Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre27 februarie 20244 min de lectură

Comisia prezintă noi inițiative de stimulare a poziției de lider industrial a Europei în domeniul materialelor avansate

Astăzi, 27 februarie, Comisia a propus o strategie cuprinzătoare pentru a trece la poziția de lider industrial a UE în domeniul materialelor avansate, o tehnologie generică esențială extrem de relevantă pentru dubla tranziție verde și digitală.

domeniul materialelor avansate

Comunicarea privind materialele avansate pentru o poziție de lider în sectorul industrial prezintă măsuri concrete care permit alinierea priorităților în materie de cercetare și inovare și a investițiilor în UE, asigurând poziția de lider a Europei în această tehnologie-cheie. Această inițiativă, anticipată cu nerăbdare de către statele membre și industrie, reprezintă primul pas către o abordare europeană comună pentru materialele avansate, punând bazele unor acțiuni suplimentare.

Materialele avansate sunt proiectate și fabricate în mod intenționat pentru a prezenta performanțe superioare sau funcții speciale, care pot fi dezvoltate cu o viteză fără precedent datorită cunoștințelor științifice și puterii de calcul actuale. Acestea sunt fundamentale, de exemplu, pentru inovarea în domeniul energiei, al electronicii, al construcțiilor și al mobilității și, prin urmare, sunt esențiale pentru tranziția verde și cea digitală. Se preconizează că prima listă de domenii de cercetare va fi extinsă în timp, în dialog cu Consiliul pentru tehnologie care urmează să fie instituit.

Se preconizează că cererea de materiale avansate va crește semnificativ în următorii ani, de exemplu pentru producția de energie din surse regenerabile, baterii, clădiri cu emisii zero, semiconductori, medicamente și dispozitive medicale, sateliți, lansatoare spațiale, avioane sau pentru alte aplicații cu dublă utilizare, precum și pentru echipamente de apărare.

Strategia urmărește să consolideze competitivitatea pe termen lung a UE prin asigurarea faptului că Uniunea rămâne în avangarda noilor tehnologii materiale, sprijinind dezvoltarea, testarea și capacitățile de implementare. Acțiunile vor consolida, de asemenea, autonomia strategică deschisă a UE și securitatea economică prin reducerea dependenței de materialele critice prin înlocuirea acestora sau prin sprijinirea reciclării și reutilizării acestora.

Comunicarea propune acțiuni bazate pe cinci piloni principali care urmează să fie puse în aplicare împreună cu statele membre ale UE, cu actorii din industrie și cu alte părți interesate principale:

  1. Consolidarea ecosistemului european de cercetare și inovare în domeniul materialelor avansate.
  2. Accelerarea introducerii pe piață a materialelor inovatoare. Aceasta include dezvoltarea unei „materiale comune”, o infrastructură digitală europeană pentru cercetarea și inovarea în domeniul materialelor avansate. Aceasta va accelera în mod semnificativ proiectarea, dezvoltarea și testarea de noi materiale avansate într-un mediu controlat, utilizând, de asemenea, IA.
  3. Creșterea investițiilor de capital și a accesului la finanțare. Ca parte a acestui pachet de acțiuni, UE va institui un nou parteneriat cu industria în cadrul programului Orizont Europa, vizând investiții în valoare de 500 de milioane EUR pentru perioada 2025-2027, cel puțin 250 de milioane EUR provenind din surse private.
  4. Încurajarea producției și utilizării de materiale avansate. Aceasta include achiziții publice pentru inovare, stabilirea de standarde și lansarea unei Academii de Materiale Avansate împreună cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, pentru a se asigura că forța de muncă europeană deține competențele necesare.
  5. Crearea unui Consiliu pentru tehnologie pentru materiale avansate care să ofere consiliere cu privire la orientarea acestei inițiative împreună cu statele membre, cu țările asociate la programul Orizont Europa și cu industria.

Istoricul dosarului

Un exemplu de materiale avansate este grafenul. Este cel mai subțire și mai puternic material care depășește cuprul ca conductor de căldură. Este utilizat pe ecrane TV, computere și telefoane inteligente. Eficiența energetică și noile caracteristici de performanță sunt posibile numai datorită noilor calități de proiectare.

Europa are o poziție puternică în dezvoltarea de materiale avansate, dar inovarea continuă este esențială pentru a asigura suveranitatea tehnologică și autonomia strategică de-a lungul întregului ciclu de viață al materialelor avansate. De-a lungul anilor, programele-cadru ale UE în materie de C &Iau au sprijinit în mod activ C &Iîn ceea ce privește materialele avansate, inclusiv, de exemplu, inițiativa emblematică privind grafenul, precum și mai multe platforme tehnologice europene și ERA-NET.

În februarie 2022, principalele părți interesate din industrie au solicitat Comisiei, în cadrul Manifestului Materiale 2030, să stabilească o foaie de parcurs strategică și o guvernanță eficace pentru C &Iprivind materialele avansate și o nouă agendă strategică europeană de C &Ipentru următoarea generație de materiale avansate.

În urma unor consultări mai ample cu statele membre și cu părțile interesate, prezenta comunicare abordează nu numai nevoile de C &I, ci și eforturile de consolidare a producției, utilizării și utilizării materialelor avansate.

Pentru mai multe Informații

Comunicarea privind materialele avansate pentru o poziție de lider în sectorul industrial

Fișă informativă

Pagina web dedicată materialelor avansate

Rezultatele cercetării inovatoare finanțate de UE în domeniul materialelor avansate

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării
27 februarie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Roberta VERBANAC

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 24 98