Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 iunie 2020

Ajutoare de stat: Comisia extinde Cadrul temporar pentru a sprijini în continuare întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate și pentru a încuraja investițiile

stateaid2.png
© EU
Comisia Europeană a adoptat o a treia modificare prin care extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020 astfel încât să se ofere mai multe posibilități de sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de coronavirus, să se protejeze locurile de muncă și să se sprijine în continuare economia. La 8 mai 2020, Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate au un rol extrem de important în redresarea economică a Uniunii. Acestea au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidități provocată de pandemia de coronavirus și se confruntă cu dificultăți mai mari în ceea ce privește accesul la finanțare. Astăzi am extins cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să sprijine și mai mult aceste întreprinderi. De asemenea, am introdus condiții care să ofere stimulente investitorilor privați, astfel încât aceștia să participe alături de stat în recapitalizări, reducând astfel nevoia de ajutor de stat și riscul de denaturare a concurenței. În cele din urmă, reamintim că ajutoarele de stat nu sunt condiționate de delocalizarea producției sau a unei alte activități a beneficiarului dintr-o regiune a Uniunii în alta, întrucât piața Uniunii este unică și reprezintă cel mai mare atu de care dispunem. Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a ajuta întreprinderile europene să facă față acestei crize și să revină puternic, menținând în același timp condiții de concurență echitabile în beneficiul tuturor consumatorilor și întreprinderilor europene.”

Sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, inclusiv pentru întreprinderile nou-înființate

Scopul principal al Cadrului temporar este de a oferi un sprijin specific întreprinderilor viabile care au intrat în dificultate financiară ca urmare a pandemiei de coronavirus. Prin urmare, societățile care se aflau deja în dificultate înainte de 31 decembrie 2019 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare în temeiul cadrului temporar, dar pot beneficia de ajutor în temeiul normelor existente privind ajutoarele de stat, în special în temeiul Orientărilor privind salvarea și restructurarea . Aceste orientări stabilesc condiții clare potrivit cărora aceste societăți trebuie să stabilească planuri de restructurare solide care să le permită să atingă viabilitatea pe termen lung.

În același timp, microîntreprinderile și întreprinderile mici (adică cele cu mai puțin de 50 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală și/sau totalul bilanțului anual mai mic sub 10 milioane EUR) au fost afectate în mod deosebit de lipsa de lichidități cauzată de impactul economic al actualei pandemii de coronavirus, exacerbând dificultățile cu care se confruntau în ceea ce privește accesul la finanțare în comparație cu întreprinderile mai mari. Dacă nu sunt remediate, aceste dificultăți ar putea duce la un număr mare de falimente ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici, cauzând perturbări grave pentru întreaga economie a UE.

Prin modificările adoptate astăzi se extinde cadrul temporar pentru a le permite statelor membre să acorde sprijin public în temeiul cadrului temporar tuturor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se aflau deja în dificultate financiară la 31 decembrie 2019.

Sprijinul va fi acordat cu excepția cazului în care aceste societăți se află în proceduri de insolvență, au primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Având în vedere dimensiunea redusă a acestui tip de întreprinderi și implicarea lor restrânsă în tranzacții transfrontaliere, ajutoarele de stat temporare acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sunt mai puțin susceptibile să denatureze concurența pe piața internă decât ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mai mari.

Această modificare va spori în mod efectiv posibilitățile de sprijinire a întreprinderilor nou-înființate - majoritatea acestora intrând în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici - în special a celor inovatoare, care ar putea înregistra pierderi în faza lor de creștere, dar care sunt esențiale pentru redresarea economică a Uniunii.

Comisia reamintește, de asemenea, că toate întreprinderile mici și mijlocii care la 31 decembrie 2019 aveau mai puțin de trei ani de existență ar putea beneficia deja de măsurile de ajutor prevăzute în cadrul temporar, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență, să nu fi primit ajutor pentru salvare pe care să nu îl fi rambursat sau să nu facă obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.

Stimulente pentru participarea investitorilor privați la măsurile de ajutor vizând recapitalizarea în contextul redresării în urma pandemiei de coronavirus

Comisia a adaptat, de asemenea, condițiile aferente măsurilor de recapitalizare în temeiul cadrului temporar pentru cazurile în care investitorii privați contribuie la majorarea capitalului întreprinderilor împreună cu statul.

Aceste modificări vor încuraja infuziile de capital cu o participare privată semnificativă în întreprinderi, limitându-se astfel nevoia finanțării prin intermediul ajutoarelor de stat și riscul de denaturare a concurenței. În special, dacă statul decide să acorde ajutoare pentru recapitalizare, dar investitorii privați contribuie în mod semnificativ la creșterea capitalului (în principiu, cu cel puțin 30 % din noua infuzie de capital) în aceleași condiții ca statul, interdicția de achiziționare și plafonul referitor la remunerarea conducerii sunt limitate la trei ani. În plus, interdicția privind plata dividendelor nu li se aplică deținătorilor de noi acțiuni și nici deținătorilor de acțiuni existente, cu condiția ca aceștia din urmă să reprezinte, în total, mai puțin de 10 % din societate.

Astfel, întreprinderile vor fi stimulate să caute contribuții pentru nevoile lor de capital atât pe piață, cât și de la stat, asigurându-se, în același timp, garanții pentru a se menține concurența efectivă pe piața unică.

În conformitate cu principiul neutralității față de proprietatea publică sau privată din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin modificarea de astăzi, întreprinderile care dețin o participație de stat existentă vor putea să atragă capital de la acționarii lor, în mod similar întreprinderilor private. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai sus în ceea ce privește participarea investitorilor privați la majorarea de capital, iar statul este un acționar existent (adică deținea acțiuni înainte de acordarea ajutorului de recapitalizare) ce investește proporțional cu participația sa existentă, Comisia nu consideră necesară impunerea unor condiții specifice în ceea ce privește ieșirea statului.

Protecția pieței unice și asigurarea unor condiții de concurență echitabile

Prin această modificare, Comisia a clarificat faptul că ajutoarele nu ar trebui să fie condiționate de relocarea activității de producție sau a unei alte activități a beneficiarului din altă țară din Spațiul Economic European (SEE) către teritoriul statului membru care acordă ajutorul, întrucât o astfel de condiție ar fi deosebit de dăunătoare pentru piața internă.

Context

La 19 martie 2020, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un nou Cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Acesta a fost modificat la 3 aprilie și 8 mai 2020. Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu perturbări grave și le permite statelor membre să recurgă la flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată orice consecințe negative care ar putea afecta condițiile de concurență echitabile de pe piața unică.

La 13 martie 2020, Comisia a adoptat Comunicarea privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 în care prezintă aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea plății impozitelor sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor în materie de ajutoare de stat. Statele pot, de asemenea, să le ofere societăților compensații pentru prejudiciile suferite din cauza pandemiei și cauzate direct de aceasta. Astfel de compensații pot fi utile pentru a sprijini sectoarele care au fost în mod special afectate, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul.

Date de contact pentru presă

Arianna PODESTA

Telefon +32 2 298 70 24

Adresă arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu (arianna[dot]podesta[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Giulia ASTUTI

Telefon +32 2 295 53 44

Adresă giulia [dot] astutiatec [dot] europa [dot] eu (giulia[dot]astuti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Maria TSONI

Telefon +32 2 299 05 26

Adresă maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]tsoni[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
30 iunie 2020