Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre17 iunie 2020

Comisia adoptă o carte albă privind efectele de denaturare ale subvențiilor străine pe piața unică

subventii.png
© EU
Comisia Europeană a adoptat o carte albă referitoare la efectele de denaturare a concurenței cauzate de subvențiile străine pe piața unică. Comisia solicită acum opinii și contribuții din partea tuturor părților interesate cu privire la opțiunile prezentate în cartea albă. Consultarea publică, deschisă până la 23 septembrie 2020, va ajuta Comisia să pregătească propuneri legislative adecvate în acest domeniu.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă de politica în domeniul concurenței și de clusterul „O Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: „Economia Europei este deschisă și strâns interconectată cu restul lumii. Pentru ca acest lucru să rămână un avantaj, trebuie să fim vigilenți. De aceea, avem nevoie de instrumentele adecvate pentru a ne asigura că subvențiile străine nu ne denaturează piața, așa cum procedăm și cu subvențiile naționale. Cartea albă de astăzi lansează o discuție importantă cu privire la modalitățile în care pot fi abordate efectele subvențiilor străine. Piața unică este esențială pentru prosperitatea Europei și nu poate funcționa bine decât dacă există condiții de concurență echitabile.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Prin intermediul cărții albe publicate astăzi, prezentăm un element esențial pentru viziunea noastră asupra noii strategii industriale a Europei, bazată pe concurență, piețe deschise și o piață unică puternică. În centrul acestei inițiative se află condițiile de concurență echitabile, care vor ajuta întreprinderile noastre să funcționeze și să concureze pe plan mondial, promovând astfel autonomia strategică deschisă a UE. Ca parte a cadrului de reglementare al pieței unice, trebuie să împiedicăm subvențiile străine să denatureze procedurile de achiziții publice și să ne asigurăm că firmele beneficiază de un acces echitabil la contractele publice.”

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „UE se numără printre cele mai deschise economii din lume, atrăgând niveluri ridicate de investiții din partea partenerilor noștri comerciali. Cu toate acestea, deschiderea noastră este pusă la încercare tot mai des de o serie de practici comerciale străine, printre care și subvenții care denaturează condițiile de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE. Cartea albă, care se alătură altor instrumente disponibile la nivelul UE, precum examinarea investițiilor străine directe și măsurile de apărare comercială, este o completare binevenită a setului de instrumente menite să asigure autonomia noastră strategică deschisă.”

Normele de concurență, instrumentele de apărare comercială și normele în materie de achiziții publice ale UE joacă un rol important în asigurarea unor condiții echitabile pentru întreprinderi pe piața unică.

Subvențiile acordate de statele membre au făcut întotdeauna obiectul normelor UE privind ajutoarele de stat, astfel încât să se evite denaturările. Subvențiile acordate de guvernele țărilor din afara UE întreprinderilor din UE par să aibă un impact negativ din ce în ce mai puternic asupra pieței unice, fără să intre însă sub incidența controlului ajutoarelor de stat exercitat la nivelul UE. Există un număr tot mai mare de cazuri în care subvențiile străine par să fi facilitat achiziționarea unor întreprinderi din UE, să fi denaturat deciziile de investiții, activitățile desfășurate pe piață sau politicile de stabilire a prețurilor ale beneficiarilor lor sau să fi denaturat procesul de ofertare în cadrul achizițiilor publice, în detrimentul întreprinderilor care nu primesc subvenții.

Mai mult, normele existente în materie de apărare comercială se referă numai la exporturile de bunuri din țări terțe, fără să abordeze toate denaturările cauzate de subvențiile străine acordate de țări din afara UE. Atunci când subvențiile străine iau forma fluxurilor financiare care facilitează achiziționarea unor întreprinderi din UE, când sprijină direct funcționarea unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în UE sau când facilitează ofertarea în cadrul unei proceduri de achiziții publice, par să existe lacune în materie de reglementare.

Cartea albă propune, așadar, soluții și solicită instituirea de noi instrumente care să abordeze aceste lacune în materie de reglementare. În acest context, cartea albă formulează mai multe abordări. Primele trei opțiuni (așa-numitele „module”) au ca scop abordarea efectelor de denaturare cauzate de subvențiile străine (i) pe piața unică, în general (modulul 1), (ii) în contextul achizițiilor de întreprinderi din UE (modulul 2) și (iii) în cadrul procedurilor de achiziții publice din UE (modulul 3). Aceste module pot fi privite mai degrabă ca elemente complementare, decât ca alternative. Totodată, cartea albă stabilește o abordare generală a subvențiilor străine în contextul finanțării din partea UE.

Instrumentul general de contracarare a efectelor de denaturare ale subvențiilor străine („modulul 1”)

Modulul 1 propune instituirea unui instrument general de control al pieței care să contracareze toate situațiile care pot apărea pe piață, în care subvențiile străine pot cauza denaturări ale concurenței pe piața unică.

