Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre26 ianuarie 20232 min de lectură

Comisia solicită unui număr de 17 state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor

Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită unui număr de 17 state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor  

Infringement23_worker

Comisia a decis să trimită avize motivate Belgiei [INFR(2018)2226], Bulgariei [INFR(2018)2227], Cehiei [INFR(2018)2230], Danemarcei [INFR(2021)2057], Germaniei [INFR(2021)2056], Irlandei [INFR(2018)2235], Franței [INFR(2018)2232], Italiei [INFR(2021)2059], Ungariei [INFR(2018)2234], Maltei [INFR(2018)2238], Țărilor de Jos [INFR(2021)2061], Austriei [INFR(2018)2225], Poloniei [INFR(2018)2239], României [INFR(2018)2241], Sloveniei [INFR(2018)2243], Slovaciei [INFR(2018)2242] și Finlandei [INFR(2021)2058] pentru că nu au aliniat diverse dispoziții de drept intern la Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor (2014/67/UE). Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor urmărește să consolideze aplicarea practică a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE. În special, Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor definește cerințele administrative și măsurile de control pe care statele membre le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor; apără drepturile lucrătorilor detașați și îi protejează de un tratament nefavorabil din partea angajatorului lor în cazul unei acțiuni în justiție sau administrative; protejează drepturile lucrătorilor detașați în situații de subcontractare; asigură aplicarea și colectarea eficace a sancțiunilor administrative și a amenzilor în toate statele membre ale UE; obligă statele membre să instituie sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare. În iulie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 24 de state membre și, în prezent, continuă cu trimiterea acestor scrisori unui număr de 17 de state membre care nu au transpus încă în mod corect unele sau toate dispozițiile directivei menționate anterior. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(Pentru informații suplimentare: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel.: +32 229 83951)

Detalii

Data publicării
26 ianuarie 2023