Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre18 februarie 2021

Ajutoare de stat: Comisia publică un model orientativ suplimentar privind ajutoarele de stat pentru sprijinirea capacităților de cloud în cadrul Mecanismului de redresare

cloud_mrr.png
© EU
Comisia Europeană a publicat astăzi, 18 februarie, un nou model orientativ privind ajutoarele de stat, pentru a ajuta statele membre să își conceapă planurile naționale de redresare și reziliență în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în ceea ce privește sprijinirea capacităților de prelucrare a datelor de tip cloud și edge. Acesta se succedă publicării, la 21 decembrie 2020 , a unui număr de 11 modele orientative privind ajutoarele de stat, respectiv a modelului orientativ privind sprijinirea digitalizării mediei specializate pe difuzarea știrilor, la 11 februarie 2021 .

În cadrul Mecanismului de redresare și reziliență , fiecare plan național de redresare și reziliență va trebui să aloce un nivel minim de 20 % din cheltuieli pentru sprijinirea tranziției digitale. Investițiile în capacități de tip cloud și edge sunt esențiale pentru a consolida performanța inovatoare a Europei în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea următoarei generații de prelucrare a datelor. Modelul publicat astăzi acoperă proiectele de investiții din cadrul inițiativei emblematice „Scale Up” din cadrul Strategiei anuale a Comisiei privind creșterea durabilă pentru 2021 .

Astfel de investiții vor contribui în mod direct la obiectivul de dublare a ponderii companiilor din UE care utilizează servicii avansate de cloud computing și volume mari de date până în 2025 și vor contribui la realizarea Strategiei europene privind datele . În plus, tehnologiile digitale vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor de durabilitate ale Pactului verde .

În acest context, investițiile în cloud și edge computing pot contribui la accelerarea și maximizarea impactului politicilor de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului. Modelul orientativ este, la fel ca celelalte modele orientative, un document tehnic menit să ofere orientări specifice sectorului în cazurile în care:

(i) sprijinul nu implică ajutor de stat și, prin urmare, nu este necesară notificarea prealabilă a Comisiei;

(ii) sprijinul ar implica ajutor de stat, dar nu este necesară nicio notificare deoarece intră sub incidența unei exceptări pe categorii; și

(iii) sprijinul ar implica ajutor de stat și este necesară o notificare cu trimitere la principalele norme aplicabile privind ajutoarele de stat.

Conform modelului orientativ, proiectele privind capacitățile de tip cloud și edge care pot beneficia de ajutoare de stat pot, de exemplu, să se axeze pe cercetare și dezvoltare și inovare, pe protecția mediului, pe eficiența energetică, pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor nou-înființate și pe dezvoltarea regională. Statele membre pot utiliza căsuța poștală și linia telefonică puse la dispoziție de Comisie pentru întrebări cu privire la acest model și la alte modele orientative.

Persoane de contact pentru presă:

Arianna Podesta — Tel. + 32 229 87024;

Giulia Astuti — Tel.:+ 32 229 55344.

Detalii

Data publicării
18 februarie 2021