Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre3 septembrie 20202 min de lectură

Ajutoare de stat: Comisia aprobă scheme destinate României în valoare de 47,4 milioane de euro, pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sec

ajutoare_de_stat_-_porci_pasari.png
© EU
Comisia Europeană a aprobat două scheme destinate României, cu un buget total de 47,4 milioane de euro (aproximativ 229,4 milioane RON), pentru a sprijini întreprinderile afectate de pandemia de coronavirus care își desfășoară activitatea în sectoarele creșterii porcinelor și păsărilor de curte.

Schemele au fost aprobate în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat . În cadrul schemelor (câte una pentru fiecare sector), bugetul va fi alocat după cum urmează: 24,7 milioane de euro (aproximativ 119,6 milioane RON) pentru sectorul cărnii de porc; 22,7 milioane de euro (aproximativ 109,8 milioane RON) pentru sectorul avicol. În cadrul celor două scheme, sprijinul public se va acorda sub formă de subvenții directe. Scopul acestor scheme este acela de a ajuta întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele creșterii porcinelor și a păsărilor de curte să își soluționeze nevoile de lichidități și să își continue activitățile pentru a asigura, în cele din urmă, produse alimentare și hrana pentru animale, în industria alimentară, și pentru a menține locurile de muncă.

Se preconizează că fiecare schemă va aduce beneficii unui număr de peste 1.000 de societăți active în sectoarele respective.

Comisia a constatat că schemele destinate României respectă cerințele stabilite în cadrul temporar. În special: (i) granturile nu depășesc 100.000 de euro per beneficiar, astfel cum se prevede în Cadrul temporar pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare; și (ii) sprijinul poate fi acordat până la 31 decembrie 2020.

Comisia a concluzionat că măsurile sunt necesare, adecvate și proporționale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus sunt disponibile aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă, cu numerele de caz SA.58450 (creșterea porcilor) și SA.58452 (creșterea păsărilor de curte) în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul web al Comisiei privind concurența , de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Persoane de contact pentru presă: Arianna Podesta — Tel. + 32 229 87024

 Giulia Astuti — Tel.: + 32 229 55344

 Maria Tsoni — Tel.: + 32 229 90526

Detalii

Data publicării
3 septembrie 2020