Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre21 februarie 20237 min de lectură

NextGenerationEU: După doi ani de la adoptare, Mecanismul de redresare și reziliență continuă să fie un element central al transformării verzi și digitale a UE

Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare care marchează aniversarea a doi ani de la crearea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

NGEU2ani

Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare care marchează aniversarea a doi ani de la crearea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), instrumentul-cheie aflat în centrul planului de redresare NextGenerationEU pentru Europa, în valoare de 800 de miliarde EUR.

Comunicarea face bilanțul rezultatelor concrete obținute până în prezent ca urmare a dublului impact fără precedent al Mecanismului de redresare și reziliență asupra reformelor și investițiilor verzi și digitale în statele membre. Ea prezintă, de asemenea, măsuri suplimentare pentru sprijinirea în continuare a implementării cu succes a planurilor naționale de redresare și reziliență. Anexele la comunicare clarifică anumite aspecte tehnice ale modului în care Comisia evaluează progresele înregistrate de statele membre.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul nostru de redresare NextGenerationEU a devenit chiar mai mult decât un răspuns vital la pandemia de COVID-19. După doi ani de la crearea acestui fond, am plătit deja peste 140 de miliarde EUR și ne-am depășit obiectivele inițiale de investiții pentru tranziția verde și cea digitală. Acum, odată cu invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia și cu criza energetică mondială, fondul a devenit un element-cheie al planului industrial al Pactului nostru verde. El va sprijini statele noastre membre pe calea către reducerea la zero a emisiilor nete, cu ajutorul unei contribuții financiare suplimentare generate de REPowerEU. NextGenerationEU s-a dovedit a fi un instrument capabil să abordeze multe provocări diferite cu care se confruntă Uniunea noastră. Reformele transformatoare incluse în planurile naționale de redresare ale statelor membre sunt esențiale pentru modernizarea și consolidarea Uniunii noastre Europene. Implementarea rapidă ar trebui să continue.”

Sprijinirea redresării post-pandemie și abordarea noilor provocări

De la crearea sa în urmă cu doi ani, MRR a avut un impact transformator asupra economiilor statelor membre, de exemplu impulsionând reformarea sistemelor de justiție civilă și penală din Italia și reformarea pieței muncii din Spania, îmbunătățind situația în materie de locuințe la prețuri accesibile în Letonia, promovând investițiile în surse regenerabile de energie offshore în Grecia și facilitând digitalizarea școlilor și a întreprinderilor în Portugalia.

Aceste schimbări sunt posibile datorită structurii unice a MRR, care combină planurile naționale de reforme și investiții cu prioritățile și finanțarea comună. Analizând planurile de redresare și reziliență ale statelor membre, observăm că aproximativ 203 miliarde EUR din alocarea totală susțin măsurile care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. Aproximativ 131 de miliarde EUR contribuie la măsurile de transformare digitală a economiilor și societăților Europei. Circa 138 de miliarde EUR au fost dedicate cheltuielilor și politicilor sociale pentru generația următoare.

Prin felul în care este conceput, MRR generează un ciclu virtuos al schimbării, în cadrul căruia reformele prezentate de statele membre trasează calea pentru investițiile ulterioare prevăzute în planurile lor de redresare și reziliență, precum și pentru cele susținute de alte fonduri ale UE, de fonduri naționale și, mai ales, de sectorul privat. Pe termen mediu, Comisia estimează că investițiile finanțate prin NextGenerationEU ar putea conduce la o creștere a PIB-ului UE cu aproximativ 1,5 % în 2024 și ar putea stimula și mai mult crearea de locuri de muncă.

MRR a fost instituit în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19 pentru a sprijini redresarea economică și socială a statelor membre. A fost un răspuns vital la încetinirea activității economice provocată de pandemie. MRR a dus la realizarea de reforme și investiții, a accelerat tranziția verde și pe cea digitală și a sporit reziliența generală a Uniunii. Implementarea MRR are loc în prezent într-un context foarte diferit, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de o inflație ridicată și de o criză energetică.

