Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 aprilie 20244 min de lectură

Intră în vigoare Actul privind Europa interoperabilă pentru servicii publice mai bine conectate pentru cetățeni și întreprinderi

Actul privind Europa interoperabilă, care intră în vigoare astăzi, 11 aprilie, va facilita schimbul transfrontalier de date și va accelera transformarea digitală a sectorului public.

servicii publice

Actul este esențial pentru atingerea obiectivelor deceniului digital al UE, cum ar fi disponibilitatea online a 100% din serviciile publice esențiale până în 2030. Interoperabilitatea este o caracteristică esențială a unei piețe unice digitale funcționale și contribuie la o punere în aplicare mai eficace a caracteristicilor digitale ale politicilor publice, de la justiție la sănătate la transporturi.

Cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice vor beneficia de cea mai mare parte a noului regulament atunci când utilizează servicii publice digitale interconectate care necesită schimbul transfrontalier de date. Printre exemplele de astfel de servicii se numără recunoașterea reciprocă a diplomelor academice sau a calificărilor profesionale, schimburile de date privind vehiculele pentru siguranța rutieră, accesul la datele privind securitatea socială și sănătatea, schimbul de informații legate de impozitare, vamă, acreditarea licitațiilor publice, permisele de conducere digitale, registrele comerciale. Conform evaluării impactului, se preconizează că legea va economisi până la 5 miliarde EUR anual.

Legea va fi pusă în aplicare printr-un set de măsuri-cheie:

  • Instituirea unui cadru de cooperare pe mai multe niveluri, care să reunească cei mai înalți practicieni din domeniul guvernării digitale din statele membre, precum și o comunitate largă a societății civile, experți, cadre universitare și actori locali, pentru a defini o agendă comună de interoperabilitate și un ecosistem în continuă evoluție de soluții comune de interoperabilitate. Acest cadru va fi coordonat de Comitetul pentru Europa interoperabilă și sprijinit de comunitatea Europei interoperabile.
  • Introducerea unor evaluări obligatorii ale interoperabilității pentru a construi servicii publice „interoperabile din faza de proiectare”. Acest lucru va ajuta organismele din sectorul public să exploreze și, după caz, să abordeze aspectele legate de interoperabilitatea transfrontalieră încă din faza de proiectare a noilor servicii sau instrumente. Comisia va furniza orientările și sprijinul necesare.
  • Portalul „Europa interoperabilă”, un ghișeu unic pentru a încuraja partajarea și reutilizarea unor soluții de interoperabilitate fiabile și de înaltă calitate între administrațiile publice.
  • Consolidarea mecanismelor de inovare și de sprijinire a politicilor, inclusiv formare, spații de testare în materie de reglementare pentru experimentarea politicilor, proiecte public-privat GovTech și proiecte de sprijinire a punerii în aplicare a politicilor, pentru dezvoltarea, testarea și extinderea soluțiilor.

Regulamentul se aplică organismelor din sectorul public, inclusiv instituțiilor și organismelor UE. Punerea în aplicare a Actului privind Europa interoperabilă va fi finanțată prin programul Europa digitală (DIGITAL).

Etapele următoare

Conform calendarului definit în regulament, majoritatea dispozițiilor se vor aplica în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare.

În mod excepțional: 

  • Instituțiile, organismele și agențiile europene și organismele din sectorul public vor efectua evaluări ale interoperabilității începând din ianuarie 2025;
  • Statele membre vor desemna autoritățile naționale competente la 9 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, până în ianuarie 2025.

Istoricul dosarului

Interoperabilitatea sectorului public este capacitatea administrațiilor de a coopera și de a face ca serviciile publice să funcționeze la nivel transfrontalier, transsectorial și organizațional. Acesta joacă un rol esențial în conceperea unor fluxuri de date sigure și în evitarea duplicării eforturilor în serviciile publice. În diferite crize din ultimii ani, interoperabilitatea sectorului public a permis o mai bună coordonare între statele membre, mobilizarea resurselor acolo unde acestea erau cele mai necesare și formularea rapidă a unor soluții comune. 

Comisia sprijină interoperabilitatea dintre administrațiile publice încă din anii 1990 prin intermediul Cadrului european de interoperabilitate (EIF), o serie de planuri de acțiune și programe de finanțare precum IDA, IDABC, ISA, ISA2 și, în prezent, DIGITAL. Pentru a sprijini statele membre și instituțiile, organismele și agențiile europene în punerea în aplicare a politicii de interoperabilitate a sectorului public, Comisia a elaborat un set cuprinzător de instrumente și cursuri de formare, cum ar fi setul de instrumente EIF, Centrul de sprijin SEMIC, platforma JoinUp și Academia Europa interoperabilă.  Pe lângă acestea, Comisia a creat, de asemenea, o inițiativă GovTech Incubator, în cadrul căreia guvernele se reunesc pentru a adopta cele mai bune soluții dezvoltate de întreprinderile nou-înființate și de alte guverne din întreaga UE.

Mai multe evaluări ale politicii de interoperabilitate a sectorului public au evidențiat deficiențe și au solicitat luarea de măsuri. Statele membre au subliniat, de asemenea, din ce în ce mai mult necesitatea de a consolida cooperarea europeană în materie de interoperabilitate, printre altele, prin declarațiile ministeriale semnate în 2017 la Tallinn și în 2020 la Berlin. De asemenea, cetățenii UE care participă la Conferința privind viitorul Europei au exprimat o cerere pentru o interoperabilitate transfrontalieră sporită. Actul privind Europa interoperabilă răspunde direct acestor apeluri la acțiune.

Pentru mai multe Informații

Actul privind interoperabilitatea în Europa 

Întrebări și răspunsuri: Actul privind interoperabilitatea în Europa

Raport de evaluare a impactului

Cadrul european de interoperabilitate pentru orașe și comunități inteligente (EIF4SCC)

Evaluarea FEI

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării
11 aprilie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Roberta VERBANAC

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 24 98