Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre26 noiembrie 20208 min de lectură

Comisia adoptă Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală pentru a consolida reziliența și redresarea economică a UE

intellectual_property.png
© EU
Comisia a publicat ieri, 25 noiembrie, un nou plan de acțiune privind proprietatea intelectuală, pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), să profite la maximum de invențiile și de creațiile lor și pentru a asigura faptul că acestea pot aduce beneficii economiei și societății noastre.

Proprietatea intelectuală este un factor determinant esențial pentru creșterea economică, deoarece ajută întreprinderile să își valorifice activele necorporale. Planul de acțiune urmărește să permită industriei creative și inovatoare din Europa să rămână un lider mondial și, de asemenea, urmărește să accelereze dubla tranziție verde și digitală a Europei. În special, planul de acțiune stabilește pașii esențiali pentru a îmbunătăți protecția proprietății intelectuale, pentru a spori gradul de utilizare a proprietății intelectuale de către IMM-uri, pentru a facilita partajarea proprietății intelectuale în vederea sporirii gradului de adoptare a tehnologiilor în cadrul industriei, pentru a combate contrafacerea și a îmbunătăți asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru a promova condiții de concurență echitabile la nivel mondial. De asemenea, criza provocată de coronavirus a evidențiat anumite tipuri de dependență de inovare și de tehnologii; prin urmare, planul de acțiune abordează aceste provocări, asigurând în același timp faptul că proprietatea intelectuală critică poate fi pusă la dispoziție în momente de criză.

Activele necorporale, precum mărcile, desenele și modelele industriale, brevetele și datele, sunt din ce în ce mai importante în economia bazată pe cunoaștere din ziua de astăzi. Sectoarele industriale care utilizează intensiv proprietatea intelectuală reprezintă 45 % din totalul PIB-ului și 93 % din totalul exporturilor UE, iar valoarea adăugată a proprietății intelectuale este în creștere în majoritatea ecosistemelor industriale europene. La nivel mondial, cererile de protejare a proprietății intelectuale sunt în creștere, deoarece activele necorporale joacă un rol din ce în ce mai important în cursa mondială pentru poziția de lider tehnologic. Planul de acțiune se bazează pe punctele forte ale cadrului european privind proprietatea intelectuală, pentru a asigura faptul că sprijină redresarea și reziliența noastră economică în domenii esențiale ale economiei.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Europa găzduiește unele dintre inovațiile de prim rang din lume, însă întreprinderile nu sunt încă pe deplin capabile să își protejeze invențiile și să își valorifice proprietatea intelectuală. Astăzi, propunem revizuirea sistemului nostru de proprietate intelectuală pentru a consolida capacitatea Europei de a dezvolta tehnologii de nouă generație și de a reflecta progresele în domeniul datelor și al inteligenței artificiale, pentru a permite întreprinderilor să își pună rapid în comun cunoștințele în momente de criză și pentru a sprijini Europa pe calea sa către redresarea economică și către tranziția verde.”

Planul de acțiune publicat astăzi anunță măsuri în cinci domenii esențiale:

  • Îmbunătățirea protecției proprietății intelectuale

Planul de acțiune propune modernizarea unei serii de instrumente existente privind proprietatea intelectuală și adaptarea lor la era digitală, inclusiv îmbunătățirea certificatelor suplimentare de protecție (CSP) pentru produsele medicinale și de protecție a plantelor brevetate și modernizarea protecției desenelor și modelelor industriale în UE. El urmărește să consolideze protecția indicațiilor geografice agricole, analizând și fezabilitatea unui sistem de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole la nivelul UE. De asemenea, Comisia lansează un dialog la nivel de industrie pentru a aborda impactul noilor tehnologii (cum ar fi inteligența artificială și blockchain) asupra sistemului de proprietate intelectuală. Pentru a asigura faptul că întreprinderile au acces la instrumente de protecție rapide, eficace și accesibile ca preț și pentru a reduce fragmentarea și complexitatea care persistă în sistemul actual, planul de acțiune invită statele membre să introducă rapid sistemul de brevete unitare în vederea creării unui ghișeu unic pentru protecția brevetelor și pentru asigurarea respectării acestora în UE.

  • Stimularea adoptării proprietății intelectuale de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

Deseori, inovatorii și creatorii europeni, în special IMM-urile, nu sunt conștienți de beneficiile integrării proprietății intelectuale în strategia lor de afaceri. De exemplu, numai 9 % din IMM-uri depun cereri de protejare a proprietății intelectuale. Pentru a ajuta întreprinderile mai mici să își valorifice activele necorporale, Comisia propune măsuri de îmbunătățire a informării și consilierii. Aceasta va ajuta IMM-urile afectate de criza provocată de coronavirus să își gestioneze mai bine și să își valorifice portofoliile de proprietate intelectuală, printr-o nouă schemă de asistență financiară cu un buget de 20 de milioane EUR, furnizate din fondurile EUIPO pentru primul an. De asemenea, Comisia va pune la dispoziția tuturor participanților la programele de cercetare și inovare finanțate de UE consiliere și asistență privind proprietatea intelectuală și va colabora cu toate părțile interesate pentru a îmbunătăți valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în întreaga comunitate a cercetării și inovării. În plus, Comisia ia măsuri pentru a facilita utilizarea proprietății intelectuale ca mijloc de stimulare a accesului la finanțare.  

