Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre23 februarie 20238 min de lectură

Comisia prezintă noi inițiative care pun bazele transformării sectorului conectivității din UE

Comisia prezintă noi inițiative care pun bazele transformării sectorului conectivității din UE.

Gigabit connectivity

Comisia a prezentat astăzi, 23 februarie, o serie de acțiuni menite să permită tuturor cetățenilor și întreprinderilor din întreaga UE să beneficieze, cel târziu în 2030, de conectivitate cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă, în concordanță cu obiectivele deceniului digital al Europei, și să permită transformarea sectorului conectivității din UE.

Inițiativele privind conectivitatea prezentate astăzi constau în măsurile următoare:

  • În primul rând, Comisia a adoptat o propunere de „Lege privind infrastructura gigabiților”, un regulament care va prezenta noi norme menite să asigure o implementare mai rapidă, mai ieftină și mai eficace a rețelelor cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă în întreaga UE.
  • În al doilea rând, Comisia a publicat și un proiect de recomandare privind conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă, care urmărește să furnizeze orientări autorităților naționale de reglementare cu privire la condițiile de acces la rețelele de telecomunicații ale operatorilor cu putere semnificativă pe piață, astfel încât să stimuleze abandonarea mai rapidă a tehnologiilor tradiționale și implementarea accelerată a rețelelor cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă.
  • În al treilea rând, Comisia a inițiat o consultare exploratorie privind viitorul sectorului conectivității și al infrastructurii aferente acestuia pentru a culege opinii cu privire la modul în care cererea tot mai mare în materie de conectivitate și progresele tehnologice pot influența evoluțiile și nevoile viitoare.

Legea privind infrastructura gigabiților

Având în vedere creșterea gradului de adoptare a tehnologiilor digitale avansate, este necesar să se asigure cât mai rapid posibil o lărgime de bandă mai mare la viteze mai rapide, pentru a face posibile servicii mai inteligente, mai flexibile și mai inovatoare pentru cetățeni, întreprinderi și sectoarele publice esențiale, susținute de dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii precum cloud, inteligența artificială (IA), spațiile de date, realitatea virtuală și metaversul și în care cetățenii europeni să își poată exercita drepturile lor digitale. În acest context, Legea privind infrastructura gigabiților răspunde cererii tot mai mari în materie de conectivitate mai rapidă, mai fiabilă și cu o utilizare intensivă a datelor. Aceasta va înlocui Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă (2014).

Legea privind infrastructura gigabiților urmărește să depășească dificultățile create de instalarea lentă și costisitoare a infrastructurii fizice subiacente care susține rețelele cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă avansate. Aceasta va reduce „birocrația”, precum și costurile și sarcina administrativă asociate cu implementarea rețelelor cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă. Printre altele, aceasta va simplifica și digitaliza procedurile de autorizare. Noul regulament va îmbunătăți și coordonarea, între operatorii de rețea, a lucrărilor de construcții civile necesare în vederea instalării infrastructurii fizice subiacente, precum conductele și pilonii, și va oferi asigurarea că actorii relevanți obțin acces la această infrastructură. Aceste lucrări reprezintă până la 70 % din costurile de implementare a rețelelor. Mai mult, cu excepția unor cazuri justificate, toate clădirile noi sau renovate în profunzime trebuie să fie echipate cu fibră optică, astfel încât cetățenii să poată beneficia de cele mai rapide servicii de conectivitate. Datorită noilor norme, operatorii vor fi în măsură să implementeze rapid rețele cu ajutorul unor proceduri simplificate, digitalizate și mai puțin costisitoare.

Acum este rândul Parlamentului European și al Consiliului să examineze propunerea de regulament. După adoptarea propunerii Comisiei de către colegiuitori, noile norme vor fi direct aplicabile în toate statele membre.

Recomandare privind conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă

Proiectul de recomandare privind conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă se axează pe furnizarea de orientări adresate autorităților naționale de reglementare (ANR) cu privire la condițiile de acces la rețelele operatorilor cu putere semnificativă pe piață. Proiectul de recomandare urmărește să asigure că toți operatorii pot avea acces la o astfel de infrastructură de rețea existentă, atunci când este cazul. Astfel, aceasta poate asigura un mediu de reglementare adecvat, poate favoriza abandonarea tehnologiilor tradiționale fără întârzieri nejustificate, și anume în termen de 2-3 ani, și poate încuraja implementarea rapidă a rețelelor cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă, de exemplu prin promovarea flexibilității în materie de stabilire a prețurilor pentru accesul la rețelele reglementate, permițând totodată o concurență durabilă. De asemenea, aceste măsuri le vor asigura consumatorilor posibilitatea de a beneficia de avantajele unei piețe unice a comunicațiilor electronice în Europa: servicii mai bune furnizate prin rețele de înaltă calitate la prețuri accesibile.

