Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre15 decembrie 2021Reprezentanța în România8 min de lectură

Noile propuneri din domeniul transporturilor vizează o mai mare eficiență și călătorii mai durabile

Pentru a sprijini tranziția către o mobilitate mai curată, mai verde și mai inteligentă, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european, Comisia a adoptat ieri, 14 decembrie, patru propuneri care vor moderniza sistemul de transport al UE.

Safe_travel

Prin creșterea conectivității și transferarea mai multor pasageri și mărfuri către transportul feroviar și pe căile navigabile interioare, prin sprijinirea introducerii de puncte de încărcare, a infrastructurii alternative de realimentare și a noilor tehnologii digitale, prin punerea unui accent mai puternic pe mobilitatea urbană durabilă și prin facilitarea alegerii diferitelor opțiuni de transport într-un sistem de transport multimodal eficient, propunerile vor plasa sectorul transporturilor pe calea reducerii emisiilor sale cu 90 %.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Tranziția verde și digitală a Europei va aduce schimbări majore ale modului în care ne deplasăm. Propunerile de astăzi plasează mobilitatea europeană pe calea cea bună pentru un viitor durabil: conexiuni feroviare europene mai rapide, cu bilete ușor de găsit și un sprijin îmbunătățit pentru drepturile călătorilor în orașe, pentru a spori și îmbunătăți transportul public și infrastructura pentru mersul pe jos și cu bicicleta și pentru a utiliza în mod optim soluțiile pentru o conducere a vehiculelor inteligentă și eficientă.”

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Propunem astăzi standarde mai ridicate de-a lungul rețelei TEN-T, prin stimularea transportului feroviar de mare viteză și prin integrarea multimodalității, precum și un nou coridor nord-sud în Europa de Est. Prin Directiva privind sistemele de transport inteligente, adoptăm tehnologiile digitale și schimbul de date. Dorim să facem călătoriile în UE mai eficiente – și mai sigure – atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pasageri și întreprinderi. Orașele conectate prin infrastructura UE sunt motoarele noastre economice, dar ele trebuie să fie și orașe în care mobilitatea este facilitată – pentru locuitori și navetiști. Acesta este motivul pentru care recomandăm un cadru specific pentru mobilitatea urbană durabilă, care să ghideze tranziția mai rapidă către o mobilitate urbană sigură, accesibilă, favorabilă incluziunii, inteligentă și cu emisii zero.”

O rețea TEN-T inteligentă și durabilă

TEN-T este o rețea la nivelul UE de căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime pe distanțe scurte și drumuri. Aceasta conectează 424 orașe mari cu porturi, aeroporturi și terminale feroviare. Atunci când TEN-T va fi finalizată, aceasta va reduce timpul de deplasare între aceste orașe. De exemplu, călătorii vor putea călători între Copenhaga și Hamburg în 2,5 ore cu trenul, în locul celor 4,5 ore necesare în prezent.

Pentru a aborda legăturile lipsă și pentru a moderniza întreaga rețea, propunerea de astăzi:

  • solicită ca principalele linii de cale ferată pentru călători TEN-T să permită trenurilor să se deplaseze cu viteze de 160 km/h sau mai mari până în 2040, creând astfel conexiuni feroviare de mare viteză competitive în întreaga Uniune. Canalele și râurile trebuie să asigure condiții bune de navigație, neîngrădite, de exemplu, de nivelurile apei, pentru un număr minim de zile pe an;
  • solicită mai multe terminale de transbordare, îmbunătățirea capacității de manipulare la terminalele de marfă, reducerea timpului de așteptare la punctele de trecere a frontierei feroviare, trenuri mai lungi pentru a transfera mai multe mărfuri către moduri de transport mai ecologice, precum și opțiunea transportării camioanelor pe calea ferată pe întreaga lungime a rețelei feroviare. Pentru a se asigura că planificarea infrastructurii răspunde nevoilor operaționale reale, aceasta creează, de asemenea, nouă „coridoare europene de transport” care integrează transportul feroviar, rutier și căile navigabile.
  • introduce un nou termen-limită intermediar, și anume 2040, pentru a devansa finalizarea principalelor părți ale rețelei înainte de termenul din 2050, care se aplică rețelei globale extinse. Astfel, noile conexiuni feroviare de mare viteză între Porto și Vigo și Budapesta și București – printre altele trebuie finalizate până în 2040.
  • solicită tuturor celor 424 de orașe mari din cadrul rețelei TEN-T să elaboreze planuri de mobilitate urbană durabilă pentru a promova mobilitatea cu emisii zero și pentru a spori și îmbunătăți transportul public și infrastructura pentru mersul pe jos și cu bicicleta.

