Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre19 mai 20223 min de lectură

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România și alte 4 state membre în fața Curții de Justiție a UE

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România și alte 4 state membre în fața Curții de Justiție a UE.

InfringementMassMediaCJUE

Comisia a decis astăzi, 19 mai, să trimită Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], România [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligației de transpunere a Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], solicitând impunerea de sancțiuni financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE.

DSMAV reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale. Cea mai recentă revizuire a DSMAV a fost efectuată în 2018. DSMAV revizuită prevede standarde la nivelul UE privind conținutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, fie acestea transmisii de televiziune tradiționale sau servicii la cerere, precum și pentru platformele de partajare a materialelor video. Noile norme ale UE vizează crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers. Acestea consolidează protecția publicului, acordând o atenție specială siguranței celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi minorii, extind normele privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video și promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În plus, directiva a introdus cerințe suplimentare privind independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei.

Statele membre trebuiau să transpună această directivă și să îi comunice Comisiei măsurile naționale de transpunere până la 19 septembrie 2020. În absența adoptării normelor naționale relevante, în noiembrie 2020, Comisia a trimis unui număr de 23 de state membre scrisori de punere în întârziere, urmate de nouă avize motivate în septembrie și două în noiembrie 2021. Până în prezent, statele membre enumerate mai sus nu și-au îndeplinit obligația de a transpune integral DSMAV și de a comunica măsurile de punere în aplicare a acesteia. În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Din cauza transpunerii întârziate, este posibil ca cetățenii și întreprinderile din Cehia, Irlanda, România, Slovacia și Spania să nu fie în măsură să beneficieze de toate dispozițiile directivei, care:

  • creează condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale;
  • garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei;
  • mențin diversitatea culturală, de exemplu prin impunerea obligației ca operele europene să reprezinte cel puțin 30 % din oferta de servicii video la cerere;
  • protejează copii și consumatorii în general prin instituirea de norme, de exemplu pentru asigurarea protecției minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și
  • combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

Context

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) vizează să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. Comisia a propus o revizuire a DSMAV în 2016, care a fost adoptată în 2018; aceasta a inclus o nouă abordare privind platformele online care difuzează conținut audiovizual.

În temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în cazul în care statul în cauză nu se conformează avizului în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În plus, în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE, Comisia poate solicita Curții de Justiție a UE să impună sancțiuni financiare statelor membre care nu și-au îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive.

Pentru informații suplimentare

Serviciile mass-media audiovizuale

Revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)

Întrebări și răspunsuri: Norme actualizate în domeniul audiovizualului

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Baza de date privind încălcările

Detalii

Data publicării
19 mai 2022

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Charles MANOURY

Nume
Charles MANOURY
E-mail
charles [dot] manouryatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 291 33 91