Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 septembrie 20218 min de lectură

Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA): să fim pregătiți pentru viitoarele urgențe sanitare

Comisia Europeană lansează astăzi, 16 septembrie, Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) pentru a preveni, a detecta și a răspunde rapid la urgențele sanitare.

Hera

HERA va anticipa amenințări și potențiale crize sanitare, prin colectarea de informații și prin consolidarea capacităților de răspuns necesare. Atunci când survine o situație de urgență, HERA va asigura dezvoltarea, producerea și distribuirea de medicamente, de vaccinuri și de alte contramăsuri medicale – cum ar fi mănuși și măști – care au lipsit adesea în prima fază a răspunsului la criza provocată de noul coronavirus. HERA este un pilon esențial al uniunii europene a sănătății anunțate de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din 2020 și va completa o lacună în ceea ce privește răspunsul și pregătirea UE pentru situații de urgență sanitară.

Înaintea crizelor: pregătire

Înaintea unei crize sanitare, în „faza de pregătire”, HERA va colabora îndeaproape cu alte agenții de sănătate de la nivelul UE și de la nivel național, cu industria și cu partenerii internaționali, în vederea îmbunătățirii gradului de pregătire al UE pentru situații de urgență sanitară.

HERA va efectua evaluări ale amenințărilor și va colecta informații, va elabora modele pentru a prognoza o epidemie și, până la începutul anului 2022, va identifica și va acționa în cazul a cel puțin trei amenințări cu impact ridicat și va aborda eventualele lacune în ceea ce privește contramăsurile medicale.

De asemenea, HERA va sprijini cercetarea și inovarea pentru dezvoltarea de noi contramăsuri medicale, inclusiv prin intermediul platformelor pentru schimbul rapid de date și al rețelelor de studii clinice de la nivelul Uniunii.

În plus, HERA va aborda provocările de pe piață și va stimula capacitatea industrială. Pe baza activității desfășurate de Grupul operativ pentru sporirea producției industriale de vaccinuri împotriva COVID-19, HERA va institui un dialog strâns cu industria și o strategie pe termen lung pentru capacitatea de producție și pentru investiții specifice și va aborda blocajele din cadrul lanțului de aprovizionare pentru contramăsuri medicale.

Autoritatea va promova achizițiile și va aborda provocările legate de disponibilitatea și de distribuirea contramăsurilor medicale și, de asemenea, va spori capacitatea de stocare pentru a evita deficitele și blocajele logistice.

De asemenea, HERA va consolida cunoștințele și competențele cu privire la toate aspectele legate de contramăsuri medicale din statele membre

În timpul unei crize sanitare: intervenții de urgență

În cazul în care se declară o situație de urgență de sănătate publică la nivelul UE, HERA poate trece rapid la operațiuni de urgență, inclusiv la luarea rapidă a deciziilor și la activarea de măsuri de urgență, sub conducerea unui consiliu de criză sanitară la nivel înalt. Ea va activa finanțarea de urgență și va lansa mecanisme pentru monitorizarea, dezvoltarea specifică nouă, procurarea și achiziționarea de contramăsuri medicale și de materii prime.

Instrumentele „EU FAB”, o rețea de capacități de producție mereu disponibile pentru producerea de vaccinuri și de medicamente, vor fi activate pentru a pune la dispoziție capacitățile de producție rezervate pentru a face față situațiilor de creștere semnificativă a cererii, precum și planuri de cercetare și inovare de urgență în dialog cu statele membre.

Producția UE de contramăsuri medicale va fi stimulată și se va întocmi un inventar al unităților de producție, al materiilor prime, al consumabilelor, al echipamentelor și al infrastructurilor, pentru a avea o imagine clară de ansamblu asupra capacităților UE.

Resurse

Activitățile HERA se vor baza pe un buget de 6 miliarde EUR din actualul cadru financiar multianual pentru perioada 2022-2027, o parte din care va proveni din suplimentarea NextGenerationEU.

Alte programe ale UE, precum Mecanismul de redresare și reziliență, REACT-EU, fondurile de coeziune și programul InvestEU în cadrul UE, precum și Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională în afara UE, vor contribui de asemenea la sprijinirea rezilienței sistemelor de sănătate. Împreună cu cele 6 miliarde EUR menționate mai sus, sprijinul total se va ridica astfel la aproape 30 de miliarde EUR în următoarea perioadă de finanțare și chiar mai mult dacă luăm în considerare investițiile la nivel național și în sectorul privat.

