Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 iulie 20228 min de lectură

Comisia prezintă o nouă agendă europeană pentru inovare cu scopul de a impulsiona noul val de inovare

Comisia a adoptat ieri, 5 iulie, o nouă agendă europeană pentru inovare cu scopul de a poziționa Europa în avangarda noului val de inovare și întreprinderi nou-înființate în domeniul tehnologiei profunde.

InnovationAgenda

Această inițiativă va ajuta Europa să dezvolte și să introducă pe piață tehnologii noi care să abordeze cele mai presante provocări societale. Noua agendă europeană pentru inovare este concepută pentru a poziționa Europa ca actor principal pe scena mondială a inovării. Europa dorește să fie un spațiu în care cele mai mari talente colaborează cu cele mai bune întreprinderi și în care inovarea în domeniul tehnologiei profunde prosperă, aducând, pe întregul continent, soluții inovatoare radicale care vor constitui o sursă de inspirație pentru întreaga lume.

Prin preluarea conducerii în domeniul inovării, în special în contextul noului val de inovare în domeniul tehnologiei profunde, care va necesita activități revoluționare de cercetare și dezvoltare și importante investiții de capital, Europa își va consolida rolul central în configurarea dublei tranziții verzi și digitale. Inovarea în domeniul tehnologiei profunde va consolida poziția de lider tehnologic a Europei și va genera soluții inovatoare la provocările societale presante, cum ar fi schimbările climatice și amenințările cibernetice. Aceste inovații ar putea pătrunde și genera beneficii în toate sectoarele, de la energia din surse regenerabile la agrotehnologie, de la construcții la mobilitate și sănătate, abordând astfel securitatea alimentară, reducând dependența energetică, îmbunătățind sănătatea oamenilor și sporind competitivitatea economiilor noastre. Consecințele grave ale războiului de agresiune declanșat de Rusia au făcut ca aceste chestiuni să devină și mai urgente și au determinat schimbări strategice de politică cu scopul de a asigura prosperitatea și securitatea UE.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă cu „O Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: Trebuie să ne stimulăm ecosistemele de inovare pentru a dezvolta tehnologii centrate pe factorul uman. Această nouă agendă de inovare se bazează pe activitatea semnificativă desfășurată deja în ultimii ani în domeniul inovării și ne va ajuta să ne accelerăm tranziția verde și digitală. Agenda își are rădăcinile în sfera digitalului, a fizicii și a biologiei și ne va permite să răspundem mai eficient la preocupări stringente, precum eliminarea dependenței de combustibilii fosili sau asigurarea aprovizionării cu alimente într-un mod sustenabil.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: Noua agendă europeană pentru inovare va asigura faptul că inovatorii, întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere vor deveni lideri în materie de inovare la nivel mondial, grație activităților lor economice inovatoare. De mai bine de un an ne consultăm cu părți interesate precum liderii ecosistemului de inovare, întreprinderile nou-înființate, unicornii, femeile fondatoare, femeile care lucrează în domeniul capitalului de risc, universitățile și întreprinderile. Împreună, vom transforma Europa într-un motor global al inovațiilor și întreprinderilor nou-înființate din domeniul tehnologiei profunde.

Bazată pe spiritul antreprenorial, pe excelența științifică, pe forța pieței unice și pe valorile democratice ale societăților europene, noua agendă pentru inovare urmărește, în special:

  • să îmbunătățească accesul la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere din Europa, de exemplu prin mobilizarea surselor neexploatate de capital privat și prin simplificarea normelor privind cotarea la bursa de valori;
  • să amelioreze condițiile pentru a le permite inovatorilor să experimenteze idei noi în cadrul unor spații de testare în materie de reglementare;
  • să contribuie la crearea unor „văi regionale ale inovării”, care îi vor consolida și îi vor conecta mai bine pe actorii din domeniul inovării din întreaga Europă, inclusiv din regiunile rămase în urmă;
  •  să atragă și să păstreze talentele în Europa, de exemplu prin formarea a 1 milion de talente în domeniul tehnologiei profunde, prin acordarea unui sprijin mai mare femeilor inovatoare și prin inovarea cu opțiunile pe acțiuni ale angajaților întreprinderilor nou-înființate;
  • să amelioreze cadrul de politică prin clarificarea terminologiei, a indicatorilor și a seturilor de date, precum și prin sprijinirea politicilor statelor membre.

