Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 iulie 20205 min de lectură

Coronavirus: Comisia Europeană solicită luarea de măsuri privind protecția lucrătorilor sezonieri

lucratorisezonieri.png
© EU
Astăzi, 16 iulie, Comisia Europeană prezintă orientări menite să asigure protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19. Ea oferă orientări autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile.

Lucrătorii sezonieri transfrontalieri beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare. Pandemia de COVID-19 a conferit o mai mare vizibilitate acestor condiții și, în unele cazuri, le-a exacerbat. În unele cazuri, astfel de probleme pot crește riscul de apariție a focarelor de COVID-19.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „În fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar și cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă acești lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili.”

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale. Prin urmare, sunt necesare măsuri adecvate în regim de urgență.

Orientările acoperă o serie de aspecte, cum ar fi:

 • dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE
 • condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare
 • informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor
 • munca nedeclarată
 • aspecte în materie de asigurări sociale

Acțiuni la nivel național

Orientările invită autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora. Ele includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:

 • lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
 • lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
 • invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
 • solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre, cu partenerii sociali, cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) cu privire la această chestiune importantă.

Acțiuni la nivelul UE

Comisia a planificat o serie de acțiuni menite să sporească protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri, printre care:

 • un studiu menit să colecteze date privind munca sezonieră din interiorul UE și să identifice principalele provocări, inclusiv în ceea ce privește subcontractarea;
 • o anchetă privind ocupațiile cu grad ridicat de risc, inclusiv privind lucrătorii sezonieri, efectuată de EU-OSHA în strânsă colaborare cu Comitetul inspectorilor de muncă principali;
 • o campanie de sensibilizare care vizează sectoarele expuse într-o mai mare măsură muncii sezoniere, coordonată de ELA;
 • o audiere cu partenerii sociali europeni cu privire la lucrătorii sezonieri;
 • un studiu comparativ al analizelor efectuate în diferite state membre de către rețeaua de experți juridici în materie de liberă circulație și de coordonare a securității sociale (MoveS);
 • acordarea de sprijin statelor membre prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate și a campaniei # EU4FairWorwork4, pentru a încuraja o mai bună informare cu privire la drepturi și obligații în rândul lucrătorilor și al angajatorilor.

Context

Orientările prezentate astăzi reamintesc drepturile lucrătorilor sezonieri, indiferent de statutul acestora: indiferent dacă sunt cetățeni ai UE sau resortisanți ai țărilor terțe, inclusiv cei care lucrează în mod regulat în străinătate din proprie inițiativă sau sunt detașați, de exemplu, prin intermediul agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și al agențiilor de recrutare.

Este esențial ca lucrătorii sezonieri și angajatorii acestora să dispună de toate informațiile de care au nevoie atât cu privire la protecția de care beneficiază, cât și cu privire la obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească.

Peste 17,6 milioane de cetățeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar și cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE și din țările terțe pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimează că media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE este cuprinsă între câteva sute de mii și un milion.

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor de drept al Uniunii și de drept intern în ceea ce privește lucrătorii sezonieri din UE, responsabilitatea pentru aplicarea corespunzătoare a acestor norme revine autorităților naționale. Pentru a proteja lucrătorii sezonieri, statele membre sunt invitate să intensifice punerea în aplicare a legislației UE și a legislației naționale existente și să consolideze inspecțiile pe teren în acest sens, inclusiv cu sprijinul Autorității Europene a Muncii (ELA).

Aceste orientări completează Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, publicate la 30 martie 2020 și răspund solicitării Parlamentului European incluse în rezoluția acestuia din 19 iunie 2020 referitoare la protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.

Pentru mai multe informații

Orientări privind lucrătorii sezonieri din UE în contextul pandemiei de COVID-19 (16 iulie 2020)

Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19 (30 martie 2020)

Date de contact pentru presă

Marta WIECZOREK

Telefon +32 2 295 81 97

Adresă marta [dot] wieczorekatec [dot] europa [dot] eu (marta[dot]wieczorek[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Siobhán MILLBRIGHT

Telefon +32 2 295 73 61

Adresă siobhan [dot] millbrightatec [dot] europa [dot] eu (siobhan[dot]millbright[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
16 iulie 2020