Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre21 aprilie 202110 min de lectură

Finanțarea durabilă și taxonomia UE: Comisia adoptă măsuri suplimentare pentru a direcționa banii către activități durabile

taxonomia_ue.png
© EU
Comisia Europeană a adoptat astăzi, 21 aprilie, un ambițios și cuprinzător pachet de măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană. Întrucât vor permite investitorilor să își reorienteze investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, măsurile de astăzi vor ajuta Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Astfel, UE va deveni un lider la nivel mondial în domeniul stabilirii standardelor în materie de finanțare durabilă.

Pachetul cuprinde:

  • Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei urmărește să sprijine investițiile durabile, oferind mai multă claritate în legătură cu activitățile economice care contribuie cel mai mult la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE. Astăzi, colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic pe marginea textului. Actul delegat va fi adoptat în mod oficial la finalul lunii mai, de îndată ce vor fi disponibile traducerile în toate limbile oficiale ale UE. O comunicare, adoptată tot astăzi de colegiul comisarilor, prezintă o descriere mai detaliată a abordării Comisiei.
  • O propunere de Directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea. Această propunere de directivă vizează să îmbunătățească fluxul de informații între întreprinderi. Această propunere va asigura o mai mare coerență în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea, astfel încât firmele din domeniul financiar, investitorii și publicul larg vor putea utiliza informații comparabile și fiabile în materie de durabilitate.
  • În fine, cele șase acte delegate de modificare privind obligațiile fiduciare, consultanța în materie de investiții și de asigurări vor asigura faptul că firmele din domeniul financiar, cum ar fi consultanții, administratorii de active sau companiile de asigurări, vor include preocupările legate de durabilitate în cadrul procedurilor lor și al consultanței în materie de investiții pe care o oferă clienților lor.

Pactul verde european reprezintă strategia de creștere a Europei prin care se urmărește îmbunătățirea bunăstării și a sănătății cetățenilor, obținerea neutralității climatice pentru Europa până în 2050 și protejarea și conservarea capitalului natural și a biodiversității la nivelul UE.

În cadrul acestui demers, întreprinderile au nevoie de un cadru cuprinzător în materie de durabilitate pentru a-și modifica modelele de afaceri în consecință. Pentru a asigura tranziția financiară și pentru a preveni dezinformarea ecologică, toate elementele din pachetul de astăzi vor spori gradul de fiabilitate și comparabilitate al informațiilor în materie de durabilitate. Acest pachet va face din sectorul financiar european punctul central al unui proces de redresare economică durabilă și favorabilă incluziunii în urma pandemiei de COVID-19 și al dezvoltării economice durabile a Europei pe termen mai lung.

Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei

Taxonomia UE este un instrument robust, întemeiat pe date științifice, care oferă transparență întreprinderilor și investitorilor. Aceasta definește un limbaj comun pe care investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în proiecte și activități economice care au un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului. În egală măsură, va introduce și obligații de publicare de informații pentru întreprinderi și participanții la piețele financiare.

Actul delegat de astăzi, asupra căruia colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic, prezintă primul set de criterii tehnice de examinare care ar urma să fie folosite pentru definirea activităților care contribuie în mod substanțial la două dintre obiectivele de mediu prevăzute în Regulamentul privind taxonomia: adaptarea la schimbările climatice[1] și atenuarea schimbărilor climatice[2]. Aceste criterii se bazează pe recomandările științifice făcute de grupul de experți tehnici (TEG) dedicat finanțării durabile.  Ele sunt rezultatul unui feedback amplu primit din partea părților interesate, precum și al discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul. Acest act delegat ar acoperi activitățile economice a circa 40 % dintre companiile cotate la bursă, în sectoarele de activitate care generează aproape 80 % din emisiile directe de gaze cu efect de seră din Europa. Printre aceste sectoare se numără energia, silvicultura, industria manufacturieră, transportul și construcțiile.

Actul delegat privind taxonomia UE este un document care va continua să evolueze în timp și care va reflecta evoluțiile și progresele tehnologice. Criteriile vor fi revizuite periodic. În acest fel se va garanta faptul că în timp vor putea fi incluse în domeniul de aplicare noi sectoare și activități, inclusiv activități de tranziție și alte activități de facilitare.

O nouă directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Propunerea de astăzi revizuiește și consolidează normele existente introduse de Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare. Scopul său este de a crea un set de norme care, în timp, să situeze raportarea cu privire la durabilitate pe picior de egalitate cu raportarea financiară. Propunerea de directivă va extinde cerințele UE în materie de raportare cu privire la durabilitate la toate întreprinderile mari și la toate societățile cotate la bursă. Astfel, aproape 50 000 de întreprinderi din UE vor fi obligate să respecte standardele detaliate ale UE în materie de raportare de informații privind durabilitatea, ceea ce reprezintă o creștere față de cele 11 000 de întreprinderi supuse actualelor cerințe. Comisia propune elaborarea de standarde pentru companiile de mari dimensiuni și de standarde separate, proporționale pentru IMM-uri, pe care IMM-urile necotate la bursă să le poată folosi dacă doresc.

În general, propunerea urmărește să se asigure că informațiile raportate de către întreprinderi privind durabilitatea de care au nevoie investitorii și alte părți interesate sunt fiabile și comparabile. Această propunere va asigura un flux coerent de informații în întregul sistem financiar. Întreprinderile vor trebui să informeze cu privire modul în care activitățile lor economice sunt afectate de aspecte care țin de durabilitate, cum ar fi schimbările climatice și impactul pe care aceste activități ale lor le au asupra oamenilor și a mediului.