  • Facilitarea partajării proprietății intelectuale

Planul de acțiune urmărește să protejeze activele necorporale, dar și să îmbunătățească accesul la activele necorporale esențiale de care depind economia și societatea noastră. Recunoscând rolul important pe care îl poate juca sistemul de proprietate intelectuală în abordarea situațiilor de urgență din domeniul sănătății, precum actuala pandemie de coronavirus, Comisia propune măsuri de facilitare a partajării proprietății intelectuale critice în momente de criză, asigurând în același timp randamentul investițiilor. De asemenea, Comisia va lucra la o infrastructură îmbunătățită pentru drepturile de autor și va lua măsuri pentru o mai bună mobilizare a datelor protejate de proprietatea intelectuală. În plus, ea va propune modalități de ameliorare a transparenței și a previzibilității în ceea ce privește acordarea licențelor pentru brevetele esențiale pentru standarde (BES-uri), deoarece acestea sunt elemente importante pentru transformarea digitală a industriei europene, precum introducerea autovehiculelor conectate și a altor produse conectate la internetul obiectelor.

  • Combaterea contrafacerii și îmbunătățirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală

Importul de mărfuri contrafăcute și piratate se ridică la 6,8 % din PIB-ul UE. Comisia va îmbunătăți aplicarea eficace și echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală. De exemplu, în completarea viitorului pachet legislativ privind serviciile digitale, Comisia va crea un set de instrumente ale UE pentru combaterea contrafacerilor, în vederea promovării și a facilitării unei cooperări eficace între titularii drepturilor de proprietate intelectuală, intermediari (cum ar fi piețele online) și autoritățile de aplicare a legii, precum și în vederea integrării celor mai bune practici și a utilizării de instrumente adecvate și de noi tehnologii.  

  • Promovarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial

Deși sectoarele industriale care utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală reprezintă 93 % din exporturile de mărfuri ale UE, întreprinderile noastre se confruntă în continuare cu provocări majore atunci când își desfășoară activitatea în țări terțe. Pentru a aborda aceste provocări, Comisia își propune să consolideze poziția UE ca entitate care stabilește standarde la nivel mondial în domeniul proprietății intelectuale. De asemenea, ea va intensifica răspunsul UE la practicile neloiale ale actorilor din țări terțe, precum spionajul industrial sau încercările de a deturna drepturile de proprietate intelectuală în contextul cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării.

Context

Noua strategie industrială a UE, adoptată la data de 10 martie a acestui an, a recunoscut necesitatea ca politica UE în domeniul proprietății intelectuale să contribuie la susținerea și la consolidarea suveranității tehnologice a Europei, precum și la promovarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial, și a anunțat adoptarea planului de acțiune. La data de 10 noiembrie, Consiliul de Miniștri a invitat Comisia să prezinte propuneri pentru viitoarea politică a UE în domeniul proprietății intelectuale.

Activele necorporale, precum cercetarea și dezvoltarea, invențiile, creațiile artistice și culturale, mărcile, software-ul, know-how-ul, datele și procesele comerciale, reprezintă pietrele de temelie ale economiei bazate pe cunoaștere de astăzi. În ultimele două decenii, volumul investițiilor anuale în „activele de proprietate intelectuală” a crescut cu 87 % în UE, în timp ce volumul investițiilor în active corporale (nerezidențiale) a crescut cu numai 30 %. De asemenea, investițiile în active necorporale au fost afectate într-o măsură semnificativ mai mică de criza economică anterioară (care a început în 2008).

Sectoarele industriale care utilizează intensiv proprietatea intelectuală joacă un rol esențial în economia UE și oferă societății locuri de muncă durabile și de calitate. În prezent, sectoarele industriale care utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală reprezintă aproape 45 % din PIB-ul Europei și contribuie în mod direct la crearea a aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă. Multe dintre ecosistemele europene nu pot prospera fără o protecție eficace a proprietății intelectuale și fără instrumente eficace de comercializare a activelor necorporale.

Informații suplimentare 

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă referitoare la Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală

Planul de acțiune privind proprietatea intelectuală „Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE”

Raport de evaluare a legislației privind certificatele suplimentare de protecție

Studiu de ansamblu privind brevetele potențial esențiale care au fost prezentate ETSI

Raport de evaluare privind Observatorul Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală

Studiu-pilot referitor la evaluarea caracterului esențial al brevetelor esențiale pentru standarde (BES-uri)

Studiu privind tendințele și evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale

Raport de studiu privind fezabilitatea și analiza „Inițiativei de acordare a licențelor de impact” pentru accesul la tehnologie în timpul unei crize sanitare

Evaluări inițiale ale impactului referitoare la legislația privind desenele și modelele industriale

Evaluare inițială a impactului referitoare la protecția indicațiilor geografice pentru produsele neagricole

Date de contact pentru presă

Sonya GOSPODINOVA

Telefon +32 2 296 69 53

Adresă sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu (sonya[dot]gospodinova[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Federica MICCOLI

Telefon +32 2 295 83 00

Adresă federica [dot] miccoliatec [dot] europa [dot] eu (federica[dot]miccoli[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
26 noiembrie 2020