Creșterea traficului feroviar transfrontalier și pe distanțe lungi

Transportul feroviar rămâne unul dintre cele mai sigure și mai ecologice moduri de transport și, prin urmare, se află în centrul politicii noastre de a face mobilitatea UE mai durabilă. Propunerea TEN-T prezentată astăzi este însoțită de un plan de acțiune privind transportul feroviar transfrontalier și pe distanțe lungi, care stabilește o foaie de parcurs cu acțiuni suplimentare pentru a ajuta UE să își îndeplinească obiectivul de dublare a traficului feroviar de mare viteză până în 2030 și de triplare a acestuia până în 2050.

Deși numărul persoanelor care călătoresc cu trenul a crescut în ultimii ani, doar 7 % din distanțele parcurse pe calea ferată între 2001 și 2018 au implicat călătorii transfrontaliere. Pentru a încuraja un număr mai mare de persoane să ia în considerare trenul pentru călătoriile în străinătate, planul de acțiune stabilește acțiuni concrete pentru a elimina barierele din calea călătoriilor transfrontaliere și pe distanțe lungi și pentru a face călătoriile cu trenul mai atractive pentru călători. Printre acțiuni se numără:

  • o propunere legislativă în 2022 pentru a stimula emiterea de bilete multimodale ușor de utilizat;
  • acordarea posibilității pasagerilor de a găsi cele mai bune bilete la prețul cel mai atractiv și de a sprijini mai bine călătorii care se confruntă cu perturbări, precum și angajamentul de a investiga o scutire de TVA la nivelul UE pentru biletele de tren;
  • abrogarea normelor tehnice și operaționale naționale redundante;
  • anunțarea propunerilor pentru 2022 privind orarele și gestionarea capacităților, care vor stimula serviciile feroviare transfrontaliere mai rapide și mai frecvente;
  • orientări privind tarifarea accesului la calea ferată în 2023, care vor facilita accesul operatorilor feroviari la infrastructură, sporind concurența și permițând prețuri ale biletelor mai atractive pentru călători.

Până în 2030, Comisia va sprijini lansarea a cel puțin 15 proiecte-pilot transfrontaliere pentru a testa abordarea planului de acțiune, înainte de intrarea în vigoare a noilor cerințe TEN-T.

Servicii de transport inteligente pentru șoferi

Mobilitatea inteligentă face ca mobilitatea noastră să fie mai durabilă. Prin urmare, Comisia propune actualizarea Directivei STI din 2010, adaptând-o la apariția unor noi opțiuni de mobilitate rutieră, aplicații de mobilitate și mobilitate conectată și automatizată. Propunerea noastră va stimula implementarea mai rapidă a unor servicii noi, inteligente, propunând ca anumite date rutiere, de călătorie și de trafic esențiale să fie puse la dispoziție în format digital, cum ar fi limitele de viteză, planurile de circulație a traficului sau lucrările rutiere, de-a lungul rețelei TEN-T și, în cele din urmă, acoperirea întregii rețele rutiere. Aceasta va asigura, de asemenea, punerea la dispoziție a serviciilor esențiale legate de siguranță pentru conducătorii auto de-a lungul rețelei TEN-T.

Propunerea de astăzi va actualiza directiva în conformitate cu noile priorități privind îmbunătățirea serviciilor multimodale și digitale.

O mobilitate urbană mai curată, mai verde și mai ușoară

Noul cadru pentru mobilitatea urbană va aduce beneficii utilizatorilor transporturilor și tuturor persoanelor din jurul lor. Orașele găzduiesc milioane de oameni. Propunerea de astăzi abordează unele dintre provocările legate de mobilitate generate de această activitate economică intensă – congestie, emisii, zgomot. Cadrul de mobilitate urbană stabilește orientări europene cu privire la modul în care orașele pot reduce emisiile și îmbunătăți mobilitatea, inclusiv prin intermediul planurilor de mobilitate urbană durabilă. Accentul principal se va pune pe transportul public, mersul pe jos și mersul cu bicicleta. Propunerea acordă prioritate, de asemenea, soluțiilor cu emisii zero pentru flotele urbane, inclusiv servicii de taxiuri și de transport la cerere, pentru ultimul kilometru de livrări urbane, construirea și modernizarea nodurilor multimodale, precum și noi soluții și servicii digitale. Propunerea de astăzi prezintă opțiunile de finanțare pentru ca autoritățile locale și regionale să pună în aplicare aceste priorități. În 2022, Comisia va propune statelor membre ale UE o recomandare privind elaborarea de planuri naționale de sprijinire a orașelor în elaborarea planurilor lor de mobilitate.

Context

Acesta este al doilea pachet de propuneri de sprijinire a tranziției către un transport mai curat și mai verde, în urma publicării, în decembrie 2020, a Strategiei Comisiei privind mobilitatea durabilă și inteligentă. Strategia este o foaie de parcurs care orientează sectorul către obiectivele Pactului verde european.

Pentru informații suplimentare

Documente oficiale

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Detalii

Data publicării
15 decembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Anna WARTBERGER

Nume
Anna WARTBERGER
E-mail
Anna [dot] WARTBERGER1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 20 54