În acest cadru în continuă evoluție, MRR s-a dovedit a fi un instrument foarte flexibil, capabil să abordeze mai multe provocări emergente. Prin urmare, el rămâne în centrul eforturilor pe care le depunem pentru a aborda prioritățile legate de securitatea energetică a UE, de competitivitatea întreprinderilor și de tranziția industrială către o economie cu zero emisii nete.

Accelerarea implementării pentru îndeplinirea priorităților UE

Până în prezent, Comisia a plătit peste 144 de miliarde EUR în cadrul MRR, atât sub formă de granturi (96 de miliarde EUR), cât și de împrumuturi (48 de miliarde EUR). Se preconizează că multe alte plăți suplimentare se vor efectua pe măsură ce MRR intră în a doua jumătate a ciclului său de viață. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de MRR și pentru a respecta termenele pe care și le-au asumat în planurile lor.

În primăvara anului 2023, se preconizează că statele membre își vor completa planurile de redresare și reziliență cu capitole REPowerEU, pentru a oferi un răspuns comun la criza energetică mondială. Reformele și investițiile noi sau extinse incluse în capitole, finanțate prin capacitatea financiară consolidată a MRR de aproape 270 de miliarde EUR, le vor permite statelor membre să elimine rapid dependența UE de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată.

Reformele și investițiile bazate pe REPowerUE, pe care statele membre sunt invitate să le prezinte cât mai curând posibil, vor realiza, de asemenea, sinergiile prevăzute de planul industrial al Pactului verde al UE. Acestea vor finanța măsuri de promovare a ecologizării industriei, de sprijinire a proiectelor industriale din UE cu zero emisii nete, de stimulare a cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor inovatoare cu emisii zero și de sprijinire a industriilor în fața prețurilor ridicate la energie, inclusiv prin facilități fiscale.

Creșterea transparenței și a implicării părților interesate pentru a îmbunătăți eficiența și predictibilitatea

Implementarea accelerată a MRR și îndeplinirea eficientă a obiectivelor acestuia merg mână în mână cu un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește funcționarea mecanismului. Comisia depune întotdeauna eforturi pentru a asigura cea mai mare transparență și, în acest scop, a instituit tabloul de bord privind redresarea și reziliența, care furnizează informații în timp real cu privire la plățile efectuate și la progresele înregistrate de statele membre.

Regulamentul REPowerEU sporește și mai mult transparența, cerându-le statelor membre să publice informații cu privire la cei mai importanți 100 de destinatari finali pentru fiecare plan național. De asemenea, consolidează rolul părților interesate – cu accent pe autoritățile locale și regionale și pe partenerii sociali – în special în etapa de pregătire a capitolelor REPowerEU.

Comunicarea de astăzi prezintă, de asemenea, două instrumente de punere în aplicare pentru a adăuga previzibilitate și transparență Mecanismului de redresare și reziliență. După cum se precizează în anexele la comunicare, atunci când prelucrează cererile de plată, Comisia partajează cadrul său pentru evaluarea îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor. De asemenea, Comisia publică o metodologie pentru a stabili cuantumul care urmează să fie suspendat în cazul în care un stat membru a atins doar parțial jaloanele și țintele legate de o cerere de plată. Aceste instrumente se adaugă orientărilor Comisiei privind revizuirea planurilor în contextul REPowerEU, adoptate la 1 februarie.

Etapele următoare

Evaluarea la jumătatea perioadei a MRR, care va avea loc anul viitor, va oferi o altă ocazie de a face un bilanț și de a evalua progresele înregistrate și lecțiile învățate din implementarea MRR.

Informații suplimentare

Comunicare

Întrebări și răspunsuri privind comunicarea care marchează doi ani de existență a Mecanismului de redresare și reziliență

Mecanismul de redresare și reziliență

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența

Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență

Întrebări și răspunsuri referitoare la Mecanismul de redresare și reziliență

Orientări privind REPowerEU

Site-ul web „UE ca debitor”

Detalii

Data publicării
21 februarie 2023

Date de contact

Arianna PODESTA

Nume
Arianna PODESTA
E-mail
arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 70 24

Tommaso ALBERINI

Nume
Tommaso ALBERINI
E-mail
Tommaso [dot] ALBERINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 70 10