Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre11 octombrie 20235 min de lectură

Comisia stabilește instrumente pentru gestionarea schimbărilor demografice în UE

Comisia stabilește instrumente pentru gestionarea schimbărilor demografice în UE.

schimbările demografice UE

Comisia a adoptat astăzi, 11 octombrie, o comunicare care prezintă un set de instrumente de politică aflate la dispoziția statelor membre pentru gestionarea schimbărilor demografice și a impactului acestora asupra societății și economiei UE, inclusiv asupra competitivității globale a acesteia. Comunicarea prezintă gama largă de instrumente (inclusiv instrumente de reglementare, cadre de politică și finanțare) de care dispun statele membre în acest sens. Aceste instrumente pot fi combinate în mod eficace cu politicile naționale și regionale pentru a oferi fiecăruia mijloacele de a valorifica beneficiile schimbărilor demografice și de a face față fără probleme provocărilor generate de acestea.

Acțiuni decisive și concertate la nivelul UE pentru gestionarea schimbărilor demografice

Setul de instrumente privind demografia se bazează pe experiențele din întreaga UE și stabilește o abordare cuprinzătoare a schimbărilor demografice, structurată în jurul a patru piloni:       

1) sprijinirea părinților printr-o mai bună reconciliere a aspirațiilor familiale cu munca remunerată, în special prin asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor de calitate și a unui bun echilibru între viața profesională și cea privată;

2) sprijinirea și capacitarea generațiilor mai tinere pentru a prospera, a-și dezvolta competențele, a le facilita accesul la piața muncii și la locuințe la prețuri accesibile;

3) capacitarea generațiilor mai în vârstă și susținerea bunăstării acestora, prin reforme combinate cu politici adecvate privind piața muncii și locul de muncă;

4) acolo unde este necesar, abordarea deficitului de forță de muncă prin gestionarea migrației legale, în deplină complementaritate cu valorificarea talentelor din interiorul UE.

Setul de instrumente recunoaște necesitatea de a lua în considerare dimensiunea teritorială a schimbărilor demografice, în special în regiunile care se confruntă cu fenomenul declinului demografic și cu o mobilitate externă semnificativă a lucrătorilor tineri („exodul creierelor”).

Punerea în aplicare a setului de instrumente privind demografia

Setul de instrumente privind demografia poate contribui la stimularea, perfecționarea și o mai bună coordonare a politicilor la nivelul UE și la nivel național. Comisia invită statele membre să elaboreze și să pună în aplicare politici integrate pentru a aborda schimbările demografice și pentru a integra preocupările demografice în toate domeniile de politică.

Politicile statelor membre ar trebui să se bazeze pe realitățile locale, deoarece provocările demografice diferă de la un stat membru la altul și de la o regiune la alta. Egalitatea de gen, nediscriminarea și echitatea între generații trebuie să se afle în centrul opțiunilor de politică. Tehnologiile digitale pot stimula avantajul competitiv al Europei și pot contribui la compensarea impactului schimbărilor demografice. Factorii de decizie politică ar trebui să promoveze participarea activă a cetățenilor la acest efort și să implice toți actorii – partenerii sociali, organizațiile societății civile și alții. 

Pe lângă instrumentele de reglementare și cadrele de politică, o serie de instrumente de finanțare sunt disponibile la nivelul UE pentru a sprijini statele membre, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență și Fondul social european Plus (FSE+).

În plus, în vederea consolidării instrumentelor disponibile pentru abordarea provocărilor demografice, Comisia:

• va consolida baza de date și dovezi, în special prin dezvoltarea în continuare a Atlasului demografiei, prin sprijinirea statelor membre în îmbunătățirea statisticilor privind populația și locuințele și prin sprijinirea activităților analitice și a cercetării relevante;

• va sprijini elaborarea și/sau modernizarea politicilor legate de demografie la toate nivelurile, în special prin utilizarea Instrumentului de sprijin tehnic și prin integrarea, după caz, a preocupărilor demografice în propunerile de politici relevante la nivelul UE;

• se va asigura că nicio regiune din UE nu este lăsată în urmă, în special prin lansarea oficială a platformei „Valorificarea talentelor” în perioada 23-24 noiembrie 2023 și prin lansarea de noi cereri de propuneri în cadrul mecanismului de stimulare a talentelor.

Schimbările demografice remodelează economiile și societățile noastre

Potrivit unui sondaj Eurobarometru privind demografia, publicat astăzi, 7 din 10 europeni sunt de acord că tendințele demografice pun în pericol prosperitatea economică și competitivitatea pe termen lung ale UE. Cele mai presante provocări demografice sunt considerate a fi îmbătrânirea populației (42 %) și scăderea numărului de europeni în vârstă de muncă și deficitul de forță de muncă (40 %).

În următorii ani, în absența unor acțiuni concertate și decisive cu privire la aceste aspecte, populația UE ar putea continua să scadă și să îmbătrânească, ceea ce ar avea un impact negativ asupra economiei, societății și competitivității pe termen lung a UE. Dacă astfel de tendințe continuă, ele ar putea exacerba deficitul de forță de muncă și ar putea spori presiunea asupra bugetelor publice, având în același timp un impact profund asupra investițiilor și a productivității.

Unele state membre și regiuni sunt în prezent mai afectate decât altele: schimbările demografice afectează, de asemenea, coeziunea socială, teritorială și intergenerațională a societăților noastre democratice, ceea ce ar putea aprofunda decalajele socioeconomice existente, în detrimentul tuturor.

Context

Europa trece printr-o transformare demografică majoră. Schimbările demografice au un impact profund asupra vieții de zi cu zi și necesită soluții holistice și integrate.

În concluziile sale din iunie 2023, Consiliului European a invitat Comisia să prezinte un set de instrumente pentru a sprijini statele membre în abordarea provocărilor demografice și a impactului acestora asupra avantajului competitiv al Europei.

Comisia sprijină deja statele membre în eforturile lor de a gestiona schimbările demografice printr-o serie de instrumente juridice, de politică și financiare. Comunicarea de astăzi identifică reformele și investițiile esențiale necesare, combinând toate instrumentele posibile, pentru a menține avantajul competitiv al UE.

Pentru informații suplimentare

Link către Comunicarea „Schimbările demografice în Europa: un set de instrumente de acțiune”

Link către fișa informativă

Link către Eurobarometrul Flash privind demografia

Impactul schimbărilor demografice în Europa

Detalii

Data publicării
11 octombrie 2023

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Tommaso ALBERINI

Nume
Tommaso ALBERINI
E-mail
Tommaso [dot] ALBERINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 70 10