Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre15 decembrie 2021Reprezentanța în România5 min de lectură

NextGenerationEU: Comisia Europeană lansează tabloul de bord privind redresarea și reziliența

Comisia Europeană a lansat astăzi, 15 decembrie, tabloul de bord privind redresarea și reziliența.

ScoreBoard

Tabloulul de bord privind redresarea și reziliența este disponibil aici.

Perspectiva pentru România (Country overview) poate fi accesată aici.

Comisia Europeană a lansat astăzi, 15 decembrie, tabloul de bord privind redresarea și reziliența, o platformă publică online menită să arate progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) în ansamblu, precum și a planurilor naționale individuale de redresare și reziliență.

Tabloul de bord este, în primul rând, un instrument de afișare transparentă a informațiilor destinate cetățenilor UE cu privire la punerea în aplicare a MRR. Acesta va servi, de asemenea, ca bază pentru pregătirea rapoartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a MRR și a raportului de evaluare către Parlamentul European și Consiliu, precum și pentru dialogul privind redresarea și reziliența dintre Parlament și Comisie.

Site-ul web al tabloului de bord privind redresarea și reziliența conține secțiuni dedicate îndeplinirii jaloanelor și a țintelor, precum și secțiuni privind plățile din cadrul MRR. Pe site sunt disponibile și date specifice compilate de Comisie, cum ar fi cheltuielile pentru fiecare domeniu de politică și o defalcare a cheltuielilor verzi, digitale și sociale în cadrul mecanismului. Tabloul de bord furnizează, de asemenea, informații calitative prin intermediul unor analize tematice ale punerii în aplicare a planurilor în domenii de politică specifice.

Tabloul de bord conține două tipuri de informații:

 

  • Date colectate de Comisie în cadrul monitorizării punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență. Acestea includ informații privind îndeplinirea jaloanelor și a țintelor, astfel cum au fost raportate de statele membre și evaluate de Comisie. Sunt incluse, de asemenea, informații privind plățile, precum și date elaborate de Comisie, cum ar fi cheltuielile din fiecare dintre cele șase domenii de politică ale MRR și cheltuielile sociale din cadrul mecanismului, astfel cum sunt definite în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021.
  • Date colectate de statele membre cu privire la 14 indicatori comuni de raportare, astfel cum sunt definiți în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021. Aceste date permit monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență în vederea atingerii obiectivelor comune ale MRR, indicând, de asemenea, performanța globală a MRR. Majoritatea indicatorilor de raportare măsoară contribuția MRR la mai mulți piloni de politică. De exemplu, indicatorul „Capacitatea sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor și educaționale noi sau modernizate” contribuie atât la pilonul 4 (coeziunea socială și teritorială), cât și la pilonul 6 (politici pentru generația următoare, cum ar fi educația și competențele) al MRR. Statele membre vor raporta cu privire la indicatorii comuni de două ori pe an, până la 28 februarie și 31 august. Comisia va actualiza ulterior datele de pe site-ul web al tabloului de bord până în aprilie și octombrie. Prima raportare cu privire la indicatorii comuni va avea loc în februarie 2022.

Această primă versiune a tabloului de bord, astfel cum a fost publicată astăzi, conține date privind planurile prezentate până în prezent de statele membre, aprobate de Comisie și de Consiliu (22 de planuri până la ora actuală). Cifrele vor fi actualizate pe măsură ce vor fi aprobate mai multe planuri. Jaloanele și țintele vor fi considerate ca fiind îndeplinite odată ce un stat membru a furnizat Comisiei dovezi că a îndeplinit jalonul sau ținta, iar Comisia le-a evaluat pozitiv printr-o decizie de punere în aplicare (o etapă la care nu s-a ajuns încă pentru niciun stat membru).

Declarațiile membrilor colegiului

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Acest instrument valoros va arăta exact modul în care țările UE înregistrează progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a investițiilor și reformelor lor planificate pentru redresare. Tabloul de bord online este accesibil tuturor, deoarece obiectivul nostru este ca toți cetățenii Europei să beneficieze de aceste reforme și investiții pe măsură ce depășim criza imediată și ne îndreptăm către o creștere pe termen mai lung.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Ne apropiem de sfârșitul anului în care Mecanismul de redresare și reziliență a devenit o realitate și am început să ajutăm economiile noastre să iasă mai puternice din pandemie. Astăzi ne îndeplinim un angajament esențial față de Parlamentul European: această nouă platformă online va fi un instrument solid pentru transparență și responsabilitate. Tabloul de bord le va permite cetățenilor noștri să urmărească modul în care MRR sprijină investițiile și reformele cu efecte transformatoare pentru o creștere durabilă - atât în propria lor țară, cât și în întreaga Europă.”

Etapele următoare

Prima raportare a statelor membre cu privire la indicatorii comuni va avea loc în primăvara anului 2022. Comisia va actualiza ulterior site-ul web al tabloului de bord până în aprilie 2022.

Context

Acte delegate în contextul MRR

La 28 septembrie 2021, Comisia a adoptat două acte delegate în contextul MRR, pe baza contribuțiilor din partea statelor membre, a Parlamentului European și a părților interesate:

  • Un prim act delegat stabilește modul în care statele membre trebuie să raporteze cu privire la performanța globală a MRR și la stadiul progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor acestuia. Actul delegat include definirea unor indicatori comuni de raportare.
  • Un al doilea act delegat stabilește metodologia de raportare cu privire la cheltuielile sociale în cadrul planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre.

Aceste acte delegate au intrat în vigoare la 2 decembrie, ceea ce a permis Comisiei să finalizeze și să lanseze tabloul de bord privind redresarea și reziliența și datele pe care le conține, inclusiv indicatorii comuni și raportarea cu privire la cheltuielile sociale.

Informații suplimentare

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența

Mecanismul de redresare și reziliență

Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență

Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 privind stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența

Regulamentul delegat (UE) 2021/2105 privind definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale

Detalii

Data publicării
15 decembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+40 724 232 197