Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre10 august 20231 min de lectură

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă a României în valoare de 200 milioane EUR având ca scop compensarea proprietarilor de păduri pentru restricțiile de exploatare

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă a României în valoare de 200 milioane EUR având ca scop compensarea proprietarilor de păduri pentru restricțiile de exploatare.

StateAidPaduri

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă a României în valoare de 200 milioane EUR (998 milioane RON) care are ca scop să compenseze proprietarii de păduri pentru lemnul netăiat din cauza cerințelor ecologice obligatorii. Această schemă urmărește să stopeze și să inverseze declinul biodiversității, să amelioreze serviciile ecosistemice și să conserve habitatele și peisajele.

În cadrul schemei, care se va aplica până la 31 decembrie 2027, ajutorul va lua forma unor subvenții directe acordate proprietarilor privați de păduri. Cuantumul ajutorului per beneficiar va fi calculat pe baza prețului mediu al unui metru cub de lemn pe picior și a volumului mediu anual de pădure nerecoltată pe hectar și pe an.

Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, și al orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale. Comisia a considerat că schema este necesară și adecvată pentru a sprijini dezvoltarea sectorului forestier. În fine, Comisia a concluzionat că schema este proporțională, deoarece este limitată la minimul necesar, și că va avea un impact limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre. Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat schema notificată de România, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi publicată, cu numărul SA.107567, în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

(Pentru informații suplimentare: Arianna Podesta – Tel.: +32 2 298 70 24; Sara Simonini - Tel.: +32 2 298 33 67)

Detalii

Data publicării
10 august 2023