Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 iulie 20202 min de lectură

Implicarea pe termen lung a acționarilor: Comisia îndeamnă insistent șapte state membre să notifice măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile a

actionari.png
© EU
Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate unui număr de șapte state membre pe motiv că nu au comunicat parțial (Bulgaria, Grecia, România și Spania) sau integral (Cipru, Portugalia și Slovenia) măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acționarilor, astfel cum a fost modificată (Directiva 2017/828/UE).

Statele membre aveau obligația de a transpune o parte a acestei directive în legislația lor națională până la 10 iunie 2019 și să comunice Comisiei măsurile luate în domeniul reglementat de dispozițiile relevante din directiva respectivă. Angajamentul pe termen lung al acționarilor față de societățile în care investesc este esențial pentru a asigura buna guvernanță și sustenabilitatea pe termen lung a societăților. În temeiul directivei, investitorii instituționali și administratorii de active trebuie să publice informații cu privire la strategiile lor de investiții și la politicile lor de implicare.

În plus, directiva sporește transparența remunerării directorilor și permite acționarilor să aibă un cuvânt de spus în privința remunerării. De asemenea, directiva introduce garanții cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate între părțile afiliate (de obicei societatea și directorul sau acționarul majoritar al acesteia). În iulie 2019, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere acestor șapte state membre pentru că nu au transpus normele UE în legislația națională. Bulgaria, România, Grecia și Spania au notificat anumite măsuri, declarând că transpunerea directivei este încă parțială; Cipru, Portugalia și Slovenia nu au notificat încă nicio măsură de transpunere.

Cele șapte state membre au acum la dispoziție trei luni pentru a răspunde avizelor motivate și pentru a lua măsurile corespunzătoare, prin notificarea transpunerii integrale a directivei în legislațiile lor naționale; în caz contrar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate fi sesizată cu privire la aceste cazuri.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Persoană de contact pentru presă:

Ștefan TURCU 

E-mail: stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu (stefan[dot]turcu[at]ec[dot]europa[dot]eu)

telefon: 0724 232 197

Detalii

Data publicării
2 iulie 2020