Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre19 noiembrie 2021Reprezentanța în România2 min de lectură

Normele UE au dus la un răspuns mai ferm în materie de justiție penală împotriva terorismului și la mai multe drepturi pentru victime, dar există în continuare provocări

Ieri, 18 noiembrie, Comisia publică un raport de evaluare a normelor UE privind combaterea terorismului (Directiva 2017/541). 

CombatereaTerorismului

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre și-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiției penale. Existența unor standarde minime pentru definirea și sancționarea infracțiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, prevenind existența unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de teroriști.

Directiva a contribuit, de asemenea, la consolidarea nivelului de asistență și protecție oferit victimelor terorismului. Impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale a fost evaluat a fi just proporționat. În pofida acestei evaluări pozitive, există în continuare mai multe provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor, iar Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a aborda aceste aspecte.

De exemplu, unele state membre raportează dificultăți în dovedirea intenției de a comite acte de terorism, în special în ceea ce privește culegerea de probe situate în afara teritoriului național. Pentru a aborda acest aspect, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor continua să sprijine utilizarea informațiilor de pe câmpul de luptă pentru identificarea, depistarea și urmărirea penală a luptătorilor teroriști străini care se întorc, prin stabilirea celor mai bune practici, prin schimbul de informații, precum și prin finanțarea de proiecte. De asemenea, Comisia încurajează statele membre să utilizeze informațiile de pe câmpul de luptă privind persoanele suspectate de terorism pentru a crea alerte în Sistemul de Informații Schengen. Un alt aspect identificat în unele state membre se referă la provocările legate de clasificarea actelor violente de extremă dreaptă drept acte de terorism.

În curând, Comisia le va transmite statelor membre o imagine de ansamblu a acțiunilor de combatere a extremismului violent de dreapta. În cele din urmă, victimele transfrontaliere ale terorismului se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește primirea de asistență și protecție. Comisia îndeamnă insistent statele membre să desemneze puncte unice de contact pentru victimele terorismului. Pe lângă sprijinul pe care îl acordă statelor membre, Comisia își exercită competențele care îi revin în temeiul tratatelor atunci când este necesar și a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 13 state membre, solicitându-le să asigure transpunerea corectă a normelor. Raportul urmează să fie prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, Agenția pentru Drepturi Fundamentale va publica astăzi un raport mai detaliat care va include principalele constatări. Directiva este principalul instrument de justiție penală pentru combaterea terorismului în întreaga Europă. Aceasta include dispoziții care incriminează și sancționează infracțiunile legate de terorism, cum ar fi deplasarea în străinătate pentru a comite o infracțiune de terorism, întoarcerea în UE sau deplasarea în interiorul acesteia pentru astfel de activități, instruirea în scopuri teroriste și finanțarea terorismului, oferindu-le totodată victimelor terorismului dreptul la protecție, sprijin și asistență. Directiva constituie o parte importantă a Agendei UE privind combaterea terorismului. Un document de lucru mai detaliat al serviciilor Comisiei este, de asemenea, disponibil online. 

Detalii

Data publicării
19 noiembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Adalbert Jahnz

Nume
Adalbert Jahnz
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 53156

Ciara Bottomley

Nume
Ciara Bottomley
E-mail
ciara [dot] bottomleyatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 69971

Laura Bérard

Nume
Laura Bérard
E-mail
laura [dot] berardatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 229 55721