Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre5 octombrie 20227 min de lectură

Anul european al tineretului: UE adoptă primul Plan de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru a consolida cooperarea cu tinerii din întreaga lume

Ieri, 4 octombrie, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a Uniunii Europene pentru perioada 2022-2027.

EYY Plan

Ieri, 4 octombrie, Comisia și Înaltul Reprezentant au adoptat Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a Uniunii Europene pentru perioada 2022-2027, primul cadru de politică pentru un parteneriat strategic cu tinerii din întreaga lume pentru un viitor mai rezilient, mai incluziv și mai sustenabil. Acest plan va contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, printr-o mai mare implicare a tinerilor în cadrul politicilor de acțiune externă ale UE și prin responsabilizarea acestora.

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, a declarat: „Avem cea mai mare generație de tineri din istorie. Din păcate, 600 de milioane de tineri trăiesc în situații de conflict sau de fragilitate și aproximativ 264 de milioane de copii și tineri nu sunt școlarizați. Acești ultimi ani ne-au arătat, de asemenea, că tinerii sunt cei mai afectați de crizele și instabilitatea cauzate de conflictele armate, de inegalitățile tot mai mari și de provocările globale, cum ar fi schimbările climatice, degradarea mediului sau pandemia de COVID-19. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că tinerii dispun de instrumentele și oportunitățile necesare pentru a se dezvolta și a participa pe deplin la viața de zi cu zi. Ei sunt adulții de mâine, trebuie să investim în prezentul și în viitorul lor.”

Dubravka Šuica, vicepreședinta Comisiei Europene pentru democrație și demografie, a declarat, la rândul său: „Acum, când lumea trece printr-o tranziție demografică, Planul de acțiune pentru tineret va reprezenta o contribuție importantă la realizarea solidarității și a echității între generații. Trebuie să îi responsabilizăm pe copiii și tinerii din întreaga lume, să ne asigurăm că beneficiază de oportunități concrete și să promovăm angajamentul acestora ca drept, asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă.” Împărtășim responsabilitatea colectivă de a construi societăți mai democratice, egale și pașnice, inclusiv pentru generațiile viitoare.”

Comisarul pentru parteneriat internațional, Jutta Urpilainen, a adăugat: „Planul de acțiune pentru tineret se ridică la înălțimea angajamentului nostru de a plasa tineretul în centrul acțiunii externe a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace, de a le oferi spațiul în care să se exprime și de a găsi soluții pentru un viitor mai bun. I-am ascultat pe tineri și îi vom mobiliza, capacita și conecta în mod semnificativ, oferindu-le oportunități, începând cu Strategia „Global Gateway”, pe care UE o oferă partenerilor pentru investiții care sunt în serviciul oamenilor și al planetei.”

Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE se bazează pe trei piloni de acțiune care vor contribui la conturarea parteneriatului UE cu tinerii din țările partenere:

  1. parteneriat menit să mobilizeze: prin care vocea tinerilor să se facă mai bine auzită în procesul de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor.

Tinerii solicită și merită o abordare cuprinzătoare pentru o implicare semnificativă, incluzivă și eficace. UE se angajează să susțină vocea și rolul de lider al tinerilor din întreaga lume, în special al femeilor și fetelor tinere, al tinerilor activiști și al organizațiilor de tineret, la toate nivelurile de guvernanță, de la politica internă la forumurile multilaterale, și în cadrul proceselor de elaborare a politicilor UE.

  1. parteneriat menit să capaciteze: combaterea inegalităților și punerea la dispoziția tinerilor a competențelor și a instrumentelor de care au nevoie pentru a prospera.

Tinerii sunt capacitați atunci când le sunt auzite vocile, iar inegalitățile care le afectează viața sunt combătute. UE va continua să susțină transformarea educației la nivel mondial, nu în ultimul rând prin investiții în cadrul inițiativei „Global Gateway”, îmbunătățind accesului tinerilor la oportunități economice, consolidând capacitatea tinerilor de a contribui la dezvoltarea durabilă și la realizarea tranziției verzi și a celei digitale în întreaga lume și promovând sănătatea, bunăstarea mintală și fizică a tinerilor și accesul la sănătatea și la drepturile în materie de sexualitate și reproducere. UE va continua să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor care trăiesc în contexte de conflict.

