Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre2 februarie 20235 min de lectură

Comisia prezintă primele profiluri de țară în materie de cancer din Registrul european privind inegalitățile în domeniul cancerului

Planul european de combatere a cancerului: Comisia prezintă primele profiluri de țară în materie de cancer din Registrul european privind inegalitățile în domeniul cancerului

PECC

Comisia și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au prezentat ieri, 1 februarie, în perspectiva Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, care va avea loc la 4 februarie, primele profiluri de țară în materie de cancer din Registrul european privind inegalitățile în domeniul cancerului pentru toate statele membre ale UE, Norvegia și Islanda.

Profilurile arată că țările UE au cheltuit o sumă considerabilă, aproape 170 de miliarde EUR, pentru îngrijiri oncologice (în 2018). O altă constatare importantă este că cea mai frecventă cauză a deceselor cauzate de cancer rămâne, de departe, cancerul pulmonar. Există, de asemenea, inegalități mari în ceea ce privește ratele mortalității cauzate de cancer atât între țările din UE, cât și în interiorul lor. Acest lucru se poate explica parțial prin expunerea variabilă la factorii de risc ai cancerului, dar și prin capacitatea diferită a sistemelor de sănătate de a oferi acces rapid și gratuit la diagnosticarea timpurie, precum și la îngrijiri și tratamente oncologice de înaltă calitate. Profilurile arată că identificarea provocărilor și schimbul de bune practici între statele membre pot ajuta țările să abordeze inegalitățile în materie de cancer.

Profilurile vor fi lansate cu ocazia unei conferințe la nivel înalt, desfășurate în cadrul Planului de combatere a canceruluiConferința privind cancerul – Echitate, excelență și inovare: îngrijiri oncologice moderne pentru toți”, organizată în comun de Comisie și de președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene.

Alte constatări legate de profilurile de țară în materie de cancer

Profilurile evidențiază și alte date importante:

  • Cancerul este a doua cauză a mortalității în UE, după bolile circulatorii, reprezentând 26 % din totalul deceselor.
  • În ceea ce privește rata mortalității cauzate de cancer, diferența dintre unele țări este aproape dublă și există diferențe considerabile în acest sens între sexe.
  • Mortalitatea cauzată de cancer pune în evidență mari inegalități socioeconomice. Acestea se explică, în parte, prin diferențele de expunere la factori de risc precum fumatul, obezitatea, consumul nociv de alcool sau poluarea aerului. Per ansamblu, factorii de risc tind să apară cu preponderență în rândul bărbaților și al persoanelor cu venituri mici și cu un nivel scăzut de educație.
  • Provocările cu care se confruntă țările UE în privința furnizării de îngrijiri oncologice diferă, la rândul lor. Unele țări sunt bine dotate, dar se confruntă cu un deficit de personal medical calificat, în timp ce altele dispun de un număr mare de medici calificați, dar nu au, de exemplu, echipamente de radioterapie.
  • Cheltuielile cu prevenirea au crescut în ultimii ani. Cu toate acestea, ele reprezintă în continuare doar 3,4 % din totalul cheltuielilor pentru sănătate.

Acțiuni de combatere a inegalităților la nivelul UE

Comisia a realizat deja, într-un timp record, numeroase acțiuni din cadrul Planului european de combatere a cancerului. Cea mai recentă a avut loc la 23 ianuarie, și anume lansarea de către Comisie a Inițiativei europene de imagistică împotriva cancerului pentru a sprijini furnizorii de servicii medicale, institutele de cercetare și inovatorii să utilizeze în mod optim soluțiile inovatoare bazate pe date pentru tratamentele și îngrijirile oncologice.

Noua recomandare a Consiliului privind depistarea cancerului, adoptată în decembrie 2022, este, la rândul său, un element-cheie al unui nou program de depistare a cancerului finanțat de UE, care urmărește să ofere servicii de depistare a cancerului mamar, a cancerului de col uterin și a cancerului colorectal pentru 90 % din cetățenii europeni eligibili și care a fost extins pentru a include cancerul pulmonar, cancerul de prostată și, în anumite condiții, cancerul gastric.

Vor continua eforturile în vederea realizării a peste 30 de acțiuni în cursul anului următor. Printre inițiativele principale ce vor fi prezentate de Comisie se numără o propunere de recomandare a Consiliului privind formele de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare, alături de o actualizare a Recomandării din 2009 a Consiliului privind mediile fără fum de tutun, ambele menite să sporească nivelul de protecție a cetățenilor împotriva efectelor tutunului și să contribuie la atingerea obiectivului privind o generație fără tutun până în 2024.

Context

În vederea primei publicări la 1 februarie 2023, au fost realizate, în total, cu ajutorul OCDE, 29 de profiluri de țară în materie de cancer (UE-27, Islanda și Norvegia). Profilurile reprezintă un instrument de identificare a inegalităților în materie de prevenire a cancerului și de îngrijiri oncologice. Ele au scos la lumină principalele realizări, provocări și disparități existente pe teritoriul fiecărei țări și compară constatările pentru fiecare țară cu situația generală din UE. De aceea, ele pot reprezenta un sprijin pentru factorii de decizie și pot contribui la orientarea investițiilor și a intervențiilor realizate în cadrul Planului european de combatere a cancerului la nivel regional, național și la nivelul UE.

Planul european de combatere a cancerului este un pilon esențial al Uniunii europene a sănătății, anunțată de președinta von der Leyen în 2020. Lansat în 2021, Planul de combatere a cancerului stabilește o abordare nouă a UE în ceea ce privește prevenirea cancerului și tratamentele și îngrijirile oncologice, prin integrarea aspectelor de sănătate în toate politicile și prin asocierea cu părți interesate din diverse sectoare. Planul propune 10 inițiative emblematice și numeroase acțiuni pentru a aborda întregul parcurs al bolii.

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă – Planul UE de combatere a cancerului: care este situația actuală?

Fișă informativă – Profilurile de țară în materie de cancer

Profilurile de țară în materie de cancer

Registrul european privind inegalitățile în domeniul cancerului

Planul european de combatere a cancerului

@EU_Health

Articol de știri al Centrului Comun de Cercetare: Registrul european privind inegalitățile în domeniul cancerului

Misiunea UE privind cancerul

Misiunea UE privind cancerul – Conferința tinerilor supraviețuitori ai cancerului

Detalii

Data publicării
2 februarie 2023

Date de contact

Stefan DE KEERSMAECKER

Nume
Stefan DE KEERSMAECKER
E-mail
stefan [dot] de-keersmaeckeratec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 46 80

Célia DEJOND

Nume
Célia DEJOND
E-mail
celia [dot] dejondatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 81 99