Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 noiembrie 20237 min de lectură

Comisia propune noi măsuri legate de competențe și talente pentru a reduce deficitul critic de forță de muncă

Comisia propune noi măsuri legate de competențe și talente pentru a reduce deficitul critic de forță de muncă.

forta de munca

În Pachetul său privind competențele și mobilitatea talentelor, Comisia a prezentat ieri, 15 noiembrie, un set de noi inițiative menite să sporească atractivitatea pieței forței de muncă din UE pentru talentele din afara UE și mobilitatea lucrătorilor în Uniune. Printre acestea se numără constituirea unei rezerve de talente la nivelul UE (pentru a face legătura dintre angajatorii din UE și potențiali angajați din țări terțe), facilitarea recunoașterii calificărilor și extinderea mobilității cursanților.  Inițiativele sunt emblematice pentru Anul european al competențelor.

Deficitul de competențe persistă peste tot în UE, în numeroase sectoare și la diferite niveluri de competențe.  Voința UE de a acoperi deficitul de forță de muncă din UE se manifestă prin eforturile constante pe care le depune pentru a promova în primul rând perfecționarea, recalificarea și utilizarea potențialului neexploatat al forței de muncă interne a UE, în beneficiul pieței unice. Însă aceste măsuri nu sunt suficiente. UE va trebui să atragă oameni competenți și capabili și din restul lumii. Pentru ca această abordare să aibă succes, UE trebuie să poată să atragă și să păstreze talentele necesare. Cooperarea sporită cu țările terțe partenere în ceea ce privește migrația forței de muncă poate aduce câștiguri reciproce, întrucât cunoștințele și salariile obținute de lucrătorii străini în UE aduc beneficii și economiei țării de origine.

Următoarele inițiative vor sprijini statele membre în cursa mondială pentru atragerea talentelor:

Rezerva de talente la nivelul UE – Facilitarea recrutării din afara UE

Comisia propune crearea unei rezerve de talente la nivelul UE pentru a facilita recrutarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din țări din afara UE pentru ocupațiile cu deficit de forță de muncă din UE. Este o măsură inovatoare – prima platformă a UE de acest tip, care facilitează și accelerează recrutarea internațională pentru a ajuta angajatorii să aibă acces la o rezervă mai largă de competențe și talente. Participarea la rezerva de talente la nivelul UE va fi voluntară pentru statele membre. Acestea vor ajuta la gestionarea platformei. Platforma va oferi informații despre procedurile de recrutare și migrație în statele membre și include garanții solide pentru a asigura condiții echitabile de recrutare și de muncă.

Rezerva de talente la nivelul UE va sprijini și implementarea parteneriatelor pentru atragerea de talente. Este vorba despre parteneriate personalizate cu țări din afara UE, care facilitează mobilitatea pentru muncă sau formare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care și-au dezvoltat competențele în cadrul unui parteneriat pentru atragerea de talente vor primi un certificat de formare în cadrul unui parteneriat pentru atragerea de talente, care va fi vizibil pentru angajatorii participanți și le va atesta calificările. Ne putem aștepta ca oportunitățile de migrație legală să descurajeze migrația ilegală. Măsurile în domeniu trebuie să meargă mână în mână cu o cooperare consolidată în materie de readmisie.  

Simplificarea și accelerarea procesului de recunoaștere a calificărilor obținute în țări terțe

Facilitarea recunoașterii calificărilor și a validării competențelor dobândite în țările din afara UE este foarte importantă atât pentru angajatorii care caută lucrători calificați, cât și pentru cetățenii țărilor terțe care încearcă să obțină accesul la piața locurilor de muncă din UE și pentru integrarea lor în societățile-gazdă.

Comisia recomandă un set de măsuri pentru simplificarea și accelerarea recunoașterii competențelor și calificărilor cetățenilor din afara UE. Aceste măsuri ar moderniza actualul sistem de recunoaștere din UE și l-ar aduce mai aproape de sistemul instituit pentru cetățenii europeni care se mută într-un alt stat membru.

Urmărim creșterea capacității autorităților naționale care se ocupă cu recunoașterea calificărilor de a simplifica și accelera procedurile, prin îmbunătățirea comparabilității calificărilor obținute în țări terțe și a modalităților de evaluare a competențelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, autoritățile vor putea lua deciziile de recunoaștere rapid și cu încredere, ceea ce va accelera ocuparea posturilor vacante pentru ocupațiile cu deficit de forță de muncă din UE, în special pentru profesiile reglementate prioritare.

Extinderea mobilității în scopul învățării

Propunerea de recomandare a Consiliului intitulată „Europa în mișcare – oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți” urmărește să crească mobilitatea în toate domeniile educației și formării. Aceasta invită statele membre să facă din mobilitatea în scopul învățării în cadrul UE o parte integrantă a tuturor parcursurilor de educație și formare – de la educația școlară și educația și formarea profesională (în special uceniciile) până la învățământul superior și pentru adulți și schimburile de tineri.