Propunerea va simplifica și procesul de raportare pentru întreprinderi. La ora actuală, multe întreprinderi sunt supuse presiunii de a utiliza o multitudine de standarde și cadre diferite de raportare cu privire la durabilitate. Standardele UE de raportare privind durabilitatea incluse în propunere ar trebui să fie un „ghișeu unic”, care să ofere întreprinderilor o soluție unică menită să răspundă nevoilor de informare ale investitorilor și ale altor părți interesate.

Actele de modificare a actelor delegate privind consultanța în materie de investiții și asigurări, obligațiile fiduciare și supravegherea și guvernanța produselor

Cele șase acte de modificare propuse astăzi încurajează sistemul financiar să sprijine atât întreprinderile aflate pe calea durabilității, cât și pe cele care sunt deja durabile. În egală măsură, aceste acte de modificare vor consolida lupta UE împotriva dezinformării ecologice.

  • Referitor la consultanța în materie de investiții și asigurări: în momentul în care evaluează eligibilitatea unui client pentru o investiție, consultanții trebuie să discute acum și preferințele clientului în materie de durabilitate.
  • Referitor la obligațiile fiduciare: actele de modificare prezentate astăzi aduc lămuriri cu privire la obligațiile unei firme din domeniul financiar în momentul în care își evaluează riscurile legate de durabilitate, de exemplu impactul pe care îl produc inundațiile asupra valorii investițiilor sale.
  • Referitor la supravegherea și guvernanța produselor de investiții și de asigurare: creatorii de produse financiare și consultanții financiari vor fi nevoiți să țină cont de factorii de durabilitate atunci când concep produse financiare.

Declarațiile membrilor colegiului

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Europa a fost unul dintre pionierii procesului de reformare a sistemului financiar în sensul sprijinirii investițiilor pentru schimbările climatice. Astăzi, prin această primă taxonomie în domeniul climei din istorie, facem un pas important înainte, care va ajuta întreprinderile și investitorii să își dea seama dacă investițiile și activitățile lor sunt într-adevăr verzi. Acest lucru se va dovedi esențial dacă dorim să mobilizăm investiții private în activități durabile și să atingem neutralitatea climatică în Europa până în 2050. Este un pas de o importanță crucială, pentru a cărui realizare am derulat consultări extinse. Am făcut toate eforturile posibile în tentativa de a obține un rezultat echilibrat și întemeiat pe date științifice. De asemenea, propunem o variantă îmbunătățită a normelor privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea. Prin elaborarea de standarde la nivel european, ne vom baza pe inițiativele internaționale și ne vom aduce contribuția la acestea”.

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Sistemului financiar îi revine un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european și este nevoie de investiții masive pentru înverzirea economiei noastre. Este nevoie ca toate întreprinderile să își asume rolul care le revine, atât cele care sunt deja avansate pe calea ecologizării activităților lor, cât și cele care trebuie să își sporească eforturile pentru a deveni durabile. Noile norme prezentate astăzi aduc o schimbare radicală în domeniul financiar. Ne sporim nivelul de ambiție în ceea ce privește finanțarea durabilă pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. A venit momentul să trecem la fapte și să investim într-un mod durabil.”

Context și măsuri viitoare

În ultimii ani, UE a făcut pași importanți către clădirea unui sistem financiar durabil, care să contribuie la tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic. Regulamentul privind taxonomia UE, Regulamentul privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă și Regulamentul privind indicii de referință reprezintă temelia eforturilor depuse de UE în scopul sporirii transparenței și al furnizării de instrumente pentru investitori care să le permită acestora să identifice oportunitățile de investiții durabile.

După ce Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei va fi adoptat în mod oficial, urmează ca acesta să fie analizat de Parlamentul European și de Consiliu (timp de patru luni, perioadă care ar putea fi prelungită o singură dată cu alte două luni).

În ceea ce privește propunerea de directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea, Comisia se va angaja în discuții cu Parlamentul European și cu Consiliul.

Cele șase acte de modificare a actelor delegate privind consultanța în materie de investiții și de asigurări, obligațiile fiduciare și supravegherea și guvernanța produselor vor fi examinate de Parlamentul European și de Consiliu (perioade de trei luni, care pot fi prelungite o singură dată cu încă trei luni) și se preconizează că vor intra în vigoare începând cu octombrie 2022.

Pentru informații suplimentare:

Comunicarea Comisiei: Taxonomia UE, raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea, preferințele în materie de durabilitate și obligațiile fiduciare

Actul delegat privind taxonomia UE  

Întrebări și răspunsuri – Actul Delegat privind taxonomia în domeniul climei și actele de modificare a Actelor delegate privind obligațiile fiduciare, consultanța în materie de investiții și de asigurări

Întrebări și răspunsuri – Propunerea de directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Fișa informativă - Pachetul privind finanțarea durabilă din aprilie 2021

Site-ul DG FISMA privind finanțarea durabilă

 

[1] O activitate economică prin care se urmărește acest obiectiv ar trebui să contribuie în mod substanțial la reducerea sau prevenirea efectului negativ al climei actuale sau al celei viitoare preconizate sau a riscurilor unui astfel de efect negativ asupra activității înseși sau asupra oamenilor, naturii sau bunurilor.

[2] O activitate economică prin care se urmărește acest obiectiv ar trebui să contribuie în mod substanțial la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin evitarea sau reducerea acestora sau prin creșterea absorbției de gaze cu efect de seră. Activitatea economică ar trebui să fie coerentă cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris.

Date de contact pentru presă

Daniel FERRIE

Telefon +32 2 298 65 00

Adresă daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu (daniel[dot]ferrie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aikaterini APOSTOLA

Telefon +32 2 298 76 24

Adresă aikaterini [dot] apostolaatec [dot] europa [dot] eu (aikaterini[dot]apostola[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
21 aprilie 2021