În cadrul acestui modul, autoritatea de supraveghere, care ar urma să fie o autoritate națională sau Comisia, ar putea reacționa la orice indiciu sau informație din care ar reieși că o întreprindere din UE beneficiază de o subvenție străină. Dacă se stabilește existența unei subvenții străine, autoritatea ar impune măsuri pentru a remedia efectul de denaturare probabil, precum plățile reparatorii sau măsurile corective structurale ori comportamentale. Cu toate acestea, autoritatea ar putea lua în considerare și faptul că activitatea sau investiția subvenționată a avut un impact pozitiv, care compensează denaturarea, și ar putea decide să nu continue investigația („testul privind interesul UE”).

Subvențiile străine care facilitează achiziționarea de întreprinderi din UE („modulul 2”)

Primul modul ar putea fi completat de modulul 2, al cărui scop este să abordeze în mod specific denaturările cauzate de subvențiile străine care facilitează achiziționarea de întreprinderi din UE. Acest modul vizează să garanteze faptul că subvențiile străine nu le conferă un avantaj neloial beneficiarilor lor atunci când aceștia achiziționează (participații în) întreprinderi din UE, fie direct, prin condiționarea acordării unei subvenții de o anumită achiziție, fie indirect, prin consolidarea de facto a puterii financiare a achizitorului.

În cadrul modulului 2, întreprinderile care beneficiază de sprijin financiar din partea unui guvern din afara UE ar fi obligate să notifice autorității de supraveghere competente achizițiile de întreprinderi din UE, dacă acestea depășesc un anumit prag. Cartea albă propune ca autoritatea de supraveghere competentă să fie Comisia. Încheierea tranzacțiilor nu ar fi posibilă pe perioada examinării realizate de Comisie. În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că achiziția este facilitată de subvenția străină și că aceasta denaturează piața unică, ar putea fie să accepte angajamentele asumate de partea care efectuează notificarea, dacă acestea remediază cu eficacitate denaturarea constatată, fie, în ultimă instanță, să interzică achiziția. În cadrul acestui modul, Comisia ar putea aplica și testul privind interesul UE.

Subvențiile străine în contextul procedurilor de achiziții publice din UE („modulul 3”)

Este posibil ca subvențiile străine să aibă un efect dăunător și asupra procedurilor de achiziții publice din UE. Acest aspect este abordat în cadrul modulului 3. Subvențiile străine le pot permite ofertanților să câștige un avantaj neloial, de exemplu prin depunerea de oferte sub prețul pieței sau chiar sub cost, obținând astfel contracte de achiziții publice pe care nu le-ar fi putut obține în alt mod. În cadrul acestui modul, cartea albă propune un mecanism prin care ofertanții ar fi obligați să notifice autorității contractante contribuțiile străine primite din partea unor țări din afara UE. Autoritățile contractante și de supraveghere competente ar putea să evalueze apoi dacă există o subvenție străină și dacă aceasta a afectat echitatea procedurii de achiziții publice. În caz afirmativ, ofertantul ar fi exclus din procedura de achiziții publice.

Subvențiile străine în contextul finanțării din partea UE

În fine, cartea albă propune modalități de a aborda problema subvențiilor străine în cazul cererilor de sprijin financiar din partea UE. Ar trebui ca toți operatorii economici să concureze de pe poziții de egalitate pentru finanțarea din partea UE. Totuși, subvențiile străine pot denatura acest proces prin îmbunătățirea șanselor de reușită ale candidaturii beneficiarilor lor. Cartea albă propune mai multe opțiuni pentru a împiedica un astfel de avantaj neloial. Printre altele, în cazul finanțării acordate prin proceduri de atribuire a contractelor publice sau prin granturi, s-ar aplica o procedură similară celei prevăzute pentru procedurile de achiziții publice din UE. De asemenea, cartea albă subliniază importanța asigurării faptului că instituțiile financiare internaționale care pun în aplicare proiecte finanțate din bugetul UE, precum BEI sau BERD, urmează, la rândul lor, aceeași abordare cu privire la subvențiile străine.

Următoarele etape

Cartea albă este deschisă consultării publice până la data de 23 septembrie 2020. În funcție de contribuțiile primite, Comisia va prezenta propuneri legislative adecvate care să abordeze efectele de denaturare ale subvențiilor străine asupra pieței unice.

Context

În concluziile reuniunii sale din 21 și 22 martie 2019, Consiliul European a încredințat Comisiei sarcina de a identifica noi instrumente pentru a aborda efectele de denaturare ale subvențiilor străine pe piața unică.

În comunicarea sa intitulată O nouă Strategie industrială pentru Europa din 10 martie 2020, Comisia a confirmat că va adopta, până la jumătatea anului 2020, o carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile străine, care să abordeze efectele de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice.

Informații suplimentare

Fișă informativă: Cartea albă privind subvențiile străine

Site-ul DG Concurență privind subvențiile străine

Date de contact pentru presă

Arianna PODESTA

Telefon +32 2 298 70 24

Adresă arianna.podesta@ec.europa.eu

Giulia ASTUTI

Telefon +32 2 295 53 44

Adresă giulia.astuti@ec.europa.eu

Detalii

Data publicării
17 iunie 2020