Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre6 februarie 20245 min de lectură

Comisia Europeană salută noile măsuri pentru a stimula introducerea rețelelor gigabit

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Actul privind infrastructura gigabiților, propus de Comisie la 23 februarie 2023.

rețelele gigabit

Acordul vine în același timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivității la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiții).

Actul privind infrastructura gigabit

Legea privind infrastructura gigabit (GIA) introduce un set de acțiuni pentru simplificarea și accelerarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate, cum ar fi fibra optică și 5G, prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor de instalare. Disponibilitatea deplină a rețelelor gigabit și introducerea rețelelor 5G performante în toate zonele populate sunt elemente-cheie pentru sprijinirea tranziției digitale a economiei și a societății europene, astfel cum se prevede în obiectivele UE privind tranziția digitală pentru 2030, programul de politică privind deceniul digital.

În special, GIA simplifică și simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor, care reprezintă o condiție prealabilă pentru instalarea rețelei, asigurând respectarea de către administrațiile publice a termenelor de acordare a autorizațiilor. Aceasta introduce, de asemenea, măsuri de digitalizare a informațiilor privind infrastructurile fizice existente, lucrările civice planificate și procedurile de acordare a autorizațiilor, permițând operatorilor să acceseze online toate informațiile necesare pentru planificarea instalării rețelei.

GIA include, de asemenea, acțiuni de facilitare a coordonării instalării infrastructurii fizice, cum ar fi conducte, turnuri sau piloni, cu lucrările la alte infrastructuri publice, cum ar fi rețelele de distribuție a apei sau a energiei electrice. Aceste măsuri facilitează reutilizarea de către operatori a infrastructurii și a spațiilor publice, cum ar fi acoperișurile, pentru a instala elemente de rețea digitale, reducând în cele din urmă costurile de instalare.

În plus, noile norme urmăresc să alimenteze inovarea, încurajând clădirile noi și renovate în mod semnificativ să fie preechipate cu infrastructuri pregătite pentru fibră optică și fibră optică. Acest lucru va asigura o implementare rapidă a rețelelor de foarte mare capacitate, permițând, în cele din urmă, unui număr mai mare de cetățeni să se bucure de servicii de conectivitate rapidă.

Noul regulament urmărește, de asemenea, să reducă amprenta de mediu a rețelelor de comunicații electronice prin promovarea implementării unor tehnologii mai eficiente din punctul de vedere al mediului, cum ar fi fibra optică și tehnologia 5G. Reutilizarea infrastructurii fizice existente și o mai bună coordonare a lucrărilor civile vor contribui, de asemenea, la reducerea impactului global asupra mediului al instalării rețelelor, printr-o utilizare mai eficientă a resurselor.

În plus, s-a ajuns la un acord cu privire la normele privind comunicațiile în interiorul UE (apeluri și SMS-uri plasate din statul membru de origine către un alt stat membru), asigurând protecția continuă a consumatorilor vulnerabili împotriva riscului unor prețuri potențial excesive pentru astfel de servicii până în 2032 și un mecanism determinat de piață pentru a elimina diferențele nejustificate de preț.

Recomandarea privind gigabiții

Recomandarea privind gigabiții adoptată astăzi de Comisie oferă autorităților naționale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligațiilor privind măsurile corective în materie de acces pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață, de garantare a concurenței loiale și, în același timp, de promovare a introducerii rețelelor gigabit prin asigurarea faptului că toți operatorii pot avea acces la infrastructurile de rețea existente. În special, Recomandarea privind gigabiții oferă orientări cu privire la situațiile în care accesul la infrastructura de inginerie civilă este probabil să fie singura cale de atac în materie de acces pentru soluționarea problemelor de concurență identificate. Acesta indică, de asemenea, modul în care autoritățile naționale de reglementare pot realiza fără probleme migrarea de la cupru la fibră.

Etapele următoare

Acordul la care s-a ajuns cu privire la GIA trebuie acum să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. Noile norme vor fi direct aplicabile în toate statele membre la 18 luni de la intrarea sa în vigoare, anumite dispoziții aplicându-se puțin mai târziu. Noile norme vor înlocui Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă.

Recomandarea privind gigabiții înlocuiește Recomandarea privind accesul de generație următoare (2010) și Recomandarea privind metodologia de nediscriminare și de stabilire a costurilor (2013).

Istoricul dosarului

Pentru a promova implementarea unor rețele inovatoare de conectivitate, UE a adoptat un cadru legislativ cuprinzător, introducând în 2018 Codul european al comunicațiilor electronice, care combină inovarea și modernizarea rețelelor cu protecția consumatorilor. În 2020, Comisia a adoptat, de asemenea, setul de instrumente privind conectivitatea, un set de bune practici pentru implementarea la timp a tehnologiei 5G și a benzii largi rapide, urmate în 2022 de Orientările revizuite privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă.

La 23 februarie 2023, Comisia a prezentat un pachet privind conectivitatea pentru a consolida implementarea rețelelor gigabit. Pe lângă Actul privind infrastructura gigabit, UE a propus recomandarea privind gigabiții, a cărei adoptare astăzi urmează avizului OAREC, notificată Comisiei la 5 mai 2023. Aceasta a inclus, de asemenea, o consultare privind viitorul sectorului telecomunicațiilor, ale cărei rezultate, publicate în octombrie 2023, au evidențiat necesitatea unei infrastructuri de conectivitate fiabile și reziliente.

Implementarea rețelelor de conectivitate este, de asemenea, sprijinită prin finanțare din partea UE, în special prin intermediul programului digital al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), al programului Europa digitală și al întreprinderii comune „Rețele și servicii inteligente” (întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”).

Pentru mai multe Informații

Recomandarea privind gigabiții

Propunere de act privind infrastructura gigabiților

Rezultatele consultării exploratorii privind viitorul sectorului comunicațiilor electronice și al infrastructurii acestuia

Detalii

Data publicării
6 februarie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume
Johannes BAHRKE
E-mail
johannes [dot] bahrkeatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 86 15

Roberta VERBANAC

Nume
Roberta VERBANAC
E-mail
roberta [dot] verbanacatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 24 98