Proiectul de recomandare a fost transmis Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) pentru desfășurarea unei consultări cu durata de două luni. După ce va lua în considerare avizul OAREC, Comisia va adopta recomandarea sa finală. Recomandarea privind conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă va înlocui recomandările privind accesul, care constau în Recomandarea privind accesul la rețelele de acces de nouă generație (2010) și Recomandarea privind obligațiile de nediscriminare și metodele de calcul al costurilor (2013).

Consultare privind viitorul sectorului telecomunicațiilor

Comisia a demarat astăzi o amplă consultare exploratorie privind viitorul sectorului conectivității și al infrastructurii aferente acestuia. Scopul consultării este de a culege opinii cu privire la peisajul tehnologic și al pieței, aflat în plină evoluție, și la modul în care acesta poate afecta sectorul comunicațiilor electronice.

Consultarea urmărește îndeosebi să identifice tipurile de infrastructură necesare pentru ca Europa să își mențină avansul de care se bucură pe planul evoluțiilor tehnologice transformatoare și să își realizeze transformarea digitală în următorii ani. Prin această consultare se urmărește și să se culeagă opiniile părților interesate cu privire la modul în care se poate asigura că investițiile necesare pentru implementarea unei astfel de infrastructuri sunt mobilizate în timp util în întreaga Uniune. În acest context, consultarea exploratorie se înscrie dintr-un dialog deschis cu toate părțile interesate referitor la necesitatea potențială ca toți actorii care beneficiază de transformarea digitală să contribuie în mod echitabil la investițiile în infrastructura de conectivitate. Aceasta este o chestiune complexă, care necesită o analiză cuprinzătoare a faptelor și cifrelor subiacente, înainte de a se lua decizii cu privire la necesitatea unor acțiuni suplimentare. Comisia se angajează ferm să protejeze un internet neutru și deschis.

Ca ultim punct, consultarea abordează modul în care se poate asigura accesibilitatea din punctul de vedere al prețului a conectivității pentru consumatori și la modul în care se pot realiza progrese în direcția unei piețe unice mai integrate pentru sectorul conectivității.

Toate organizațiile interesate, toate întreprinderile și toți cetățenii sunt invitați să completeze sondajul în termen de 12 săptămâni. Termenul de transmitere a contribuțiilor este 19 mai 2023. Comisia va prezenta un raport privind rezultatele. Pe baza rezultatelor consultării, Comisia va lua în considerare acțiunile cele mai adecvate pentru viitorul sectorului comunicațiilor electronice.

Context

Măsurile luate de UE într-o serie de domenii pentru a îmbunătăți conectivitatea aduc importante beneficii socioeconomice, stimulând crearea de locuri de muncă și creșterea economică, precum și dezvoltarea de produse, servicii și aplicații inovatoare pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga UE. UE a eliminat tarifele de roaming în întreaga UE și a lansat inițiativa WiFi4EU, care a finanțat crearea de puncte de acces Wi-Fi gratuite în comunitățile locale.

De asemenea, UE furnizează finanțare, elaborează orientări tehnice și reunește experți pentru a sprijini administrațiile publice și întreprinderile care depun eforturi pentru a îmbunătăți acoperirea rețelelor și a introduce rețele 5G în întreaga Europă. Comisia a adoptat Orientările revizuite privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă.  Comisia a lansat o importantă inițiativă de cercetare pentru dezvoltarea rețelelor 6G, întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”, cu scopul de a stabili strategia și instrumentele de dezvoltare a capacităților tehnologice pentru sistemele 6G.

Obiectivul ambițios al deceniului digital este ca, până în 2030, toate gospodăriile europene să beneficieze de acoperirea unei rețele cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă și toate zonele populate să fie acoperite de rețele cu o performanță de cel puțin 5G.

Cadrul de reglementare al UE favorabil investițiilor pentru piețele telecomunicațiilor este prevăzut, în special, în Codul european al comunicațiilor electronice, în Recomandarea din 2020 privind piețele relevante și în setul de instrumente pentru conectivitate.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Comisia prezintă noi inițiative care pun bazele transformării sectorului conectivității din UE

Fișă informativă: Conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă  

Legea privind infrastructura gigabiților

Recomandare privind conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă

Consultare

Conectivitatea cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă

Detalii

Data publicării
23 februarie 2023

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Marietta GRAMMENOU

Nume
Marietta GRAMMENOU
E-mail
marietta [dot] grammenouatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 35 83