Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Fișă informativă18 februarie 20243 min de lectură

DEZINFORMARE: Uniunea Europeană interzice frigiderele și aparatele de aer condiționat

Uniunea Europeană a adoptat recent norme ambițioase de limitare a gazelor fluorurate și a substanțelor care diminuează stratul de ozon.  

dezinformare frigidere

Uniunea Europeană a adoptat recent  norme consolidate privind utilizarea gazelor fluorurate (gaze F) și a substanțelor care diminuează stratul de ozon (ODS). Aceste gaze și substanțe reprezintă în prezent peste 3% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din UE.

Normele vor elimina încă 500 milioane de tone de emisii echivalente de COpână în 2050, comparabil, spre exemplu, cu emisiile anuale combinate ale Franței și Belgiei.

Normele au rolul de a stimula investițiile ecologice, care nu dăunează mediului înconjurător. Prin urmare, Uniunea Europeană NU interzice frigiderele sau aparatele de aer condiționat.

Ce presupun, concret, aceste norme?

Noile norme vor elimina utilizarea hidrofluorocarburilor (HFC), cele mai frecvente gaze fluorurate, până în 2050. În temeiul noilor regulamente, nivelurile actuale ale cotelor au fost reduse semnificativ, limitând și mai mult importurile și producția de hidrofluorocarburi (HFC) de la an la an.

Până în 2030, hidrofluorocarburile (HFC) introduse pe piață în UE vor fi reduse treptat cu 95% față de nivelurile din 2015 și vor fi eliminate complet până în 2050.

Normele vor restricționa utilizarea tuturor gazelor fluorurate cu efect de seră în echipamentele în care sunt disponibile alternative ecologice, cum ar fi pompele de căldură, instalațiile de comutație pentru transportul energiei sau produsele utilizate în sectorul sănătății.

Noile obligații vor reduce, emisiile de gaze fluorurate și de substanțe care diminuează stratul de ozon generate de spumele izolante din clădirile vechi și din cele aflate în curs de renovare. Aceste norme inovatoare vor servi drept model pentru partenerii din întreaga lume și vor stimula acțiuni similare cu privire la aceste gaze în alte țări.

Beneficii concrete

Normele transmit un semnal clar producătorilor de produse care utilizează în mod tradițional gaze fluorurate de a-și orienta investițiile către alternative favorabile mediului înconjurător ori de câte ori este fezabil.

Acest lucru va stimula inovarea și dezvoltarea de tehnologii curate. 

Se preconizează că prețurile vor scădea pe măsură ce piața echipamentelor ecologice se va extinde, iar noile echipamente vor duce, de regulă, la economii de energie mai mari datorită unei eficiențe energetice mai mari pe durata de viață a produselor.

Ce sunt gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon?

Gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră foarte puterniceproduse de om. Aceste gaze și substanțecontribuie la încălzirea globală atunci când sunt eliberate în atmosferă și sunt adesea de câteva mii de ori mai puternice decât dioxidul de carbon (CO2).

Stratul de ozon protejează Pământul împotriva radiațiilor ultraviolete periculoase generate de soare.

Ambele grupe de substanțe au fost utilizate în mod tradițional în aplicații cotidiene, cum ar fi refrigerarea, condiționarea aerului, izolarea, protecția împotriva incendiilor, liniile electrice și ca propulsoare cu aerosoli.

Mai multe informații despre gazele fluorante sunt disponibile aici.

Mai multe informații despre măsurile de proecție ale stratului de ozon sunt disponibile aici.

Procesul legislatival dosarului

În aprilie 2022, Comisia a propus două proiecte de regulament de revizuire a normelor privind gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon pentru a alinia aceste politici la obiectivele climatice ale UE și la normele internaționale în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentele au fost, de asemenea, adaptate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor.

Colegiuitorii UE au ajuns la un acord provizoriu la 5 octombrie 2023.Parlamentul European a aprobat ambele regulamente la 16 ianuarie 2024.

Procesul legislativ a fost finalizat la 29 ianuarie, prin votul Consiliul.

Informații suplimentare

Comunicatul de presă al Comisiei Europene cu privire la normele de limitare a gazelor fluorante și a substanțelor care diminuează stratul de ozon este disponibil aici

Regulamentul privind gazele fluorurate

Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Detalii

Data publicării
18 februarie 2024