Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre12 septembrie 20225 min de lectură

CE aprobă o schemă de ajutoare a României de 1,5 miliarde EUR ptr. a compensa costurile indirecte ale emisiilor suportate de întreprinderile mari consumatoare de energie

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României în valoare de 1,5 miliarde EUR menită să compenseze costurile indirecte ale emisiilor suportate de întreprinderile mari consumatoare de energie.

SAROEn

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României menită să acorde o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii („ETS”).

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Această schemă în valoare de 1,5 miliarde EUR sprijină obiectivul României de a reduce riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru industriile sale mari consumatoare de energie. În același timp, stimulentele pentru o decarbonizare eficientă din punctul de vedere al costurilor a economiei sale vor fi menținute, în conformitate cu obiectivele Pactului verde, iar denaturările nejustificate ale concurenței vor fi limitate.

Măsura adoptată de România

Schema notificată de România, cu un buget total estimat de 1,5 miliarde EUR, va acoperi o parte din prețurile mai ridicate la energie electrică rezultate din impactul prețurilor carbonului asupra costurilor de producere a energiei electrice (așa-numitele „costuri indirecte ale emisiilor”) suportate în perioada 2021-2030. Măsura de sprijin vizează reducerea riscului de „relocare a emisiilor de dioxid de carbon”, situație în care întreprinderile își mută producția în țări din afara UE cu politici mai puțin ambițioase privind clima, ceea ce duce la sporirea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

De această măsură vor beneficia întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon enumerate în anexa I la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 („Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS”). Aceste sectoare se confruntă cu costuri semnificative ale energiei electrice și sunt expuse în mod deosebit concurenței internaționale.

Compensația va fi acordată întreprinderilor eligibile sub forma unei rambursări parțiale a costurilor indirecte ale emisiilor suportate în anul precedent, plata finală urmând să fie efectuată în 2031. Valoarea maximă a ajutorului va fi egală cu 75 % din costurile indirecte ale emisiilor suportate. Valoarea ajutorului se calculează pe baza valorilor de referință privind eficiența consumului de energie electrică, care asigură faptul că beneficiarii sunt încurajați să economisească energie.

Pentru a putea beneficia de compensație, beneficiarii trebuie fie (i) să pună în aplicare anumite recomandări formulate în urma auditului energetic, (ii) să acopere cel puțin 30 % din consumul lor de energie electrică din surse care nu produc emisii de dioxid de carbon (prin instalații de producere a energiei din surse regenerabile de la fața locului sau din aproprierea sitului, prin contracte de achiziție de energie electrică fără emisii de dioxid de carbon sau prin garanții de origine), fie (iii) să investească cel puțin 50 % din valoarea ajutorului în proiecte care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalațiilor lor. Beneficiarii vor trebui să respecte una dintre aceste obligații în termen de trei ani de la acordarea ajutorului.

România a notificat, de asemenea, o modificare a unei scheme anterioare de compensare parțială a întreprinderilor mari consumatoare de energie pentru creșterea prețurilor energiei electrice rezultate din costurile indirecte ale emisiilor suportate în perioada 2019-2020. Schema anterioară a fost aprobată de Comisie în mai 2020 (SA.56403). Prin această modificare, România prelungește până în 2022 termenul pentru plata ajutoarelor pentru anul 2020, având în vedere întârzierea plăților din cauza unei rate de îmbolnăvire excepțional de ridicate în contextul pandemiei de coronavirus.

Evaluarea Comisiei

Comisia a evaluat măsura în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat și, în special, cu Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS.

Comisia a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a sprijini întreprinderile mari consumatoare de energie să facă față creșterii prețurilor la energie electrică și pentru a evita ca întreprinderile să se mute în țări din afara UE cu politici climatice mai puțin ambițioase, ceea ce duce la o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial. În plus, Comisia a constatat că schema respectă cerințele privind auditurile energetice și sistemele de gestionare prevăzute în Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS. Prin urmare, aceasta sprijină obiectivele UE în materie de climă și mediu și obiectivele stabilite în Pactul verde european. În plus, Comisia a concluzionat că ajutorul acordat este limitat la minimul necesar și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

În plus, Comisia a constatat că, pe baza circumstanțelor excepționale invocate de România, modificarea schemei anterioare nu modifică evaluarea compatibilității măsurii, aprobată în mai 2020, cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat modificarea schemei de ajutoare a României în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Context

Pactul verde european, prezentat de Comisie la 11 decembrie 2019, stabilește obiectivul ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. EU ETS este una dintre componentele esențiale ale politicii UE de combatere a schimbărilor climatice, reprezentând instrumentul său cheie pentru reducerea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră. La 30 iunie 2021, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Legea europeană a climei, aprobând obiectivul obligatoriu de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990.

La 21 septembrie 2020, Comisia a adoptat Orientările revizuite privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021, ca parte a modernizării tuturor instrumentelor de prevenire a relocării emisiilor de dioxid de carbon legate de EU ETS, cum ar fi alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de CO2. Orientările revizuite privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, odată cu începerea noii perioade de comercializare a EU ETS. Acestea se vor aplica până în 2030, cu o actualizare intermediară a anumitor elemente prevăzută pentru 2025.

Versiunea neconfidențială a deciziei de astăzi va fi publicată cu numărul de caz SA.102431 (în Registrul ajutoarelor de stat) pe site-ul web al DG Concurență. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Detalii

Data publicării
12 septembrie 2022

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Maria TSONI

Nume
Maria TSONI
E-mail
maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 05 26

Nina FERREIRA

Nume
Nina FERREIRA
E-mail
nina [dot] ferreiraatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 81 63