Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre12 aprilie 20244 min de lectură

Directiva privind performanța energetică a clădirilor adoptată pentru a reduce facturile la energie și emisiile

Comisia salută adoptarea finală astăzi, 12 aprilie, a Directivei consolidate privind performanța energetică a clădirilor, o altă etapă importantă a Pactului verde european.

performanța energetică

Această legislație stabilește cadrul pentru ca statele membre să reducă emisiile și consumul de energie în clădirile din întreaga UE, de la locuințe și locuri de muncă la școli, spitale și alte clădiri publice. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții oamenilor. Directiva revizuită stabilește obiective ambițioase de reducere a consumului global de energie al clădirilor în întreaga UE, ținând seama de particularitățile naționale. Aceasta lasă la latitudinea statelor membre ce clădiri să fie vizate și ce măsuri trebuie luate. Aceasta va stimula cererea de tehnologii curate în Europa și va crea locuri de muncă, investiții și creștere economică.

Fiecare stat membru își va adopta propria traiectorie națională pentru a reduce consumul mediu de energie primară al clădirilor rezidențiale cu 16% până în 2030 și cu 20-22% până în 2035. Pentru clădirile nerezidențiale, acestea vor trebui să renoveze 16% dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și 26% dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2033. Statele membre vor avea posibilitatea de a excepta de la aceste obligații anumite categorii de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, inclusiv clădirile istorice sau casele de vacanță. Cetățenii vor fi sprijiniți în eforturile lor de a-și îmbunătăți locuințele. Directiva prevede înființarea unor ghișee unice pentru consiliere cu privire la renovarea clădirilor, iar dispozițiile privind finanțarea publică și privată vor face renovarea mai accesibilă ca preț și mai fezabilă.

Directiva va stimula independența energetică a Europei, în conformitate cu planul REPowerEU, prin reducerea utilizării combustibililor fosili importați. Directiva revizuită va face din „emisii zero” standardul pentru clădirile noi. Toate clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi trebuie să aibă emisii zero la fața locului din combustibili fosili, începând cu 1 ianuarie 2028 pentru clădirile aflate în proprietate publică și începând cu 1 ianuarie 2030 pentru toate celelalte clădiri noi, cu posibilitatea unor derogări specifice. Directiva consolidată conține noi dispoziții menite să elimine treptat combustibilii fosili din încălzirea clădirilor și să stimuleze instalarea instalațiilor de energie solară, ținând seama de circumstanțele naționale. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că noile clădiri sunt „pregătite pentru energia solară”. Subvențiile pentru instalarea de cazane autonome pe bază de combustibili fosili nu vor fi permise începând cu 1 ianuarie 2025. Aceasta va stimula, de asemenea, adoptarea mobilității durabile datorită dispozițiilor privind precablarea, punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice și locurile de parcare pentru biciclete.

O mai bună planificare a renovărilor și sprijinul tehnic și financiar vor fi esențiale pentru a declanșa un val de renovări în întreaga UE, iar acest lucru este prevăzut în directiva revizuită. Pentru a combate sărăcia energetică și a reduce facturile la energie, măsurile de finanțare vor trebui să stimuleze și să însoțească renovările, vizând în special clienții vulnerabili și clădirile cu cele mai slabe performanțe, în care locuiesc o proporție mai mare de familii sărace din punct de vedere energetic.

Următoarele etape

Directiva revizuită va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare în săptămânile următoare. Statele membre vor trebui apoi să o transpună în legislația lor națională.

Istoricul dosarului

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie al UE, mai mult de jumătate din consumul de gaze al UE (în principal prin încălzire, răcire și apă caldă menajeră) și 35% din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie. În prezent, aproximativ 35% din clădirile din UE au peste 50 de ani și aproape 75% din parcul imobiliar este ineficient din punct de vedere energetic. În același timp, rata medie anuală de renovare energetică este de numai aproximativ 1%.

În 2020, Comisia și-a prezentat Strategia privind valul de renovări ale clădirilor cel puțin pentru a dubla ratele de renovare până în 2030 și pentru a se asigura că renovările conduc la o eficiență energetică mai mare și la mai multe surse regenerabile de energie în clădiri. Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind performanța energetică a clădirilor din decembrie 2021 a fost completată cu elemente suplimentare privind amplasarea instalațiilor de energie solară pe clădiri, ca parte a planului REPowerEU din mai 2022. Colegiuitorii au ajuns la un acord politic în decembrie 2023.

Directiva este un element esențial în eforturile UE de a renunța la combustibilii fosili și de a dubla rata de îmbunătățire a eficienței energetice și de triplare a capacității de energie din surse regenerabile până în 2030, astfel cum s-a convenit cu partenerii mondiali în cadrul COP28. Adoptarea de astăzi se bazează pe finalizarea și intrarea în vigoare a legislației „Pregătiți pentru 55” și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

Pentru mai multe Informații

Întrebări și răspunsuri – Creșterea performanței energetice a clădirilor în întreaga Uniune

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării
12 aprilie 2024

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Giulia BEDINI

Nume
Giulia BEDINI
E-mail
Giulia [dot] BEDINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 61

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25