Comisia propune stabilirea unor noi obiective ambițioase pentru 2030: creșterea ponderii celor care beneficiază de mobilitate în scopul învățării la cel puțin 25 % pentru absolvenții de învățământ superior, la cel puțin 20 % pentru cursanții cu mai puține oportunități și la cel puțin 15 % pentru cursanții care urmează o educație și formare profesională. Propunerea promovează, de asemenea, atractivitatea UE ca destinație de învățare pentru talentele din țări terțe, în conformitate cu dimensiunea geopolitică a spațiului european al educației. Ea se bazează pe recomandările concrete formulate de grupul de dezbatere al cetățenilor europeni dedicat acestui subiect. Propunerea include un angajament al Comisiei de a monitoriza și de a sprijini statele membre în elaborarea planurilor naționale de acțiune pentru urmărirea concretă a obiectivelor.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei privind rezerva de talente la nivelul UE va fi acum negociată de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia va sprijini aplicarea de către statele membre a Recomandării privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe și le va invita să raporteze cu privire la inițiativele, reformele, bunele practici și statisticile naționale. Recomandarea „Europa în mișcare” va fi înaintată Consiliului spre examinare și adoptare.

Context

UE se confruntă cu deficite persistente de forță de muncă în numeroase sectoare, la toate nivelurile de calificare. Rata șomajului rămâne scăzută (6,0 % în septembrie 2023), iar rata locurilor de muncă vacante a crescut anul trecut la 2,9 % – mai mult decât dublul nivelului din 2012. Schimbările demografice vor exacerba provocările de pe piața forței de muncă. Populația în vârstă de muncă din UE va scădea de la 265 de milioane în 2022 la 258 de milioane în 2030. Fără acțiuni concertate, tendințele actuale pot să submineze tranziția verde și tranziția digitală, să afecteze competitivitatea UE și să slăbească serviciile publice în domenii care se confruntă deja cu deficit de forță de muncă – de exemplu, asistența medicală și îngrijirile pe termen lung.

Corelarea cererii și a ofertei de locuri de muncă de la nivel internațional rămâne complexă și costisitoare atât pentru cetățenii din afara UE, cât și pentru angajatori. Faptul că angajatorii nu cunosc sau nu au încredere în competențele și calificările dobândite în țări terțe pune un obstacol semnificativ în calea mobilității talentelor și a competențelor. Acest lucru nu numai că afectează atractivitatea UE, dar conduce și la „irosirea inteligenței” – cetățenii țărilor terțe lucrează adesea sub nivelul lor de calificare atunci când vin în UE.

Mobilitatea în scopul învățării este o experiență extrem de valoroasă pentru participanți, întrucât le permite să acumuleze cunoștințe și competențe importante pentru dezvoltarea lor personală, educațională și profesională. În același timp, ea stimulează angajamentul civic și sporește incluziunea socială. Cu toate acestea, ponderea europenilor care participă la o activitate de învățare într-o altă țară decât cea de origine este încă scăzută.

Pachetul privind mobilitatea talentelor aduce soluții la problemele ridicate de președinta von der Leyen care, în discursul său privind starea Uniunii din 2022, arăta că există dificultăți legate de recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe, iar acestea descurajează deseori migrația legală. Pachetul se bazează pe lucrările în curs asociate Pachetului privind competențele și talentele și noului Pact privind migrația și azilul și contribuie la Anul european al competențelor, punând accent pe o abordare strategică pentru soluționarea deficitului de forță de muncă și de competențe.

Informații suplimentare

Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri

Comunicarea privind mobilitatea competențelor și a talentelor

Propunerea de regulament privind instituirea unei rezerve de talente la nivelul UE

Recomandarea privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe

Propunerea de recomandare a Consiliului privind cadrul pentru mobilitatea în scopul învățării

Fișă informativă – Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni privind mobilitatea în scopul învățării

Detalii

Data publicării
16 noiembrie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume
Anitta HIPPER
E-mail
anitta [dot] hipperatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 56 91

Johanna BERNSEL

Nume
Johanna BERNSEL
E-mail
Johanna [dot] BERNSELatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 66 99

Veerle NUYTS

Nume
Veerle NUYTS
E-mail
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 63 02

Fiorella BELCIU

Nume
Fiorella BELCIU
E-mail
Fiorella [dot] BELCIUatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 37 34

Flore BOUTIER

Nume
Flore BOUTIER
E-mail
flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 60 43

Flora MATTHAES

Nume
Flora MATTHAES
E-mail
flora [dot] matthaesatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 39 51