Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre8 iunie 20235 min de lectură

Gestionarea migrației: evoluția proiectelor-pilot privind procedurile de azil și de returnare și un nou sprijin financiar pentru Bulgaria și România

Ieri, 7 iunie, Comisia a salutat progresele înregistrate în ultimele trei luni de la lansarea proiectelor-pilot în Bulgaria și în România.

GestMigr

Aceste proiecte-pilot, cu durata de 6 luni, au fost lansate în martie 2023, bazându-se pe bunele practici și experiența din Bulgaria și România în domeniul azilului, al returnărilor, al gestionării frontierelor și al cooperării internaționale. Acest demers se înscrie în continuarea scrisorii președintei von der Leyen din 26 ianuarie 2023 și a concluziilor Consiliului European din 9 februarie, precum și a Planului de acțiune al UE pentru Balcanii de Vest din decembrie 2022.

Actualizare operațională

România

România a modificat legislația națională în materie de azil în mai 2023, pentru a permite participarea experților EUAA la înregistrarea și evaluarea cererilor de azil. În decembrie 2022, EUAA și România au semnat un plan operațional, consolidând, de asemenea, capacitatea de primire și de prelucrare a cererilor de azil.

Începând din aprilie 2023, EUAA a trimis unsprezece interpreți în centrul regional pentru azil din Timișoara. Alți patru experți EUAA vor fi mobilizați pentru a ajuta autoritățile naționale cu prelucrarea cererilor.

În ceea ce privește returnările, România și-a modificat legislația în mai 2023 pentru a permite luarea unei decizii negative privind protecția internațională alături de o decizie de returnare. Această modificare contribuie la asigurarea unui proces de returnare mai eficient, care să prevină sustragerea persoanelor vizate și deplasările secundare. De asemenea, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește actualizarea sistemului informatic național de gestionare a returnărilor și o mai bună aliniere a acestuia la sistemele informatice ale Frontex, pentru a permite o analiză și informații statistice mai precise.  În mai 2023, România s-a alăturat programului Frontex privind serviciile comune de reintegrare, care oferă sprijin în materie de reintegrare pentru returnări. România are contacte bilaterale cu statele membre prin intermediul rețelei la nivel înalt privind returnările și cu Frontex în ceea ce privește bunele practici în materie de returnare, în special consilierea în materie de returnare. 

În ceea ce privește gestionarea frontierelor și cooperarea internațională, România a continuat să își gestioneze în mod eficace frontierele externe cu Serbia. Această cooperare se bazează pe activități de prevenire a migrației neregulamentare desfășurate împreună cu autoritățile sârbe, puse în aplicare printr-un protocol de patrulare comună. Pentru a consolida cooperarea cu Frontex, autoritățile române vor găzdui și vor utiliza primele vehicule mobile de supraveghere ale Frontex la secțiunea de frontieră româno-sârbă din zona operațională Terra 2023. 

România cooperează în continuare cu agențiile UE în ceea ce privește anchetele comune privind criminalitatea organizată. Printre altele, este vorba despre participarea la platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și la planul său operațional de acțiune pentru combaterea rețelelor infracționale implicate în introducerea ilegală de migranți.  

Bulgaria

Bulgaria a luat măsuri operaționale cu sprijinul Comisiei pentru a îmbunătăți procedurile accelerate de azil și a desemnat o listă de țări de origine sigure, în conformitate cu normele UE. Pentru a simplifica punerea în aplicare a procedurilor de azil și de returnare, Bulgaria are în vedere posibilitatea de a lua o decizie negativă privind protecția internațională, alături de o decizie de returnare. Autoritățile lucrează la digitalizarea sistemelor de azil și de returnare, cu sprijinul agențiilor UE și al serviciilor Comisiei.

Bulgaria și-a consolidat, de asemenea, cooperarea cu Agenția Europeană pentru Azil (EUAA) în materie de azil și primire. În această vară urmează să se încheie revizuirea planului operațional al EUAA pentru Bulgaria. Bulgaria și-a intensificat, de asemenea, cooperarea cu Frontex. Aceasta include o foaie de parcurs pentru utilizarea întregii capacități a agenției în materie de gestionare a frontierelor și de returnare, cu ajutorul unor resurse suplimentare, cum ar fi corpul permanent și echipamentele tehnice. Frontex i-a oferit deja Bulgariei sprijin suplimentar, punând la dispoziție consilieri în domeniul returnării și interpreți. Bulgaria și Frontex vor semna, de asemenea, un plan comun de acțiune privind returnarea.

Bulgaria și-a consolidat, de asemenea, cooperarea cu Europol pentru a combate rețelele de introducere ilegală de migranți și pentru a limita deplasările secundare în interiorul UE. Bulgaria a instituit deja un mecanism național pentru schimbul de informații și va înființa în curând un grup operativ pentru combaterea introducerii ilegale de migranți.

Sprijinul financiar acordat de UE pentru consolidarea gestionării frontierelor externe ale UE

Comisia oferă un nou sprijin financiar României și Bulgariei pentru punerea în aplicare a acestor proiecte-pilot. Bulgaria va primi 45 de milioane EUR, iar România 10,8 milioane EUR. Aceste fonduri vor fi adăugate la programele naționale din cadrul finanțării „afaceri interne” al Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

În plus, Comisia va lansa cereri de propuneri deschise tuturor statelor membre pentru dezvoltarea de sisteme electronice de supraveghere la frontierele externe terestre (140 de milioane EUR) și pentru sprijinirea sistemelor de primire și de azil ale statelor membre aflate sub presiune (120 de milioane EUR), acordând o atenție deosebită primirii minorilor neînsoțiți și capacității de primire la frontieră. Sprijinul financiar face parte din programele de lucru ale mecanismului tematic pentru perioada 2023-2025 și provine din Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și din Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV).

Etapele următoare

Implementarea integrală a proiectelor-pilot este prevăzută pentru septembrie 2023.

Reuniunile comitetului director cu Comisia, agențiile UE, autoritățile bulgare și române au loc lunar. Obiectivul este de a asigura acțiuni coordonate pe teren și schimbul de informații între toate părțile interesate. Până în prezent, au avut loc două reuniuni de coordonare pentru fiecare proiect.

Comisia va continua să sprijine Bulgaria și România în eforturile comune derulate la nivelul UE pentru gestionarea frontierelor externe și abordarea provocărilor legate de migrație.

Context

La 17 și 20 martie 2023 au fost lansate în România și Bulgaria două proiecte-pilot cu o durată de șase luni, menite să contribuie la o gestionare europeană a migrației mai eficace și mai durabilă. Aceste proiecte sunt puse în aplicare cu un sprijin operațional, tehnic și financiar puternic din partea Comisiei și a agențiilor UE (EUAA, Europol și Frontex).

Asigurarea unei gestionări eficace a frontierelor externe ale UE este o prioritate pentru care, în actualul cadru financiar multianual 2021-2027, Comisia le-a alocat deja statelor membre 4,3 miliarde EUR pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) și 6,3 miliarde EUR pentru gestionarea migrației (FAMI).

Informații suplimentare

Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot cu Bulgaria – anexă

Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot cu România – anexă

Fonduri „afaceri interne”

Un nou pact privind migrația și azilul

Detalii

Data publicării
8 iunie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume
Anitta HIPPER
E-mail
anitta [dot] hipperatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 56 91

Fiorella BELCIU

Nume
Fiorella BELCIU
E-mail
Fiorella [dot] BELCIUatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 37 34