solicităm sectorului de activitate vizat să își asume rolul cuvenit în crearea unui mediu digital sigur și adaptat vârstei pentru copii, în conformitate cu normele UE.

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii este componenta digitală a Strategiei cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, elaborată de Comisie, și reflectă principiul digital „Protejarea și capacitarea copiilor și a tinerilor în mediul online”.

Aceasta a fost adoptată astăzi împreună cu o propunere privind un nou act legislativ al UE pentru protejarea copiilor împotriva abuzului sexual.

În plus, strategia se înscrie pe filiera recentului acord politic provizoriu de referință referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), care conține noi garanții pentru protecția minorilor și interzice platformelor online să prezinte minorilor publicitate direcționată pe baza creării de profiluri.

Acestor chestiuni li s-a acordat o importanță deosebită și în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, cu ocazia căreia Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni care se ocupă de valori și drepturi a solicitat o protecție sporită a minorilor în mediul online. Această recomandare a fost aprobată de adunarea plenară a conferinței și figurează într-o propunere cuprinsă în raportul final al conferinței care a fost prezentat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene.

Principii și piloni ai strategiei  

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii stabilește viziunea Comisiei referitoare la un deceniu digital pentru copii și tineri, întemeiată pe trei piloni principali:

  1. Experiențe digitale sigure vizând protejarea copiilor de conținuturile, de comportamentele și de riscurile online care sunt dăunătoare și ilegale, precum și îmbunătățirea bunăstării acestora grație unui mediu digital sigur și adaptat vârstei.

Pentru ca mediul digital să devină un loc sigur pentru copii și tineri, Comisia va facilita elaborarea unui cod al UE pentru o proiectare adaptată vârstei și va solicita instituirea, până în 2024, a unui standard european privind verificarea online a vârstei. De asemenea, Comisia va analiza modul în care ar putea fi utilizat viitorul portofel european pentru identitatea digitală pentru verificarea vârstei, modul în care s-ar putea contribui la raportarea rapidă a conținutului ilegal și dăunător și modul prin care s-ar putea garanta, până în 2023, instituirea numărului unic armonizat din seria de numere „116 111” pentru a oferi asistență victimelor hărțuirii cibernetice.

  1. Capacitarea digitală, astfel încât copiii să dobândească aptitudinile și competențele necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză și pentru a se exprima în mediul online în condiții de siguranță și în mod responsabil.

Pentru a promova capacitarea copiilor în mediul digital, Comisia va organiza campanii de alfabetizare mediatică destinate copiilor, profesorilor și părinților, prin intermediul rețelei de centre pentru un internet mai sigur, care reprezintă coloana vertebrală a strategiei. De asemenea, Comisia le va oferi profesorilor posibilitatea de a urma module didactice prin intermediul portalului betterinternetforkids.eu. Rețeaua de centre pentru un internet mai sigur din statele membre, care este activă atât la nivel național, cât și la nivel local, va consolida sprijinul pentru copiii aflați în situații vulnerabile și va contribui la abordarea decalajului digital în materie de competențe.

  1. Participarea activă și respectul față de copii, oferindu-le posibilitatea de a se exprima în mediul digital, cu mai multe activități conduse de copii pentru a promova experiențe digitale inovatoare și creative care să fie sigure.

Pentru a spori participarea copiilor la mediul digital, Comisia va sprijini, de exemplu, asocierea unor copii mai experimentați la instruirea altor copii cu privire la oportunitățile și riscurile pe care le prezintă mediul online și va organiza, o dată la doi ani, o evaluare, condusă de copii, a strategiei.

Pentru a pune în aplicare acești piloni principali, Comisia invită statele membre și sectorul de activitate relevant să se ralieze obiectivelor sale și să sprijine acțiunile conexe.

Context

Strategia de astăzi se bazează pe Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, adoptată în 2012. Aceasta din urmă a influențat politicile naționale din întreaga UE și a fost recunoscută la nivel internațional: de exemplu, Ziua pentru un internet mai sigur este sărbătorită, an de an, în întreaga lume. Acțiunile menite să combată știrile false, hărțuirea cibernetică și expunerea la conținuturi dăunătoare și ilegale ajung în fiecare an la mii de școli și la milioane de copii, părinți și profesori.

În martie 2021, cu ocazia adoptării primei sale Strategii cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, Comisia a preconizat o actualizare a strategiei din 2012 privind un internet mai bun pentru copii.

În această perspectivă, peste 750 de copii și tineri și-au împărtășit gândurile și opiniile cu privire la siguranța, la conținutul și la competențele online în cadrul a aproximativ 70 de sesiuni de consultare organizate în întreaga Europă de către centrele pentru un internet mai sigur în primăvara anului 2021. De asemenea, au fost organizate sondaje și alte consultări cu părinții, profesorii, cercetătorii, experții naționali în domeniul siguranței online a copiilor și cu partenerii din sectorul de activitate vizat.

Rezultatele, care au fost incluse în Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, arată că, adesea, copiii și tinerii sunt conștienți atât de riscurile din mediul online, cum ar fi conținutul dăunător, hărțuirea cibernetică sau dezinformarea, cât și de oportunitățile pe care acesta le oferă. Ei doresc, de asemenea, să își facă auzită vocea în chestiunile care îi privesc. Cu toate acestea, mulți copii și tineri din Europa, în special cei aflați în situații vulnerabile, nu sunt încă pe deplin incluși în mediul digital. Printre factorii care stau la baza acestei excluderi se numără sărăcia, faptul că nu dispun de conectivitate, lipsa dispozitivelor adecvate și lipsa competențelor digitale sau a încrederii în acestea.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii

Fișă informativă: Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii

Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii

Compendiu al legislației aplicabile

Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii din mai 2012

Infografic

Afiș

Detalii

Data publicării
11 mai 2022

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Marietta GRAMMENOU

Nume
Marietta GRAMMENOU
E-mail
marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 35 83