Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 noiembrie 2021Reprezentanța în România4 min de lectură

Comisia salută acordul privind bugetul anual al UE pentru 2022

Luni seara, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027

EUBudget

Luni seara, 15 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. Acordul are ca obiect angajamente în valoare de 169,5 miliarde EUR și plăți în valoare de 170,6 miliarde EUR. Odată adoptat, bugetul ar permite UE să mobilizeze fonduri semnificative pentru un răspuns continuu al UE la pandemia de COVID-19 și la consecințele acesteia, pentru a lansa o redresare durabilă, precum și pentru a proteja și a crea locuri de muncă. Acesta ar atrage investiții suplimentare într-o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă, protejând în același timp persoanele cele mai vulnerabile din vecinătatea sa și din întreaga lume.

Referitor la acordul politic de ieri, comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul și administrația, a declarat: Acest acord confirmă faptul că toate instituțiile sunt pregătite să ajungă la un compromis în interesul unui buget, care va sprijini o redresare durabilă și tranziția necesară a UE, în beneficiul tuturor. ”

Bugetul convenit ieri va direcționa fondurile către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor UE din întreaga lume.

Mai exact, s-a convenit să se aloce:

  • 49,7 miliarde EUR în angajamente pentru a sprijini redresarea, stimulând investițiile în coeziunea economică, socială și teritorială;
  • 53,1 miliarde EUR politicii agricole comune și 971,9 milioane EUR Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor.
  • 12,2 miliarde EUR programului Orizont Europa, pentru a sprijini cercetarea UE în domenii precum sănătatea, sectorul digital, industria, domeniul spațial, clima, energia și mobilitatea și 613,5 milioane EUR Programului privind piața unică, sprijinind competitivitatea și IMM-urile, inclusiv în sectorul turismului;
  • 839,7 milioane EUR programului „UE pentru sănătate” în vederea sprijinirii uniunii europene a sănătății și pentru a oferi un răspuns cuprinzător la nevoile în materie de sănătate ale cetățenilor europeni;
  • 1,2 milioane EUR în cadrul Fondului pentru o tranziție justă pentru a asigura faptul că tranziția către neutralitatea climatică este benefică pentru toți și 755,5 milioane EUR în cadrul programului LIFE pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului și al combaterii schimbărilor climatice;
  • 2,8 miliarde EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată investițiilor într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere;
  • 3,4 miliarde EUR programului Erasmus+, pentru a investi în tineri, și 406 milioane EUR pentru sectorul cultural și cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă;
  • 1,1 miliarde EUR Fondului pentru azil migrație și integrare și 809,3 milioane EUR Fondului de gestionare integrată a frontierelor în vederea intensificării cooperării în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv 25 de milioane EUR pentru protecția frontierei cu Belarus, precum și în ceea ce privește politica în domeniul migrației și azilului, care include, de asemenea, fonduri suplimentare pentru angajamentele de relocare;
  • 227,1 milioane EUR Fondului pentru securitate internă și 945,7 milioane EUR Fondului european de apărare pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea europeană;
  • 15,2 miliarde EUR pentru sprijinirea vecinilor noștri și a dezvoltării și cooperării internaționale. Acordul include majorări specifice pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – Europa globală (190 de milioane EUR, cu o atenție deosebită acordată Afganistanului și Siriei, precum și pentru programul de ajutor umanitar (211 milioane EUR) pentru a aborda situațiile de criză din întreaga lume.

Defalcarea completă pe rubrici este prezentată mai jos:

Bugetul UE pentru 2022 (în milioane EUR):

   

CREDITE PE RUBRICI

Bugetul 2022

Angajamente

Plăți

1. Piața unică, inovare și sectorul digital

21 775,1

21 473,5

2. Coeziune, reziliență și valori

56 039,0

62 052,8

– Coeziune economică, socială și teritorială

49 708,8

56 350,9

– Reziliență și valori

6 330,2

5 701,8

3. Resurse naturale și mediu

56 235,4

56 601,8

Cheltuieli de piață și plăți directe

40 368,9

40 393,0

4. Migrație și gestionarea frontierelor

3 091,2

3 078,3

5. Securitate și apărare

1 785,3

1 237,9

6. Vecinătate și întreaga lume

17 170,4

12 916,1

7. Administrația publică europeană

10 620,1

10 620,2

Instrumente speciale tematice

2 799,2

2 622,8

Total credite

169 515,8

170 603,3

Sursă: Comisia Europeană: Cifre exprimate în milioane EUR, în prețuri curente

Împreună cu bugetul pentru 2022, instituțiile UE au convenit să aprobe amendamentele propuse la bugetul 2021, astfel cum au fost prezentate de Comisie la începutul acestui an în proiectele de buget rectificativ 5 și 6. După finalizarea procesului de aprobare, Comisia va fi în măsură să majoreze ajutorul umanitar pentru refugiații sirieni din Turcia și să contribuie la accelerarea vaccinărilor la nivel mondial prin furnizarea unui număr suplimentar de 200 de milioane de doze pentru țările cu venituri reduse.

În paralel cu bugetul anual pentru 2022, țările UE se vor baza în continuare pe sprijinul oferit de instrumentul de redresare NextGenerationEU și de Mecanismul de redresare și reziliență.

Comisia a adoptat în prezent evaluări pozitive ale planurilor de redresare și reziliență prezentate de 22 de state membre. Ulterior, Consiliul a aprobat fiecare dintre aceste evaluări. Până în prezent, Comisia a plătit 52,3 miliarde EUR sub formă de plăți de prefinanțare către șaptesprezece state membre.

Ce urmează?

Bugetul anual pentru 2022 va fi acum adoptat în mod oficial de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Votul în plen, care va marca sfârșitul procesului, este programat pentru 24 noiembrie 2021.

Informații suplimentare

Bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027

Planul de redresare

Bugetul anual pe 2022

Detalii

Data publicării
16 noiembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+40 724 232 197