Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre7 decembrie 20236 min de lectură

Comisia propune noi norme pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor

Comisia propune noi norme pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor.

bunăstarea animalelor

După cum a anunțat în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator” - Agenda Pactului verde european pentru o agricultură și o producție alimentară durabile, Comisia a propus astăzi, 7 decembrie, cea mai mare reformă din ultimii 20 ani a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului. De asemenea, Comisia propune, pentru prima dată, noi norme ale UE privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor care sunt crescute, ținute și comercializate ca animale de companie, în scopuri economice.

Pachetul include o revizuire a normelor actuale ale UE privind animalele în timpul transportului, care va îmbunătăți bunăstarea celor 1,6 miliarde de animale transportate în și din UE în fiecare an. Noile norme reflectă cele mai recente probe și informații științifice, precum și evoluțiile tehnologice.

Noile norme privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor vor stabili, pentru prima dată, standarde uniforme ale UE pentru creșterea, adăpostirea și manipularea câinilor și pisicilor în unitățile de reproducție și în magazinele de animale de companie, precum și în adăposturi. Trasabilitatea câinilor și pisicilor va fi, de asemenea, consolidată prin identificarea și înregistrarea obligatorie în bazele de date naționale pentru a combate traficul ilegal și a controla mai bine condițiile de bunăstare a animalelor în unități.

În cele din urmă, Comisia propune măsuri suplimentare pentru a aborda inițiativa cetățenească europeană (ICE) „O Europă liberă”, care solicită o interdicție la nivelul UE privind creșterea animalelor pentru blană și vânzarea de produse care conțin astfel de blănuri pe piața unică. Comisia salută inițiativa și recunoaște că bunăstarea animalelor rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii europeni.

Norme mai bune pentru transportul animalelor

Normele UE existente pentru animale în timpul transportului datează de 20 de ani. Ele nu mai reflectă realitățile actuale, cele mai recente informații și recomandări științifice, obiectivele de durabilitate sau preocupările legitime ale cetățenilor noștri în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Prin urmare, propunerea de astăzi se axează pe domenii-cheie vitale pentru asigurarea bunăstării animalelor în timpul transportului:

  • durata călătoriilor va fi redusă, iar în timpul călătoriilor de lungă durată, animalele trebuie descărcate pentru anumite perioade de odihnă, hrănire și adăpare. Se vor aplica norme speciale animalelor destinate sacrificării și animalelor vulnerabile, cum ar fi vițeii neînțărcați și animalele gestante;
  • limitele pentru asigurarea unui spațiu minim pentru diferitele animale vor fi mărite și adaptate la fiecare specie;
  • transportarea în temperaturi extreme va fi supusă unor condiții stricte, incluzând transportarea exclusiv pe timp de noapte, în cazul în care temperaturile depășesc 30 grade. În plus, atunci când temperaturile sunt sub 0 °C, vehiculele rutiere trebuie să fie acoperite, iar circulația aerului în compartimentul pentru animale trebuie controlată, pentru a proteja animalele de expunerea la vânt în timpul călătoriei. În cazul în care temperaturile scad sub -5 °C, împreună cu măsurile menționate anterior, durata călătoriei nu trebuie să depășească 9 ore;
  • normele privind exportul de animale vii din Uniune vor fi înăsprite, inclusiv controale mai bune în țările terțe pentru a îndeplini standarde echivalente cu cele din UE;
  • vom valorifica la maximum instrumentele digitale pentru a facilita aplicarea normelor de transport (de exemplu, localizarea în timp real a vehiculelor, baza de date centrală).

Bunăstare sporită pentru câini și pisici

Aproximativ 44 % din gospodăriile din UE au un animal de companieComerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani, cu o valoare anuală de 1,3 miliarde EUR. Cu toate acestea, standardele de bunăstare a animalelor pentru creșterea profesională, deținerea și vânzarea câinilor și pisicilor diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Există, de asemenea, numeroase dovezi privind practicile și abuzurile care nu corespund standardelor.

În plus, comerțul ilegal cu câini și pisici a crescut puternic, accelerat de creșterea pieței online, care reprezintă în prezent 60 % din totalul vânzărilor de câini și pisici în UE. Un nou raport publicat astăzi denunță amploarea comerțului ilegal cu câini și pisici, precum și lacunele actuale care permit acest lucru.

Propunerea de astăzi nu prezintă noi reglementări pentru cetățeni și proprietarii de animale de companie. Ea stabilește norme uniforme ale UE pentru bunăstarea câinilor și pisicilor care sunt crescuți sau ținuți în unități de reproducție, în magazine de animale de companie, precum și în adăposturi:

  • pentru prima dată, se vor aplica standarde minime în ceea ce privește creșterea, adăpostirea, îngrijirea și tratarea acestor animale în întreaga UE;
  • cerințele stricte în materie de trasabilitate, împreună cu controale automatizate pentru vânzările online, vor ajuta autoritățile să controleze creșterea și comercializarea câinilor și pisicilor, și vor permite cumpărătorilor, să verifice dacă identificarea și înregistrarea acestora sunt corecte;
  • statele membre vor trebui să ofere instruire responsabililor cu manipularea animalelor, iar orice persoană care cumpără un câine sau o pisică va fi informată cu privire la importanța deținerii responsabile a animalului;
  • importurile de câini și pisici vor trebui să respecte standarde echivalente de bunăstare.

Răspuns la inițiativa cetățenească europeană „O Europă fără produse din blană”?

De asemenea, Comisia a răspuns astăzi unei inițiative cetățenești europene. Inițiativa „O Europă fără produse din blană” invită Comisia să ia măsuri pentru a interzice: (i) deținerea și uciderea animalelor în scopul unic sau principal al producției de blană și (ii) introducerea pe piața UE a blănurilor de animale de crescătorie și a produselor care conțin astfel de blănuri. De asemenea, inițiativa ridică probleme importante în ceea ce privește protecția sănătății umane, animale și a mediului, pe care Comisia o va evalua urmând abordarea sa de tip „O singură sănătate”, care are ca principiu de bază recunoașterea faptului că sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului sunt legate în mod indisolubil.

Comisia a însărcinat EFSA să furnizeze un aviz științific privind bunăstarea animalelor crescute pentru blană. Pe baza acestei contribuții științifice și a unei evaluări a impactului economic și social, Comisia va comunica apoi cu privire la cele mai adecvate măsuri.

Etapele următoare

Urmează ca propunerile legislative să fie transmise Parlamentului European și Consiliului. În ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană, EFSA își va începe evaluarea științifică pe baza solicitării Comisiei și își va prezenta avizul științific în martie 2025.

De asemenea, Comisia își va continua lucrările pregătitoare cu privire la alte propuneri privind bunăstarea animalelor, astfel cum s-a anunțat în Strategia „De la fermă la consumator”.

Informații suplimentare

Bunăstarea animalelor în timpul transportului - întrebări și răspunsuri

Bunăstarea câinilor și pisicilor - întrebări si răspunsuri

Inițiativa cetățenească europeană „O Europă fără produse din blană” - întrebări și răspunsuri

Bunăstarea animalelor în timpul transportului - fișă informativă

Bunăstarea câinilor și pisicilor - fișă informativă

Sănătate publică Comisia Europeană

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Detalii

Data publicării
7 decembrie 2023

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Ana APSE-PAESE

Nume
Ana APSE-PAESE
E-mail
Ana [dot] APSE-PAESEatext [dot] ec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 73 48