Etapele următoare

Pentru a asigura o lansare rapidă și pe baza incubatorului HERA lansat în februarie 2021, HERA va fi instituită ca structură internă a Comisiei Ea va deveni pe deplin operațională la începutul anului 2022. Funcționarea sa va fi reexaminată și adaptată anual până în 2025, când se va efectua o reexaminare completă.

Propunerea de regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri legate de contramăsuri medicale în eventualitatea unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii va fi discutată și adoptată de Consiliu.

În următoarele zile, Comisia va publica un anunț de intenție pentru a furniza informații prealabile producătorilor de vaccinuri și de mijloace terapeutice cu privire la procedura concurențială de ofertare EU FAB, planificată pentru începutul anului 2022.

Declarații ale membrilor colegiului:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „HERA reprezintă încă o piatră de temelie a unei uniuni a sănătății mai puternice și un important pas înainte în pregătirea noastră pentru situații de criză. Cu ajutorul HERA, ne vom asigura că dispunem de echipamentele medicale de care avem nevoie pentru a ne proteja cetățenii de amenințările viitoare la adresa sănătății. HERA va putea să ia decizii rapide pentru a asigura aprovizionarea. Am promis acest lucru în 2020 și iată că îl realizăm.

Vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „HERA are o misiune clară: asigurarea disponibilității, a accesului și a distribuirii contramăsurilor medicale în Uniune. HERA este răspunsul UE atât pentru anticiparea situațiilor de urgență, cât și pentru gestionarea lor. HERA va avea puterea și bugetul necesare pentru a colabora cu industria, cu experții medicali, cu cercetătorii și cu partenerii noștri de la nivel mondial pentru a se asigura că echipamentele, medicamentele și vaccinurile esențiale sunt disponibile rapid atunci când este necesar și conform nevoilor. Acum știm: Pentru a combate pandemia de COVID-19 și viitoarele situații de urgență sanitară, cooperarea este singura cale de urmat.”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „HERA este un element central esențial al unei uniuni europene a sănătății puternice. Cu ajutorul HERA, vom fi în măsură să anticipăm amenințările prin analizarea perspectivelor și să ne coordonăm acțiunile pentru a răspunde în timp util prin dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea de contramăsuri medicale esențiale la nivelul UE. Aceasta este o structură unică de securitate sanitară care ne permite să fim cu un pas înaintea crizelor sanitare. Securitatea sanitară devine o activitate colectivă în UE. După aproape doi ani de pandemie devastatoare, HERA este un simbol al schimbării de mentalitate în politica din domeniul sănătății și ar trebui să ne raliem cu toții în jurul ei – atunci când acționăm împreună suntem mai puternici și putem genera o schimbare reală în ceea ce privește securitatea sanitară a cetățenilor noștri.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Contramăsurile medicale sunt esențiale pentru combaterea amenințărilor la adresa sănătății. Comisia s-a aflat în prima linie în ceea ce privește combaterea pandemiei, dar trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ne asigura că suntem mai bine pregătiți pentru următoarea criză. Cercetarea și inovarea vor constitui un element central al HERA, deoarece noua autoritate își propune să promoveze și să sprijine dezvoltarea de tehnologii medicale și producția acestora.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „În ceea ce privește HERA, ne bazăm pe învățămintele desprinse din criză: nu putem asigura sănătatea cetățenilor noștri fără capacități industriale în UE și fără lanțuri de aprovizionare funcționale. Am reușit să îmbunătățim în timp record producția de vaccinuri împotriva COVID-19, atât pentru Europa, cât și pentru restul lumii. Dar trebuie să fim mai bine pregătiți pentru viitoarele crize sanitare. HERA va institui noi capacități de producție adaptabile și lanțuri de aprovizionare securizate, pentru a ajuta Europa să reacționeze rapid atunci când este necesar.”

Pentru informații suplimentare

Discursul privind starea Uniunii al președintei von der Leyen

Comunicare privind introducerea Autorității europene pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară, următorul pas către finalizarea uniunii europene a sănătății

Propunere de regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri urgente legate de contramăsuri medicale în eventualitatea unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii

Fișă informativă – Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA)

Întrebări și răspunsuri privind Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară - HERA

Site-ul web al uniunii europene a sănătății

Răspunsul UE la noul coronavirus

Detalii

Data publicării
16 septembrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+4 0724 232 197