Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre13 mai 20245 min de lectură

Comisia prezintă orientări și recomandări pentru accelerarea introducerii energiei din surse regenerabile înainte de aniversarea REPowerEU

La aproape doi ani de la adoptarea planului REPowerEU, Comisia oferă astăzi sprijin suplimentar statelor membre pentru a accelera și mai mult utilizarea energiei din surse regenerabile și pentru a reduce importurile de combustibili fosili din Rusia.

surse regenerabile

Comisia a adoptat o serie de recomandări și documente de orientare noi și actualizate pentru a îmbunătăți și a raționaliza procedurile de autorizare și licitațiile pentru sursele regenerabile de energie. Aceste documente vor contribui la punerea în aplicare a cadrului UE pentru energia din surse regenerabile prin îmbunătățirea condițiilor pentru o implementare rapidă a energiei din surse regenerabile cultivate pe plan intern. Prin stimularea cererii de tehnologii curate produse în Europa, această inițiativă va contribui, de asemenea, la consolidarea competitivității industriale, la creșterea rezilienței sistemului energetic și la realizarea obiectivelor Pactului verde european.

Proceduri de autorizare mai rapide și mai simple

În Recomandarea actualizată privind accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și în orientările care o însoțesc, adoptate astăzi, Comisia evidențiază modalități de îmbunătățire a procedurilor de planificare și de autorizare pentru energia din surse regenerabile și pentru proiectele de infrastructură conexe din UE. Orientările actualizate privind autorizarea oferă exemple de bune practici privind proceduri mai rapide și mai simple de acordare a autorizațiilor, subliniază importanța digitalizării și a participării comunității, a resurselor umane și a competențelor; și prezintă modul optim de gestionare a procedurilor de selecție a siturilor și a conexiunilor la rețea.

Comisia a adoptat, de asemenea, un document de orientare suplimentar privind desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelorde producere a energiei din surse regenerabile. În temeiul Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile, acestea sunt locuri în care nu se preconizează că implementarea proiectelor privind energia din surse regenerabile va avea un impact semnificativ asupra mediului și, prin urmare, procedurile necesare sunt accelerate pentru a asigura implementarea rapidă a unor tehnologii specifice. Elementele-cheie pentru selectarea acestor domenii sunt disponibilitatea instrumentelor digitale pentru planificare și cartografiere, precum și a datelor privind capacitatea de energie din surse regenerabile și impactul potențial asupra mediului. În orientările sale, Comisia subliniază, de asemenea, rolul implicării adecvate a părților interesate și al consultării publice pentru a facilita desemnarea cu succes a unor astfel de zone de accelerare.

Îmbunătățirea proiectării licitațiilor

Licitațiile joacă un rol esențial în introducerea energiei din surse regenerabile și, atunci când sunt bine concepute, pot sprijini creșterea constantă și durabilă a economiei UE. Prin prezentarea elementelor standard pentru conceperea licitațiilor pentru energia din surse regenerabile, recomandarea și orientărileComisiei vor face ca aceste proceduri să fie mai armonizate și mai eficiente, în conformitate cu Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete. Recomandarea de astăzi și documentul de orientare însoțitor vor ajuta statele membre să conceapă licitații care să ia în considerare obiective precum calitatea, contribuția la reziliență și durabilitatea mediului. Utilizarea criteriilor nelegate de preț va permite recompensarea proiectelor cu o valoare adăugată mai mare. Aceasta va contribui la dezvoltarea ecosistemului european de producere de tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete și va asigura realizarea integrală și la timp a proiectelor. Acest lucru va asigura faptul că tranziția către o energie curată merge mână în mână cu o bază industrială puternică în Europa.

Pentru a spori și mai mult vizibilitatea și previzibilitatea pentru investitori de-a lungul întregului lanț valoric al energiei din surse regenerabile, Comisia a actualizat astăzi și Platforma de dezvoltare a energiei din surse regenerabile a Uniunii, un sistem online în care statele membre vor publica informații de bază cu privire la programele lor de licitație. Aceste informații ar trebui să includă calendarul și frecvența licitațiilor, capacitatea licitată, bugetul planificat și tehnologiile eligibile – astfel cum se prevede în Directiva privind energia din surse regenerabile. Platforma va oferi întreprinderilor un punct unic de informare pentru toate licitațiile de energie din surse regenerabile planificate în întreaga UE.

Istoricul dosarului

Energia din surse regenerabile este o componentă-cheie a planului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050. Este esențial pentru Pactul verde european, precum și pentru planul REPowerEU să elimine treptat importurile noastre de combustibili fosili din Rusia. În temeiul Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile, UE urmărește să atingă o pondere de 45 % a energiei din surse regenerabile până în 2030, cu un obiectiv minim obligatoriu din punct de vedere juridic de cel puțin 42,5 %. Accelerarea surselor regenerabile de energie este facilitată de o serie de instrumente bugetare și de politică ale UE, inclusiv de capitolele REPowerEU din planurile naționale de redresare și reziliență și de Regulamentul TEN-E revizuit, care sprijină dezvoltarea unor proiecte transfrontaliere în domeniul energiei curate, inclusiv a rețelelor electrice offshore.

În tranziția către o economie cu zero emisii nete, competitivitatea UE se va baza în mare măsură pe capacitatea sa de a dezvolta și de a produce acasă tehnologiile curate care fac posibilă această tranziție. Pentru a se asigura că economia UE este bine echipată, anul trecut, Comisia a prezentat Planul industrial al Pactului verde și, în special, a propus Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete și Actul privind materiile prime critice pentru a sprijini capacitatea internă de producție de tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete și aprovizionarea cu materialele necesare. În special în ceea ce privește sursele regenerabile de energie, au fost luate recent inițiative specifice pentru a asigura competitivitatea industriilor europene, în special Planul de acțiune european privind energia eoliană și Carta europeană a energiei eoliene, precum și Carta europeană a energiei solare.

Pentru mai multe informații

Recomandări și orientări privind accelerarea procedurilor de autorizare

Orientări privind desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile

Recomandări și orientări privind organizarea licitațiilor pentru energia din surse regenerabile

REPowerEU – doi ani mai târziu – pagina web privind progresele înregistrate

REPowerEU – doi ani mai târziu – Fișe informative specifice fiecărei țări

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării
13 mai 2024

Date de contact

Tim McPHIE

Nume
Tim McPHIE
E-mail
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 295 86 02

Giulia BEDINI

Nume
Giulia BEDINI
E-mail
Giulia [dot] BEDINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 61

Ana CRESPO PARRONDO

Nume
Ana CRESPO PARRONDO
E-mail
ana [dot] crespo-parrondoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 13 25