Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre7 decembrie 20225 min de lectură

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: 1,75 miliarde EUR în noi cereri de propuneri pentru cercetători și instituții

Comisia a anunțat astăzi, 7 decembrie, noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția carierei cercetătorilor în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

MCSA

Comisia a anunțat astăzi, 7 decembrie, noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția carierei cercetătorilor în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), programul emblematic de finanțare al UE din cadrul programului Orizont Europa, dedicat învățământului doctoral și formării post-doctorale. Cu un buget total de 6,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-27, MSCA sprijină cercetători din întreaga lume, în toate etapele carierei lor și în toate disciplinele. Ele se adresează și instituțiilor, prin sprijinirea unor programe de doctorat și postdoctorale excelente, precum și a unor proiecte colaborative excelente de cercetare și inovare, prin sporirea atractivității și a vizibilității instituțiilor la nivel mondial și prin încurajarea cooperării dincolo de mediul academic, inclusiv cu marile companii și cu IMM-urile.

MSCA va pune la dispoziție peste 856 de milioane EUR în 2023 și 902 milioane EUR în 2024, acoperind cele cinci acțiuni principale ale programului de lucru:

  • Rețelele doctorale MSCA pun în aplicare programe pentru formarea doctoranzilor atât în mediul academic, cât și în alte sectoare, inclusiv în sectorul industrial și în întreprinderi. Cererile de propuneri pentru 2023 și 2024, cu un buget de 434,8 și, respectiv, 451,2 milioane EUR, se vor deschide în luna mai și se vor încheia în luna noiembrie a fiecărui an.
  • Bursele de studii postdoctorale MSCA consolidează potențialul creator și inovator al cercetătorilor care dețin un doctorat și care doresc să dobândească noi competențe prin formare avansată și prin mobilitate internațională, interdisciplinară și intersectorială. Finanțarea va fi disponibilă pentru cercetătorii care sunt pregătiți să realizeze proiecte revoluționare de cercetare și inovare în Europa și în întreaga lume, inclusiv în sectorul neacademic. Cererile de propuneri pentru 2023 și 2024, cu un buget de 260,5 și, respectiv, 270,8 milioane EUR, se vor deschide în luna aprilie și se vor încheia în luna septembrie a fiecărui an.
  • Schimburile de personal MSCA dezvoltă o colaborare sustenabilă, la nivel internațional, intersectorial și interdisciplinar, în domeniul cercetării și inovării, prin intermediul schimburilor de personal. Programul contribuie la transformarea ideilor în produse, servicii sau procese inovatoare. Cererile de propuneri pentru 2023 și 2024, cu un buget de 78,5 și, respectiv, 81,2 milioane EUR, se vor deschide în luna octombrie și se vor încheia în a doua parte a lunii februarie sau în prima parte a lunii martie a fiecărui an.
  • MSCA COFUND cofinanțează programe noi sau existente de doctorat și de burse de studii postdoctorale în statele membre ale UE sau în țările asociate la programul Orizont Europa, cu scopul de a promova bunele practici ale MSCA. Aceasta include atât formarea internațională, intersectorială și interdisciplinară în domeniul cercetării, cât și mobilitatea internațională și transsectorială a cercetătorilor în orice etapă a carierei lor. Cererile de propuneri pentru 2023 și 2024, cu un buget de 96,6 și, respectiv, 99,3 milioane EUR, se vor deschide în luna octombrie și se vor încheia în luna februarie a fiecărui an.
  • MSCA și cetățenii aduce cercetarea mai aproape de elevi și studenți, de familii și de publicul larg, în principal prin intermediul inițiativelor Noaptea Cercetătorilor Europeni și Cercetătorii în școli. Această acțiune sporește gradul de sensibilizare cu privire la impactul muncii de cercetare asupra vieții cetățenilor, asupra societății și asupra economiei și promovează recunoașterea publică a științei și cercetării. Ea urmărește, de asemenea, să stârnească interesul tinerilor pentru cercetare și pentru carierele științifice. Cererea pentru 2023, cu un buget de 15,4 milioane EUR, acoperă edițiile din 2024 și 2025 ale Nopții Cercetătorilor Europeni și va fi deschisă în perioada 20 iunie - 25 octombrie 2023.

În cadrul noului program de lucru, MSCA va finanța, de asemenea, un feedback la inițiativa de politică pentru a face legături tematice mai puternice între proiectele MSCA, pentru a spori vizibilitatea contribuției acestora la principalele priorități de politică ale UE și pentru a colecta feedback din partea părților interesate cu privire la modalitățile de maximizare a impactului acestui program.

Cererile de propuneri sunt lansate ca urmare a adoptării programului de lucru al Orizont Europa pentru perioada 2023-24.

Context

Lansat în 1990 și redenumit acțiunile Marie Curie în 1996, programul contribuie la excelența cercetării și la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii și a investițiilor, prin faptul că dotează cercetătorii cu noi cunoștințe și competențe și le oferă experiență internațională și intersectorială, în vederea ocupării în viitor a unor posturi importante în domeniul cercetării. Acțiunile au un impact structurant asupra instituțiilor de învățământ superior și a altor entități din afara mediului academic, prin larga difuzare a excelenței și prin stabilirea de standarde pentru o educație și o formare profesională de înaltă calitate a cercetătorilor, în întregul Spațiu european de cercetare (ERA) și în întreaga lume.

Începând din 2014, programul a sprijinit peste 66 200 de cercetători din Europa și din afara acesteia, inclusiv 25 000 de doctoranzi. Programul a finanțat, de asemenea, 1 180 de programe de doctorat internaționale și a consolidat legăturile dintre mediul academic și industrie, implicând peste 5 100 de întreprinderi și 2 650 de IMM-uri. În cursul aceleiași perioade, peste 8 700 de organizații din peste 130 de țări au participat la MSCA.

Pentru informații suplimentare

Mai multe informații cu privire la cererile de propuneri lansate pe site-ul internet al Comisiei Europene dedicat acțiunilor Marie Skłodowska-Curie

Fișă informativă: Acțiuni Marie Skłodowska-Curie pentru perioada 2021-2027: Dezvoltarea talentelor, promovarea cercetării

Fișă informativă: Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: Peste 25 de ani de sprijin european pentru activitatea cercetătorilor

Programul de lucru al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie pentru perioada 2023-2024

Detalii

Data publicării
7 decembrie 2022

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

Nume
Sonya GOSPODINOVA
E-mail
sonya [dot] gospodinovaatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 69 53

Flore BOUTIER

Nume
Flore BOUTIER
E-mail
flore [dot] boutier1atec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 60 43