  1. parteneriat menit să conecteze: multiplicarea oportunităților oferite tinerilor de a crea rețele și de a face schimb de informații cu colegii lor din întreaga lume.

UE urmărește să promoveze mobilitatea, schimburile și crearea de rețele între tineri ca aspect esențial al dimensiunii interpersonale a strategiei „Global Gateway”. Se urmărește asigurarea diversității și a incluziunii, acordând totodată o atenție deosebită barierelor sociale și economice, decalajului digital și riscurilor legate de dezinformare.

Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE va consolida inițiativele în curs și va lansa noi inițiative-cheie pentru tinerii din întreaga lume, de exemplu:

  • Inițiativa „Tineretul și femeile în democrație”, în valoare de 40 de milioane EUR, va întări vocea și rolul de lider al tinerilor, al tinerilor activiști și al organizațiilor conduse de tineri din întreaga lume, prin consolidarea drepturilor, a capacitării și a participării acestora la afacerile publice și politice. Inițiativa va sprijini organizațiile locale și tinerii activiști care își desfășoară activitatea în domenii precum supravegherea instituțională, combaterea corupției, observarea alegerilor cetățenești, promovarea reformelor democratice, educația civilă, promovarea dreptului de vot, a libertății de asociere și de întrunire și a drepturilor omului.
  • Fondul de capacitare a tinerilor este o nouă inițiativă-pilot cu un buget de 10 milioane EUR, care va oferi sprijin financiar direct inițiativelor conduse de tineri în țările partenere, punând accentul pe punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel local, în special pe cele care țin de mediu și de schimbările climatice, și pe incluziunea tinerilor vulnerabili și marginalizați.
  • Academia de tineret Africa-Europa va canaliza un sprijin financiar în valoare de 50 de milioane EUR către oportunități de învățare formală și informală și schimburi pentru tinerii care doresc să își îmbunătățească competențele de conducere și să creeze rețele de factori de schimbare în Africa.

Planul de acțiune pentru tineret se înscrie în eforturile instituțiilor UE de a marca Anul european al tineretului 2022 și dimensiunea sa internațională, punând în lumină rolul important al tinerilor în construirea unui viitor mai bun – mai ecologic, mai incluziv și mai digital.

Context

Planul de acțiune pentru tineret este rezultatul unor ample consultări cu peste 220 de părți interesate din întreaga lume, în special cu organizațiile pentru drepturile copiilor și cu organizațiile de tineret. Acesta răspunde cererii legitime a tinerilor, reflectată și în rezultatele Conferinței privind viitorul Europei, de a participa într-un mod mai structurat în procesele de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor la nivelul UE.

Planul de acțiune pentru tineret consolidează dimensiunea internațională a Strategiei UE pentru tineret și se bazează pe Strategia UE privind drepturile copilului.

Acesta se bazează pe Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, care subliniază necesitatea unei participări egale, depline și semnificative a tinerilor la viața publică și politică, precum și pe Pilonul european al drepturilor sociale. În cele din urmă, implementează Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP) III, punând accentul pe capacitarea fetelor și a femeilor tinere.

Un raport privind indicatorii referitori la tineret și setul de date care îl însoțește, elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC), contribuie la abordarea bazată pe dovezi a Planului de acțiune pentru tineret. Acesta oferă o hartă a datelor internaționale privind tineretul într-o serie de mari domenii tematice și face recomandări tuturor părților interesate care lucrează în domeniul tineretului pentru o mai mare coerență.  

Planul de acțiune pentru tineret va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare a Agendei ONU pentru tineret, pace și securitate și contribuția tinerilor în construirea unei păci durabile, la justiție și reconciliere și la combaterea extremismul violent.

Pentru informații suplimentare

Planul de acțiune pentru tineret: Întrebări și răspunsuri

Planul de acțiune pentru tineret (Comunicare comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant) 

Raport privind indicatorii referitori la tineret elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene

Anul european al tineretului 2022

Analiza consultării specifice privind Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE – ianuarie 2022

Anexe la raport – Analiza consultării specifice privind Planul de acțiune pentru tineret

Detalii

Data publicării
5 octombrie 2022

Date de contact

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Nume
Ana PISONERO-HERNANDEZ
E-mail
ana [dot] pisonero-hernandezatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 43 20

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Nabila MASSRALI

Nume
Nabila MASSRALI
E-mail
nabila [dot] massraliatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 80 93