Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre10 septembrie 20204 min de lectură

Comisia prezintă primul său raport de analiză prospectivă strategică: drumul de parcurs către o Europă mai rezilientă

prospective.png
© EU
Ieri, 9 septembrie, Comisia Europeană a adoptat primul său raport de analiză prospectivă strategică, cu obiectivul de a identifica provocările și oportunitățile emergente pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene. Rezultatele analizei prospective strategice vor ghida procesul de elaborare a celor mai importante inițiative politice. Aceasta va ajuta Comisia să elaboreze politici și o legislație capabile să facă față provocărilor viitorului și să răspundă atât nevoilor prezentului, cât și aspirațiilor pe termen lung ale cetățenilor europeni. Raportul din 2020 prezintă argumentele în sprijinul utilizării analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE și introduce conceptul cuprinzător de reziliență a UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În aceste vremuri dificile, liderii politici trebuie să aibă o viziune largă și orientată spre viitor. Acest raport demonstrează importanța rezilienței pentru o redresare puternică și de durată. Vrem să orientăm procesele de tranziție necesare într-o manieră durabilă, echitabilă și democratică.”

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relațiile interinstituționale și prospectiva, a declarat: „Pandemia ne-a scos la lumină vulnerabilitățile, dar ne-a oferit și oportunități pe care UE nu își poate permite să le rateze. Ea a scos în evidență necesitatea ca politicile noastre să se bazeze pe date concrete, să fie în măsură să facă față provocărilor viitorului și să se axeze pe reziliență. Nu e realist să sperăm că viitorul va fi mai puțin haotic, e cert că ne așteaptă noi tendințe și șocuri care ne vor perturba în continuare viețile. Primul raport de analiză prospectivă strategică din istoria UE pune așadar bazele unei metodologii prin care putem consolida reziliența Europei – promovând autonomia noastră strategică deschisă și construind unui viitor mai just, neutru din punct de vedere climatic și suveran din punct de vedere digital.”

În concordanță cu ambițiosul Plan de redresare pentru Europa, Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 examinează reziliența UE din patru perspective: socială și economică, geopolitică, ecologică și digitală. Pentru fiecare dintre aceste perspective, raportul identifică capacitățile, vulnerabilitățile și oportunitățile pe care le-a scos în evidență criza și care trebuie abordate pe termen mediu și lung.

Integrarea analizei prospective strategice în procesul de elaborare a politicilor UE

Analiza prospectivă strategică contribuie la îmbunătățirea modului de elaborare a politicilor, la dezvoltarea de strategii adaptate provocărilor viitorului și la asigurarea coerenței acțiunilor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung. Comisia utilizează deja de mulți ani analiza prospectivă; acum însă își propune să o integreze în toate domeniile de politică pentru a-i exploata valoarea strategică. Un prim exemplu este recenta Comunicare privind materiile prime critice, în cadrul căreia analiza prospectivă contribuie la consolidarea autonomiei strategice deschise a UE. Integrarea analizei prospective în toate politicile se va realiza prin:

  • desfășurarea în mod sistematic de exerciții de analiză prospectivă pentru toate inițiativele politice majore;
  • publicarea unor rapoarte anuale de analiză prospectivă strategică orientate spre viitor, care să analizeze tendințele și provocările emergente cu scopul de integra concluziile acestei analize în procesele noastre de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor;
  • sprijinirea dezvoltării capacităților de analiză prospectivă ale UE și ale administrațiilor statelor membre și
  • construirea unei comunități dedicate analizei prospective incluzive și bazate pe colaborare, împreună cu UE și cu instituțiile și partenerii internaționali.

Monitorizarea rezilienței

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 propune un model de tablouri de bord ale rezilienței pentru a lansa discuțiile dintre statele membre și alte părți interesate importante cu privire la modalitatea optimă de monitorizare a rezilienței. Aceste discuții pot contribui la identificarea și evaluarea atuurilor și vulnerabilităților de la nivelul UE și al statelor membre în lumina tendințelor majore emergente și a provocărilor previzionate. Raportul poate contribui la găsirea unui răspuns la următoarea întrebare: sunt politicile noastre și strategia noastră de redresare în măsură să consolideze reziliența UE?

Etapele următoare:

  • Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 și rapoartele următoare vor sta la baza discursurilor anuale ale președintei von der Leyen privind starea Uniunii și a programelor de lucru ale Comisiei. Ele vor contribui, de asemenea, la viitoarele negocieri interinstituționale privind primul nostru exercițiu de programare multianuală.
  • Agenda cuprinzătoare de analiză prospectivă va defini prioritățile politice ale UE și inițiativele-cheie din programele de lucru ale Comisiei, precum și principalele chestiuni transversale, cum ar fi autonomia strategică deschisă a UE pentru o nouă ordine mondială, potențialul viitor al locurilor de muncă verzi și competențele necesare și suprapunerile între tranziția verde și cea digitală de la o politică la alta.
  • Conferința anuală a Sistemului european de strategie și analiză politică (ESPAS) din noiembrie 2020 ne va oferi ocazia de a aborda subiectul Raportului de analiză prospectivă strategică de anul viitor și de a lansa o rețea de analiză prospectivă la nivelul UE.
  • Elaborarea unor scenarii comune de referință în materie de analiză prospectivă pentru a contribui la dezbaterile viitoare privind politicile, a asigura coerența între politici și a servi drept cadru comun și orientat spre viitor pentru propunerile de politici. Toate aceste aspecte pot fi avute în vedere și în contextul pregătirii Conferinței privind viitorul Europei.

 

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Primul raport de analiză prospectivă strategică anuală - către o Europă mai rezilientă

Site-ul web privind analiza prospectivă strategică

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020

Site-ul web privind răspunsul Comisiei la coronavirus

Date de contact pentru presă

Susanne CONZE

Telefon + 32 2 298 02 36

Adresă susanne [dot] conzeatec [dot] europa [dot] eu (susanne[dot]conze[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Sinéad MEEHAN - VAN DRUTEN

Telefon + 32 2 298 40 94

Adresă sinead [dot] meehan-van-drutenatec [dot] europa [dot] eu (sinead[dot]meehan-van-druten[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
10 septembrie 2020