Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 februarie 20244 min de lectură

Facilitarea accesului la finanțare din partea UE pentru zonele rurale datorită setului de instrumente pentru mediul rural al UE

Astăzi, 6 februarie, Comisia a lansat un nou ghid interactiv care cartografiază toate oportunitățile de finanțare disponibile la nivelul UE pentru zonele rurale.

zone rurale

Există fonduri și programe ale UE care pot promova creșterea durabilă și bunăstarea în zonele rurale. Cu toate acestea, identificarea celei mai adecvate opțiuni nu este întotdeauna simplă pentru potențialii beneficiari. Setul de instrumente pentru mediul rural reunește oportunități de finanțare din 26 fonduri diferite ale UE, de la politica agricolă comună la fondurile de coeziune, Orizont Europa și Mecanismul de redresare și reziliență. În doar câteva clicuri, antreprenorii din mediul rural și autoritățile locale pot găsi cele mai bune fonduri disponibile pentru a-i ajuta să își dezvolte proiectul.

Acest portal cuprinzător lansat recent către inițiativele de finanțare și de sprijin ale UE disponibile pentru zonele rurale din UE urmărește să le ofere solicitanților cunoștințele și instrumentele necesare pentru a răspunde nevoilor locale. Beneficiarii pot fi autorități locale, instituții, întreprinderi, asociații și persoane fizice.

FINANȚARE ȘI SPRIJIN PENTRU ZONELE RURALE ÎN TOATE LIMBILE UE

Noul instrument oferă traduceri automate în toate limbile UE. Un dispozitiv interactiv de identificare a finanțării le permite utilizatorilor să filtreze schemele existente pe baza mai multor criterii:

  • rolul sau organizarea acestora;
  • activitatea pe care doresc să o pună în aplicare (de exemplu, îmbunătățirea infrastructurii, abordarea provocărilor societale, consolidarea economiei locale, sporirea rezilienței la schimbările climatice și a durabilității);
  • tipul de sprijin pe care îl caută: granturi, instrumente financiare (cum ar fi împrumuturi și garanții) sau asistență tehnică servicii de consiliere similare, formare, programe de mentorat, rețele de sprijin etc.

După restrângerea alegerii la opțiunile cele mai relevante, informațiile-cheie privind programele și inițiativele actuale sunt disponibile imediat în fișele informative care pot fi tipărite. Acestea explică modul în care fiecare opțiune este relevantă pentru zonele rurale și includ detalii practice, linkuri către cereri de propuneri și puncte de contact relevante.

SFATURI, ORIENTĂRI ȘI POVEȘTI CARE INSPIRĂ

Setul de instrumente pentru mediul rural oferă, de asemenea, orientări ample cu privire la modul în care pot fi valorificate la maximum oportunitățile disponibile. Utilizatorii pot fi inspirați și pot explora o gamă largă de exemple și studii de caz, descoperind modul în care fondurile și mecanismele de sprijin ale UE au fost deja puse în aplicare cu succes în zonele rurale din întreaga UE. Multe povești inspiratoare sunt afișate pe o hartă care poate fi accesată – de exemplu, cooperativa Biovilla din Portugalia a devenit un actor principal în ceea ce privește durabilitatea și protecția mediului, prin promovarea turismului natural, a programelor educaționale și a activităților de restaurare a peisajului datorită unei combinații de fonduri private și ale UE. Urmând o abordare similară, organizația Meridaunia din Italia a promovat experiențele turistice rurale, ecologice și culturale, alături de produsele agricole locale, sporind astfel competitivitatea și reputația zonei Monti Dauni. În România, fondurile UE au cofinanțat înființarea unei fabrici de jucării din lemn care exportă acum în întreaga lume și a creat mai multe locuri de muncă.

Secțiunea Resurse oferă documente de orientare, rapoarte și manuale privind oportunitățile de finanțare din partea UE pentru sectoare specifice, inclusiv banda largă, cultura, educația, energia, mediul și turismul. Alte materiale generale pot fi consultate pe paginile „Întrebări frecvente” și „ About”.

Istoricul dosarului

Setul de instrumente pentru mediul rural face parte din viziunea pe termen lung a Comisiei pentru zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere în UE.

Zonele rurale ale UE acoperă 83 % din teritoriul UE și găzduiesc 30 % din populația UE. În 2021, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE, identificând provocările și preocupările cu care se confruntă acestea, precum și numeroasele oportunități de care dispun. Pe lângă toate fondurile UE care contribuie la sprijinirea zonelor rurale prospere, viziunea se bazează, pentru punerea sa în aplicare, pe doi piloni care se completează reciproc: planul de acțiune rurală și Pactul rural. Planul de acțiune propune patru domenii de acțiune pentru ca Comisia Europeană să stimuleze zone rurale ale UE mai puternice, conectate, reziliente și prosperePactul rural este un cadru de cooperare între autoritățile și părțile interesate care doresc să acționeze pentru dezvoltarea rurală la nivel european, național, regional și local.

Statistici și analize detaliate privind zonele rurale ale UE, care acoperă aspecte economice, sociale și de mediu, sunt disponibile în Observatorul rural.

Pentru mai multe informații

Viziunea rurală

Observatorul rural

Pactul rural

Forumul satelor nou-înființate (startup Village Forum)

Detalii

Data publicării
6 februarie 2024

Date de contact

Olof GILL

Nume
Olof GILL
E-mail
Olof [dot] GILLatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 59 66

Myrto-Amaryllis LAPPA

Nume
Myrto-Amaryllis LAPPA
E-mail
myrto-amaryllis [dot] lappaatext [dot] ec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 70 98

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Laetitia CLOSE

Nume
Laetitia CLOSE
E-mail
laetitia [dot] closeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 70 73