Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre27 iulie 20234 min de lectură

Declarație comună cu ocazia evenimentului „Bucharest Pride 2023”

Subsemnatele misiuni diplomatice și organizații internaționale reprezentate la București ne exprimăm sprijinul pentru evenimentul „Bucharest Pride 2023”. 

pride 2023

București, 27 iulie 2023

Subsemnatele misiuni diplomatice și organizații internaționale reprezentate la București ne exprimăm sprijinul pentru evenimentul „Bucharest Pride 2023”. Aceasta este cea de a 18-a ediție a acestui eveniment anual care sărbătorește diversitatea și demnitatea comunității LGBTIQ+ din România.

Bucharest Pride și toate evenimentele Pride din România sunt ocazii importante pentru a sprijini drepturile și incluziunea comunității LGBTIQ+. Felicităm organizatorii, voluntarii și participanții pentru activitatea și angajamentul lor de a obține egalitatea în drepturi. Ne afirmăm din nou angajamentul de a respecta, de a promova și de a proteja principiile egalității, nediscriminării și drepturilor omului pentru toate persoanele, indiferent de orientarea sexuală, de identitatea de gen sau de caracteristicile sexuale ale acestora.

Sprijinim cu fermitate comunitatea LGBTIQ+ din România în urmărirea egalității în drepturi, în conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului și cu principiul drepturilor universale ale omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a instituit un cadru solid pentru protejarea drepturilor persoanelor LGBTIQ+. Curtea a stabilit obligații de asigurare a egalității în temeiul legislațiilor naționale, precum instituirea unor mecanisme eficace de răspuns la infracțiunile motivate de ură, protecția juridică a familiilor de același sex și o procedură legală transparentă, consecventă și accesibilă de recunoaștere a genului pentru persoanele transgen.

În acest context, încurajăm autoritățile române să abordeze orice lacune juridice existente pentru asigurarea deplină a drepturilor persoanelor LGBTIQ+.

Egalitatea, diversitatea, nediscriminarea și respectarea drepturilor universale ale omului fac parte din valorile noastre fundamentale și trebuie să acționăm pentru a apăra aceste valori, atât pe plan intern, cât și la nivel mondial. Recunoaștem că trebuie depuse mai multe eforturi în vederea asigurării egalității depline pentru persoanele LGBTIQ+.

Vom continua să colaborăm cu autoritățile române și cu societatea civilă pentru a ne asigura că toți oamenii sunt tratați cu demnitate și cu respect.

 

Semnată de următoarele misiuni diplomatice și organizații internaționale reprezentate la București, enumerate în ordine alfabetică:

 

Argentina; Austria; Belgia; Canada; Cehia; Cipru; Chile; Croaţia; Danemarca; Elveţia; Estonia; Finlanda; Franţa; Germania; Grecia; Irlanda; Israel; Italia; Lituania; Mexic; Norvegia; Olanda; Portugalia; Regatul Unit al Marii Britanii; Slovenia; Spania; Statele Unite ale Americii; Suedia; Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), România; Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), România; Reprezentanța Comisiei Europene în România

 

Versiunea în limba engleză/ English Version

 

Joint Statement on the Occasion of Bucharest Pride 2023

Bucharest, 27 July 2023

We, the undersigned diplomatic missions and international organisations in Bucharest, express our support for Bucharest Pride 2023. This is the 18th edition of this annual event celebrating the diversity and dignity of the LGBTIQ+ community in Romania.

Bucharest Pride, and all Pride events across Romania, are important occasions to stand up for LGBTIQ+ rights and inclusion. We commend the organisers, volunteers and participants for their work and commitment to achieve equality. We reaffirm our commitment to respecting, promoting and protecting the principles of equality, non-discrimination, and human rights for all individuals, regardless of their sexual orientation, gender identity or sex characteristics.

We firmly support the LGBTIQ+ community in Romania in its pursuit of equal rights, in accordance with international human rights law and the principle of universal human rights. The European Court of Human Rights has established a strong framework for protecting the rights of LGBTIQ+ people. The Court has set out obligations to ensure equality under national laws, such as the establishment of effective hate crime response mechanisms, legal protection for same-sex families and a transparent, consistent, and accessible legal gender recognition procedure for transgender people.

In this context, we encourage the Romanian authorities to address any current legal gaps for the full realisation of LGBTIQ+ rights.

Equality, diversity, non-discrimination and respect for universal human rights are part of our core values, and we must act to defend these values, both at home and globally. We recognise that more needs to be done to achieve full equality for LGBTIQ+ persons.

We will continue to work with Romanian authorities and civil society to ensure that all individuals are treated with dignity and respect.

 

Signed by the following diplomatic missions and international organisations in Bucharest, listed in alphabetical order:

 

Argentina; Austria; Belgium; Canada; Chile; Croatia; Cyprus; Czechia; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Ireland; Israel; Italy; Lithuania; Mexico; Netherlands; Norway; Portugal; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom; United States of America; European Commission Representation in Romania; International Organization for Migration (IOM), Romania; UNHCR Representation in Romania

 

Detalii

Data publicării
27 iulie 2023