Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Fișă informativă1 februarie 20244 min de lectură

DEZINFORMARE: Uniunea Europeană este o dictatură

Uniunea Europeană este un proiect al păcii, unificând popoarele și statele europene în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Demnitatea umană, statul de drept, egalitatea drepturile omului și libertatea sunt valorile democratice de bază ale UE.

disinfo dictatura

Uniunea Europeană este un proiect al păcii, unificând popoarele și statele europene în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Demnitatea umană, statul de drept, egalitatea drepturile omului și libertatea sunt valorile democratice de bază ale Uniunii Europene.

Toate deciziile Uniunii Europene sunt discutate cu statele membre și se iau cu acordul statelor membre și al cetățenilor care sunt reprezentați direct și indirect în instituțiile europene: Parlamentul European, Consiliu UE, Comisia Europeană și Consiliul European. Prin urmare, cetățenii și țările UE sunt reprezentate pe tot parcursul procesului decizional al UE.

Alegerile europene reprezintă un exercițiu democratic transfrontalier fără precedent. Următoarele alegeri europene vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024 în toate cele 27 state membre. În urma votului sunt aleși transparent și democratic reprezentanți ai tuturor statelor membre în Parlamentul European. Parlamentul European este cel care numește președintele Comisiei Europene. Comisia Europeană are nevoie de încrederea expresă a Parlamentului European pentru a intra oficial în funcție la începutul mandatului.

Prin urmare, Uniunea Europeană este o democrație reprezentativă. NU este o dictatură. TOATE deciziile în UE sunt discutate și aprobate de statele membre.

Ce este Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană este un parteneriat unic între 27 de țări europene, cunoscute sub numele de state membre sau țări UE. Împreună acestea acoperă o mare parte din continentul european. În UE locuiesc aproximativ 447 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 6 % din populația lumii. Cetățenii din țările UE sunt, de asemenea, cetățeni ai UE.

Ideea creării Uniunii Europene a apărut după ce Europa s-a confruntat cu două războaie mondiale distructive. Între 1945 și 1950 a început procesul de creare a Uniunii Europene având la bază viziunea de a unifica țările europene din punct de vedere economic și politic pentru a asigura o pace și o prosperitate durabile.

Care sunt valorile Uniunii Europene?

Uniunea Europeană este întemeiată pe următoarele valori:

Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.

Libertatea
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber pe teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

Democrația
Democrația reprezentativă este piatra de temelie a funcționării Uniunii Europene. Un cetățean european se bucură automat de drepturi politice. Toți cetățenii din UE au dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile naționale organizate în țara de reședință sau în țara de origine.

Egalitatea
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru muncă egală a fost integrat în Tratatul de la Roma din 1957.

Statul de drept
UE se bazează pe statul de drept. Tot ce face UE derivă din tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.

Drepturile  omului
Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

Cum funcționează Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană are patru instituții principale:

Comisia Europeană: Comisia are rolul de a propune legi pentru Uniunea Europeană, care sunt apoi negociate si adoptate de Parlamentul European si de Consiliul UE, foruri compuse din reprezentanți ai Statelor Membre. Comisia pune apoi în aplicare deciziile Parlamentului European și ale Consiliului UE. Comisia asigură respectarea Tratatelor UE la care au aderat toate statele membre (fiind numită și gardianul Tratatelor) și implementează politicile și bugetul Uniunii.

Parlamentul European: Membrii Parlamentului sunt aleși prin vot direct de către cetățenii UE pentru a le apăra drepturile. Parlamentul European este format din 705 reprezentanți din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În calitate de „colegiuitor”, Parlamentul decide cu privire la noile acte legislative propuse de Comisia Europeană în aproape toate domeniile pe picior de egalitate cu Consiliul UE. De asemenea, se pronunță cu privire la noile acorduri comerciale și controlează instituțiile UE și modul în care este cheltuit bugetul UE.

Consiliul Uniunii Europene: Este format din reuniuni periodice ale miniștrilor din guvernele țărilor UE, în funcție de domeniul de politică discutat. Toate statele membre sunt reprezentate în Consiliu. Miniștrii exprimă punctele de vedere ale guvernelor statelor membre și se reunesc pentru a negocia și adopta acte legislative ale UE și pentru a coordona politicile Uniunii.

Consiliul European este alcătuit din șefii de stat și de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și Președintele Comisiei Europene. definește orientările și prioritățile politice generale ale UE.

Mai multe informații despre Uniunea Europeană și modul în care aceasta funcționează sunt disponibile aici.

Detalii

Data publicării
1 februarie 2024