Noua agendă europeană pentru inovare stabilește 25 de acțiuni specifice în cadrul a cinci inițiative emblematice:

  • Finanțarea întreprinderilor în curs de extindere, prin care investitorii europeni, atât instituționali, cât și privați, vor fi încurajați să investească în întreprinderile europene nou-înființate din domeniul tehnologiei profunde și să beneficieze de pe urma extinderii acestora.
  • Facilitarea inovării prin intermediul spațiilor de experimentare și al achizițiilor publice, care va facilita inovarea prin îmbunătățirea condițiilor-cadru, inclusiv prin abordări experimentale cu privire la reglementare (de exemplu, spații de testare în materie de reglementare, bancuri de încercare, laboratoare vii și achiziții publice în domeniul inovării).
  • Accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare din întreaga UE, care va sprijini crearea unor văi regionale ale inovării și va ajuta statele membre și regiunile să direcționeze cel puțin 10 miliarde EUR către proiecte concrete de inovare la nivel inter-regional, inclusiv în domeniul tehnologiei profunde pentru principalele priorități ale UE. De asemenea, această inițiativă va sprijini statele membre să promoveze inovarea în toate regiunile prin utilizarea integrată a instrumentelor politicii de coeziune și ale programului Orizont Europa.
  • Promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei profunde, care va asigura dezvoltarea și fluxul de talente esențiale în domeniul tehnologiei profunde în și către UE printr-o serie de inițiative, inclusiv un program de stagii în domeniul inovării pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere, o rezervă de talente a UE pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate și pe cele inovatoare să găsească talente din afara UE, un program de antreprenoriat și conducere dedicat femeilor și activități de pionierat legate de opțiunile pe acțiuni ale angajaților întreprinderilor nou-înființate.
  • Îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor, care va fi esențială pentru dezvoltarea și utilizarea unor seturi de date solide și comparabile, precum și a unor definiții comune (întreprinderi nou-înființate, în curs de extindere) care să poată sta la baza politicilor de la toate nivelurile, din întreaga UE, și pentru asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor la nivel european prin intermediul forumului Consiliului European pentru Inovare.

Pornind de la eforturile substanțiale care au fost deja realizate pentru a promova inovarea în UE, noua agendă europeană pentru inovare urmărește să accelereze dezvoltarea și extinderea inovării în întreaga Uniune prin intermediul unui set coerent de acțiuni.

Context

Politica în domeniul inovării este un domeniu de politică esențial, cu inițiative și investiții semnificative la nivelul UE.

Aceasta este completată de lucrările privind Spațiul european de cercetare (SEC), care vizează construirea unei veritabile piețe unice europene pentru cercetare și inovare. Măsurile prezentate în comunicare, grupate în cinci domenii emblematice, vor valorifica atuurile pieței unice a UE, puterea bazei sale industriale, talentele, stabilitatea instituțiilor și valorile democratice ale societăților acesteia pentru a stimula inovarea în domeniul tehnologiei profunde la nivel european și pentru a concretiza oportunitățile oferite de dubla tranziție și de nevoia de autonomie strategică în viitor.

Inovarea în domeniul tehnologiei profunde se bazează pe știința, tehnologia și ingineria de vârf, combinând adesea progresele din sfera fizicii, a biologiei și a digitalului și având potențialul de a oferi soluții transformatoare pentru a răspunde provocărilor globale. Inovațiile din domeniul tehnologiei profunde care provin din cadrul unui grup tot mai mare de întreprinderi nou-înființate inovatoare din UE au potențialul de a stimula inovarea în întreaga economie.

Setul de instrumente al politicii UE în domeniul inovării a evoluat de-a lungul anilor, transformând și peisajul instituțional. În cadrul pilonului său „Europa inovatoare”, programul Orizont Europa a utilizat instrumentele existente și a creat altele noi pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate, întreprinderile în curs de extindere și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Consiliul European pentru Inovare (CEI), înființat în 2021, cu un buget de 10 miliarde EUR, urmărește să sprijine inovarea pe parcursul întregului sau ciclu de viață, de la primele etape ale cercetării până la validarea conceptului, la transferul de tehnologie și la finanțarea și extinderea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și-a asumat sarcini suplimentare prin crearea de noi comunități de cunoaștere și inovare (CCI), de exemplu în sectorul cultural și în cel creativ, punând un accent mai mare pe abordarea dezechilibrelor regionale și vizând creșterea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior. Prin intermediul inițiativei privind ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa, UE urmărește, de asemenea, să creeze ecosisteme de inovare mai conectate și mai eficiente pentru a sprijini extinderea întreprinderilor, a încuraja inovarea și a stimula cooperarea între actorii din domeniul inovării de la nivel național, regional și local.

Invadarea Ucrainei de către Rusia a făcut ca nevoia de inovare să devină și mai urgentă și a determinat acordarea unui sprijin suplimentar comunității de inovare ucrainene, ai cărei savanți și cercetători au contribuit în mod esențial la cercetarea și inovarea din UE. Prin intermediul Consiliului European pentru Inovare, UE le oferă întreprinderilor nou-înființate din Ucraina un sprijin în valoare de 20 de milioane EUR. Acesta vine în completarea inițiativelor „Spațiul european de cercetare pentru Ucraina” (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine și CEC pentru Ucraina, precum și a programului specific de burse în valoare de 25 de milioane EUR acordate în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie cercetătorilor strămutați din Ucraina.

Pentru informații suplimentare

Noua agendă europeană pentru inovare

Fișă informativă

Materiale video

Detalii

Data publicării
6 iulie 2022

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Charles MANOURY

Nume
Charles MANOURY
E-mail
charles [dot] manouryatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 291 33 91