Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre7 decembrie 20234 min de lectură

Comisia propune o reformă a evaluării substanțelor chimice „o substanță, o evaluare” pentru procese mai rapide, simplificate și transparente

Comisia propune o reformă a evaluării substanțelor chimice „o substanță, o evaluare” pentru procese mai rapide, simplificate și transparente.

substanțe chimice

Astăzi, 7 decembrie, Comisia adoptă trei propuneri legislative pentru: să raționalizeze evaluările substanțelor chimice în întreaga legislație a UEconsolidarea bazei de cunoștințe privind substanțele chimice; și asigurarea detectării timpurii și a acțiunilor cu privire la riscurile chimice emergente. În cadrul acestui pachet „O substanță, o evaluare”, un rezultat esențial al Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, sarcini semnificative vor fi realocate între patru agenții ale UE, asigurând evaluări coerente și transparente ale siguranței substanțelor chimice utilizate în produse precum dispozitivele medicale, jucăriile, alimentele, pesticidele și biocidele.

Cetățenii, întreprinderile și autoritățile vor beneficia de un acces simplificat și transparent la informațiile privind substanțele chimice, de procese mai armonizate și mai previzibile în întreaga legislație și de o mai mare certitudine a evaluărilor. Noile măsuri vor reduce decalajul dintre identificarea unui posibil risc și măsurile de reglementare necesare. În cele din urmă, aceste măsuri vor conduce la o protecție mai bună și mai rapidă a sănătății oamenilor și a mediului.

O mai bună prevenire prin îmbunătățirea gestionării datelor privind substanțele chimice

Propunerile vizează:

  • Consolidarea cooperării și consolidarea activității științifice și tehnice privind substanțele chimice în cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice, al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, al Agenției Europene de Mediu și al Agenției Europene pentru Medicamente. Agențiile vor fi mai bine pregătite pentru a alinia stabilirea priorităților, calendarele, procesele și metodologiile utilizate pentru evaluarea substanțelor chimice. În plus, cunoștințele dobândite în urma evaluărilor efectuate în temeiul unui act legislativ (de exemplu, privind biocidele) pot fi reutilizate pentru o alta (de exemplu, în jucării).
  • Instituirea unei platforme de date comune și introducerea unui „ghișeu unic” de acces la datele privind substanțele chimice deținute de agențiile UE și de Comisie, compilate în temeiul legislației UE. Acestea includ date privind pericolele, proprietățile fizico-chimice, prezența în mediu, emisiile, utilizările, durabilitatea din punctul de vedere al mediului a substanțelor chimice și procesele de reglementare în curs. Platforma de date comună va subsuma platformele existente, cum ar fi Platforma de informare privind monitorizarea substanțelor chimice (IPCHEM), Instrumentul de coordonare a activităților publice (PACT) și instrumentul de identificare a legislației UE privind substanțele chimice (EUCLEF). Acesta va extinde domeniul lor de aplicare la aproape toate actele legislative ale UE privind substanțele chimice și le va completa cu noi instrumente și baze de date, de exemplu cu un registru al valorilor de referință umane și de mediu.  
  • Instituirea unei colectări sistematice de date de biomonitorizare umană generate în UE pentru a informa factorii de decizie cu privire la nivelurile de substanțe chimice care se găsesc la oameni (de exemplu, în sânge sau în laptele matern). Acest lucru va contribui la o mai bună estimare a nivelului de expunere a cetățenilor UE la substanțe chimice. 
  • Să instituie un cadru de monitorizare și de perspectivă care să permită detectarea timpurie a riscurilor chimice, cum ar fi, de exemplu, din PFAS, suficient de devreme pentru a preveni răspândirea poluării. Aceasta va permite, de asemenea, un răspuns rapid în materie de reglementare și va monitoriza impactul măsurilor de reglementare luate cu privire la substanțele chimice. Cadrul va consta într-un sistem de alertă timpurie și de acțiune și într-un cadru de indicatori, printre altele.
  • Abilitarea Agenției Europene pentru Produse Chimice să genereze date atunci când este necesar.
  • Asigurarea transparenței studiilor științifice privind substanțele chimice, inclusiv a celor comandate de întreprinderi.

Următoarele etape

Cele trei propuneri vor fi examinate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Istoricul dosarului

Conform Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (Global Chemicals Outlook II, 2019),se preconizează că producția mondială de substanțe chimice se va dubla până în 2030, ceea ce face ca legislația UE în domeniul substanțelor chimice să fie mai importantă ca oricând. Pentru a aborda această provocare, Comisia a publicat, la 14 octombrie 2020, Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Aceasta face parte din obiectivul UE de reducere la zero a poluării, care reprezintă un angajament esențial al Pactului verde european. Strategia privind substanțele chimice urmărește să protejeze mai bine cetățenii și mediul și să stimuleze inovarea pentru substanțe chimice sigure și sustenabile.

Pentru mai multe Informații

Propunere de regulament de instituire a unei platforme comune de date privind substanțele chimice

Propunere de regulament privind reatribuirea sarcinilor științifice și tehnice și îmbunătățirea cooperării dintre agențiile Uniunii în domeniul substanțelor chimice

Propunere de directivă privind reatribuirea sarcinilor științifice și tehnice Agenției Europene pentru Produse Chimice

Raport al Comisiei privind rezultatele revizuirii Directivei RoHS, care sintetizează principalele constatări ale evaluării și măsurile propuse.

Strategie pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Pactul verde european

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării

Detalii

Data publicării
7 decembrie 2023

Date de contact

Adalbert JAHNZ

Nume
Adalbert JAHNZ
E-mail
adalbert [dot] jahnzatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 31 56

Daniela STOYCHEVA

Nume
Daniela STOYCHEVA
E-mail
daniela [dot] stoychevaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 36 64